11 document(en) met "menselijkheid"


Grimmige Thomas Bernhardt schittert • 29 maart 1986
scène loopt -- toch een zweem van menselijkheid mee te geven

Als het ware kluchtige fabel van Dario... • 23 september 1986
Tegelijk wordt de suggestie dat een bureaukratische en centralistische staatsvorm niemands menselijkheid kan respekteren, ook niet die van de heersers, steeds duidelijker

Dansen op een kerkhof • 12 oktober 1993
De danser verliest er ook al zijn menselijkheid mee, zijn gelaatstrekken lossen op in wat strepen en vlekken als in een schilderij van Francis Bacon...De kleine verdraaiing van zeer herkenbare clichés van menselijkheid, zoals de aanraking of de rouw, laat ze plots verschijnen als volstrekt futiele pretenties

Vawter speelt zijn eigen dood • 5 maart 1994
De onwaarschijnlijke wreedheid van het verhaal zelf, het oplossen van de menselijkheid van Philoktetes in de rottende wond, de onmogelijke pretentie van het menselijk bedrijf dat doet alsof de dood er

Hans Hof Ensemble in de drukkookpan • 16 april 1999
Een tactiek om tussentijds een ander eronder te houden, is het volstrekt negeren van diens menselijkheid, door hem of haar letterlijk als gebruiksvoorwerp -- een zetel bijvoorbeeld -- in te zetten

Needcompany toont leegte na de macht • 13 januari 2000
Brussel -- De intrige van King Lear is ondergeschikt aan Shakespeares analyse, hoe ook koningen alle waardigheid en zelfs menselijkheid verliezen door de wijze waarop anderen hen behandelen...Het is in de uitspraken van de nar over macht, recht en menselijkheid dat de politieke en psychologische diepte van het stuk steeds weer verwoord wordt...zien hem, in de tegenkanting die hij ondervindt, zeer snel vermenselijken, om die menselijkheid al even snel in de waanzin te zien verpulveren

'Wereldvreemdheid' van Patricia de Martelaere : Meer... • 26 oktober 2000
je het met haar suggestie van wat "minder menselijkheid" - in de traditie van onder andere Nietzsche en Schopenhauer in het Westen en Lau-Tse in het Oosten - nu eens bent of niet, op zijn minst doet

Het gekwelde lichaam • 25 mei 2002
Dat is een wreed schouwspel: alle aanspraken op menselijkheid die we hebben, worden hier weggestreept ten voordele van het brute spektakel van een organisme dat zichzelf in stand tracht te houden, en...hoe armoede en werkloosheid een vergif zijn dat mensen van hun menselijkheid berooft

Een andere kijk op cultureel Brussel: KunstenFESTIVALdesArts... • 1 oktober 2002
hoe armoede en werkloosheid een vergif zijn dat mensen van hun menselijkheid berooft

Hoe vertaal je ALIBI?: Meg Stuart's Alibi... • 1 april 2003
Enerzijds is het een drager, de 'hardware' van onze menselijkheid, maar anderzijds is het ook een masker dat net die menselijkheid aan het gezicht onttrekt (of juister, verbergt dat er misschien niets...beantwoordt aan het idee van menselijkheid). Dat er aan iemands voorkomen af te lezen valt wie hij/zij is wordt door het werken op het zuivere oppervlak van het lichaam plots twijfelachtig

Niets onmenselijks is ons vreemd • 29 mei 2007
dat proces verliezen zij hun menselijkheid: het beeld van deze kronkelende, verwrongen lichamen staat steeds verder af van wat we onder dans, of zelfs onder menselijk handelen, verstaan