3 document(en) met "Tricky"


Barkey verbindt hoogste aspiraties met laagste lusten • 17 november 2000
De muziek in de voorstelling varieert nu tussen Tricky en Stockhausen

Bartok als 'Funky Chinese Opera' • 5 december 2001
Jammer voor de erven, want Few Things, de herwerkte versie, nu met muziek van onder anderen Tricky en Stockhausen geeft springlevend theater, zonder de thematiek van dood en begeerte van Bartok te

Een grap om bij te huilen • 12 december 2001
Jammer voor de erven, want aan de herwerkte versie, nu met muziek gaande van Tricky tot Stockhausen, te zien, hebben ze niet goed gekeken, en zeker niet begrepen dat te veel eerbied alleen doods