4 document(en) met "apollo"


Het verval van de rede • 26 december 1990
Jean-Marie Piemme voorzag de choreografie van een begeleidende tekst die twee goden ten tonele voert: Apollo, de god van het licht en de rede, die bij de evolutie in de wereld, en meer in het...Besprosvany laat op een TV-scherm Balanchines "Apollo" zien, en laat Jone San Martin de muze doubleren...Hermes, eerder geïntroduceerd als een vlot joggende yuppie, sluit daarop aan, maar wijkt in zijn bewegingen sterk af van de Apollo op het scherm

Herontdekking van de negentiende eeuw: Gerenoveerde theaters... • 1 februari 1995
Ook de voorgevel, met het monumentale timpaan 'Apollo en de muren van Parsus' werd gesaneerd

De tijd van het leven • 12 maart 2004
Kassandra kreeg van Apollo de gave om in de toekomst te zien...Maar als ze hem haar liefde weigert, vervloekt Apollo haar: niemand zal haar nog geloven, ook niet als ze de val van Troje in de strijd met de Grieken voorspelt

Driemaal Stravinsky gedanst • 23 april 2008
Wim Vanlessen speelt de rol van Apollo...een destijds extreem sober decor goochelde Balanchine met de regels van de klassieke taal om de drie muzen tegenover de eerst wankele, later krachtige Apollo een eigen karakter te geven