6 document(en) met "Mike een"


Het lichaam zonder het lichaam • 1 juni 2001
Onze gedachten mogen dan al vrij zijn, ergo zoveel samenhang vertonen als een willekeurige vuilnisbelt, door het blote feit dat we een lichaam hebben, kunnen we de illusie koesteren dat ze een patroon...met bloemen lompverloren in een emmer op de laadvloer, een schedel, een kei (of beenderrest...Een waterverwarmer, een teil met zeepsop, een processor voor het Programme court avec essorage (Kort programma met droogzwieren) - ook de titel van het werk - en twee reusachtige schijven

Konijnen en The Kinks • 27 februari 2002
een woont hij, in een ander werkt hij, en een derde is een productiestudio...Op de affiche staat iemand met een blikje cola in de hand en een sculptuur van een konijnenkop op het hoofd...Terwijl Mike een broodje shoarma gaat halen, slaat een bom in op zijn huis

Theater zoekt begripvol publiek • 16 maart 2002
Een zekere Mike komt je uitleggen dat hij van de regisseur de taak gekregen heeft om zich geliefd te maken bij het publiek...Morele terreur Ook Alexander Baervoets is in Swollip (een omkering van het woord Pillows, kussens) begaan met de manier waarop we een beeld, in casu een dansvoorstelling ervaren of ondergaan...Dan zou je echter wellicht merken dat dat ten dele een geschiedenis van morele terreur is. Een geschiedenis waarbij het publiek door harde actie en confrontatie een geweten geschopt wordt

Op komst Podiumkunsten • 1 juli 2004
Van 8 tot 14 juli brengt het Brusselse Tristero 'Abigail's Party' van Mike Leigh op een onverwachte plek in het Kaaitheater...deze hilarische seventies komedie organiseert een keurig echtpaar een cocktailparty om kennis te maken met de buren...Aan het slot van het festival, brengt acteur en bricoleur Bernard Van Eeghem een tweede versie van 'One hand waving free', een kleine voorstelling binnen het Nomadenproject van DAS-Theater

Vele gezichten van dans: ANALYSE | Kaaitheater... • 21 oktober 2005
Beeldende kunst, en dan vooral het werk van de Amerikaanse kunstenaar Mike Kelley, is een andere bron...Een tweede figuur wisselt dan de eerste af: alsof ze een geanimeerd gesprek voeren gesticuleren beide mannen druk maar erg precies met hun armen tegenover elkaar...de performance van Mikko Hyninnen spelen de Kaaitheaterstudio's zelf de hoofdrol: Hyninnen vormt het gebouw om tot een 'ballet mécanique' met belichting, geluid en een rookmachine

'Tekenen is een verslaving': Theatermaker Jan Lauwers... • 6 maart 2007
Lauwers zoekt een plaats in de rij...Ik heb er kijkgaten in geboord, met in het achterhoofd Duchamps Étant donnés, een werk waarbij je door een gaatje spiedt naar het kutje van een vrouw...Een kist openmaken en een mummie zien liggen, als kind vond ik dat normaal