4 document(en) met "ian"


Danstaal als taal van waanzin: "Mercurial States"... • 12 februari 1988
Aan weerszijden van de scène staan telkens drie tekeningen van Ian Pollock, met kurieuze, vaag Victoriaanse figuren met nogal geprononceerde geslachtsdelen hier en daar

Tekst en spel lopen elkaar voor de... • 14 mei 1996
Als Roofthooft woest begint rond te springen op Ian Dury's Hit me with your rhythm stick, wringt dat nogal met de zwaarwichtigheid van de tekst die hij ervoor en erna uitspreekt

Hoe je geweld niet kan tonen op... • 18 maart 1997
Een oudere man, Ian, heeft een jonge vrouw, Cate, op bedrieglijke gronden erheen geloodst met de bedoeling haar goedschiks of kwaadschiks te neuken...Die connotaties zijn zeer toepasselijk op de situatie van de geperverteerde, ultra-conservatieve reporter (of is het een geheim agent) die Ian is. Zeker wanneer in de straten een regelrechte oorlog

Alles waar ik van houd: DANS -... • 18 juni 2003
De Keersmaeker haalde het uit het boek 'What shape is a snowflake' van Ian Stewart, waar het geldt als voorbeeld voor de manier waarop kleine wijzigingen plots een totale catastrofe teweeg kunnen