4 document(en) met "nazisme"


Mannen van den Dam lichtvoetig én ernstig • 13 februari 1986
LEUVEN -- Je moet in leven zien te blijven, ook in een verscheurd Duitsland, geteisterd door nazisme en WO II, het Wirtschaftswunder én de scheiding in twee machtsblokken: ook in een wereld waarin...Als kraanman in een periode van opkomend nazisme, moet zij, om niet door de mand te vallen, meedoen aan alle mannenspelletjes, bier en schnaps moeten wel rijkelijk worden gedronken

Het verhaal van Freuds ontdekkingen : De... • 1 maart 1994
Het lag bijna voor de hand dat ook Freud ooit de revue zou passeren: de laatste voorstelling in de reeks wordt Herinneringen aan de Donau, een projekt rond Freud en nazisme

Het laatste woord over begeerte is niet... • 17 juni 1994
Een aantal verhalen verwijst duidelijk naar de inval van de nazi's in Oostenrijk in '38, en de ondertitel van het stuk luidt ook "over Wenen, Freud en het nazisme". Maar die tematiek is bepaald weinig...De verwijzingen hangen in het luchtledige, en je moet naar het programmaboekje grijpen om enige toelichting te krijgen bij de keuze om ook het nazisme te belichten

Als politiek commentaar mislukt "Kasimir en Karoline" • 29 juni 1999
Von Hörvaths portret van uitgerangeerde proleten en gewetenloze grootburgers geeft een wrang beeld van het klimaat waarin het nazisme de macht zal overnemen