11 document(en) met "kapitalisme"


Theaters in historische gebouwen op 't Zuid:... • 1 januari 1987
overduidelijk een allegorische verbeelding is van de "kracht" die de industriële opbloei van de haven van Antwerpen, mogelijk maakte, nu bewoond wordt door een gezelschap dat de ondergang van het kapitalisme als

Avignon bekijkt Russisch theater : Gogol-bewerking zegt... • 23 juli 1997
problemen van het nieuwe, wilde Russische kapitalisme

En als we nu eens niet meer... • 1 januari 1998
moeten we het anders formuleren: een moment waarop de burgerij besloot dat het maar eens afgelopen moest zijn met dat ietwat sullige en kneuterige beeld van een klein kapitalisme, een wat bekrompen

Hoe moeilijk is het om de anarchie... • 1 oktober 1998
Het kapitalisme als grote boosdoener is in de verste verte niet te bespeuren, een verklaring waarom de vierde wereld zichzelf als het ware reproduceert al evenmin, tenzij dan van binnenuit, door de

KFdA-dans: angst voor het lege podium • 19 mei 2001
Om het geld Melvilles Bartleby weigert zich, met een in zijn eenvoud verbluffende tactiek, te conformeren aan de eis van de nijverheid die het opkomende kapitalisme zijn nieuwe burgers oplegt: op...Die inhoudsloosheid van het kapitalisme wordt in de tweede helft van de voorstelling treffend gedemonstreerd: het podium loopt helemaal leeg en het enige wat overblijft, zijn ronddraaiende gordijnen...Als je het beeld letterlijk leest, en niet als een metafoor voor de leegte van het kapitalisme, dan toont het dat theater in se niets meer en niets anders dan een lege doos is, die artiesten vullen

De inwisselbaarheid van dans en beeldende kunst... • 1 januari 2002
Terwijl het laat-kapitalisme ons vanaf de jaren ’70 in toenemende mate bombardeerde met verleidelijke lichaamsbeelden op TV en in reclame, en ons ook gewend maakte aan het idee dat we voortdurend

De schrijver die kijker werd: Het Kaaitheater... • 19 juni 2002
dachten helemaal in een oorlogslogica: dit stuk moest de wereld redden van de kwalen van het kapitalisme...Onze redenering was dat het kapitalisme voorwerpen herleidt tot hun materiële, geldelijke waarde

Als het centrum leeggelopen is • 1 december 2002
het kapitalisme heel snel een verlies aan belangstelling voor zaken buiten de persoonlijke sfeer veroorzaakte

Op komst podium • 2 december 2004
Als regisseur die kritisch staat tegenover het kapitalisme, vult Pollesch zijn politieke teksten in met felgekleurde personages, geplaatst in een kitscherig soapdecor

De consumptierevolutie en haar paradoxen: Expo 'China... • 12 juni 2006
De dynamiek van het kapitalisme is van dien aard dat het lijkt alsof de Chinezen ervoor geschapen zijn, alsof ze het systeem zelf uitgevonden hebben", schrijft curator Jaap Guldenmond in de catalogus

Superamas stelt vragen over succes en geluk... • 13 oktober 2006
Superamas stelt vragen over succes en geluk in 'Happy/Ending' Theatrale mijlpaal van vluchtig geluk Het Frans-Oostenrijkse ensemble Superamas rondde Big 3, een trilogie over kapitalisme