9 document(en) met "Grieken"


Ivo van Hoven ensceneert "De Bacchanten": Euripides... • 27 februari 1987
een theaterfeest geworden bij de Grieken

Autentiek klassicisme: "Troiades" van Thierry Salmon • 3 oktober 1989
BRUSSEL -- Trojaanse vrouwen van Euripides spelen is niet evident: de aktie beperkt zich tot het gejammer van de Trojaanse vrouwen over het leed van de verloren oorlog tegen de Grieken, waardoor ze...veroordeeld zijn om verder te leven als slavinnen die de Grieken onder elkaar verloten

Vawter speelt zijn eigen dood • 5 maart 1994
Tien jaar later voorspelde een ziener dat de Grieken de oorlog nooit zouden winnen tot ze die boog bezaten

Niets wordt opgelost • 7 november 2001
offerde om de Grieken een gunstige wind te bezorgen bij de afvaart naar Troje, brengt Klythaemnestra hem met hulp van haar vrijer Aigisthos om het leven bij zijn thuiskomst...Maarzo werkt dat niet voor de Grieken: hij is schuldig, want hij is uitverkozen om schuldig te zijn...Bij de Grieken geldt om die reden echter: als de mens faalt, falen de goden ook

Een nieuwe zaal voor een nieuwe tijd • 9 februari 2002
Een theater als het Olimpico van Palladio en Scamozzi in Vicenza of het theater van Gonzaga in Sabbioneta van Scamozzi herformuleren het project van de Grieken...De wereldaanschouwing van de Grieken in een notendop kortom

De tijd van het leven • 12 maart 2004
Maar als ze hem haar liefde weigert, vervloekt Apollo haar: niemand zal haar nog geloven, ook niet als ze de val van Troje in de strijd met de Grieken voorspelt

Intimiteit, intimidatie • 1 januari 2005
Die gemeenschap kent geen onderscheid naar rang en stand: met de oude Grieken als voorbeeld plaatste Wagner het publiek in een 'democratisch' amfitheater waar alle zichtlijnen even goed zijn en de

Tussen leven en dood: John Jesurun regisseert... • 29 november 2006
De wonde veroorzaakte zo'n stank dat de Grieken hem aan zijn lot overlieten op een onbewoond eiland

Historische theaterschetsen • 1 januari 2007
Grieken hadden namelijk een broertje dood aan ingewikkelde bouwwerken...Scamozzi herneemt nog een idee van de oude Grieken: het perspectivische decor biedt een doorzicht op een stad...Niet de echte stad die de Grieken zagen, niet het nog middeleeuwse Vicenza, maar een 'verbeterde' stad met prachtig geordende colonnades