4 document(en) met "hiaten"


Episch verhaal over driehoeksverhoudingen: Gallotta opent Klapstuk... • 16 oktober 1987
Af en toe werkte dat niet meer, je voelde dan de naden tussen twee geweldige vondsten in. In die momenten voel je dan ook hoe de eveneens nogal overdonderende muziek van Henri Torgue de hiaten met

Mooi, maar met te korte beentjes :... • 7 november 1996
Het is precies met dit soort hiaten dat het boek een essentiële ambitie niet invult...Wellicht diende de redactie van het boek zich -- ondanks de drie jaar lange ontstaansgeschiedenis ervan -- noodgedwongen te beperken tot het elimineren van de grofste hiaten en overlappingen...Hiaten en overlappingen die er dan toch nog zijn

Gespannen spieren en popcorn • 23 april 2001
De strikte stapeling van bewegingssignalen uit het eerste deel wordt daardoor een raadsel, fragmenten waarvan je de hiaten probeert in te vullen

De droom van de perfect gebouwde samenleving... • 8 augustus 2002
Hier vallen belangrijke hiaten: Lewis Mumford wordt herhaaldelijk geciteerd terwijl een belangrijk denker als Walter Benjamin niet in het stuk voorkomt