6 document(en) met "klant"


De leegte tussen koper en verkoper • 23 februari 1987
De dealer beseft datzijn woorden, zijn vriendelijkheid, al zijn daden gefaktureerd zullen worden ten koste van de argeloze klant...De klant is de per definitie afwijzende, onbevredigbare, de man die geen verlangens meer wil hebben, die zelfs de handel afwijst...Soyons de simples, solitaires et orgueilleux zéros" (kursivering van ons). De klant stelt vast, eens te meer, dat er zelfs geen handel te drijven is, dat er hooguit nog het kleine genot is de verkoper

Waanzin in eetzaal van "grand hotel" • 21 januari 1993
Maar zo hebben de anderen het allerminst begrepen: hij is de klant, zij zijn de bediende, en aan die duidelijkheid, of aan de waardigheid van de respektieve posities dient door ongepaste familiarileit

Wonderlijk ballet van sierlijke woordfiguren: Kaaiteater brengt... • 19 januari 1996
Ze drukt zo de vervreemding van de klant tegenover de handelswijze van de dealer uit...De dubbelzinnigheid van de klant zit hier in dat hij deze situatie wel opzoekt, maar toch het spel niet wil spelen...Het stuk suggereert in zekere zin dat het eigenlijke verlangen van de klant een doodsverlangen is. Het besmet ook finaal het aanbod van de dealer: ook hij raakt betrokken in een spel van

Bij S/M/L/XL: het interieur zonder eigenschappen als... • 1 januari 1997
Wat zal zijn maatstaf zijn voor het slagen van het project, ongeacht wat de klant hem voorhoudt of vraagt...Bijvoorbeeld: hoe heeft zijn klant hem gevonden...Wat trekt de klant aan in wat hij doet, wat ziet hij/zij in hem

Een stadsverhaal van extreme verlangens • 13 oktober 2001
dit bijzondere geval is het dan ook nog de allereerste klant van de verkoper

Sombere gedachten van een danskunstenaar • 1 oktober 2004
Op het einde van het tweede deel gaat hij naakt voor zijn publiek staan met de mededeling dat ook een gigolo verliefd kan worden op zijn klant en dan voor niets werkt