4 document(en) met "deal"


De leegte tussen koper en verkoper • 23 februari 1987
Er is geen kontekst, geen situatie, afgezien van de metaforische "deal", de verkoop van iets illegaals op een onbepaalde, daartoe niet bestemde plaats, die verloopt volgens een ingewikkeld ritueel...gratuitement". Maar met een onontkoombare logika voel je al van bij de aanvang van het stuk dat de deal niet zal doorgaan, waarna enkel nog geweld overblijft

Wonderlijk ballet van sierlijke woordfiguren: Kaaiteater brengt... • 19 januari 1996
De situatie wordt door Koltès ook van meet af aan gedefinieerd als een deal...Je hoort van der Grijn met een fluwelen stem zijn zalvende aanbod doen; de woorden grijpen je als een warme hand en voeren je met zachte dwang binnen in de onbestemde wereld van de deal

LA: overleven in afwachting van betere tijden • 1 januari 2000
Ze sluit daarom een deal met de agenten Ray Nicolet en Marc Dargus: als ze hen bijstaat om Ordell Robbie te betrappen gaat ze zelf vrijuit

IJle esthetiek bij Johanne Saunier • 24 maart 2000
Dit verhaal van twee mensen die elkaar midden in de nacht ontmoeten voor een "deal", is uitgewerkt als een geraffineerde, haast muzikaal gestructureerde dialoog, die naar een crescendo, een