9 document(en) met "hyper-architecture"


"Niwa" meer pantomime dan dans op Klapstuk • 17 oktober 1985
De belichting van die scène is er ook volledig op gericht om alles die onwerkelijke, schijnbaar koherente hyper-realiteit van een "waarachtig en diepgravend" gebeuren mee te geven, een koncentraat van

Tim Millers eigen wereld: Homoseksueel podiumkunstenaar • 18 oktober 1986
LEUVEN -- De jonge Amerikaanse podiumkunstenaar Tim Miller hing met zijn Buddy Systems, in 't Stuc een hyper-individueel beeld op van zijn relaties als homoseksueel

Jonge bewoners van Marollen spelen hun eigen... • 4 oktober 1995
Een van die stukken is het "hyper-realistisch spektakel" Les villes, les haines

Gekte met een donker randje • 25 april 1997
Plots keert de situatie compleet om en verandert Vandenbempt in een hyper-autoritaire schoolfrik die zijn leerlingen louter gezagsargumenten inpompt

Obsceen lucide: Foto's en teksten over het... • 17 september 1998
Hij gebruikt daarvoor het begrip "pantheïstische eros". Het hyper-persoonlijke loopt hier echter de gedachte op bijna gênante (obscene

Charmante verbeelding techno-tijdperk • 26 september 1998
Ze heeft het over de toenemende wederzijdse beïnvloeding tussen de mens en zijn hyper-technologische omgeving

Mark Wigley over Constant Nieuwenhuys' New Babylon... • 4 februari 1999
Een van de verdiensten van Mark Wigley's boek The hyper-architecture of desire , over Constants New Babylon, is dat je begrijpt dat het hier wellicht om meer dan een toevallige samenloop van...Wigley zet, in het voetspoor van Constant, heel precies uiteen waarom het New-Babylon-project "hyper-architecture of desire" is. "Desire" heeft uiteraard betrekking op Constants beeld van het...Het boek verscheen als catalogus bij een tentoonstelling in het Rotterdamse kunstencentrum Witte de With, gewijd aan "New Babylon". "The hyper-architecture of desire" is verschenen als catalogus bij

Theater als showbusiness: DE ONDRAAGLIJKE LICHTHEID VAN... • 1 december 2004
dat we leven in een wereld van een al dan niet onverdraaglijke lichtheid waar de schijn het allang van de waarheid gehaald heeft, of een soort hyper-waarheid geworden is. Daar is misschien niets

CONCRETE ABSTRACTIE: DANS • 1 januari 2006
Dans is immers niet alleen de meest abstracte theatervorm, ze is tegelijk - en dat is het grote verschil met recente beeldende kust - hyper-concreet door zijn basismaterie, het bewegende, actueel...Werkelijk sterke dans exploiteert die tweespalt tussen het hyper-concrete en het abstractdenkbeeldige op een manier die in beeldende kunst onmogelijk is. Elke vergelijking loopt inderdaad mank