4 document(en) met "objektief"


Fabre: ascese door herhaling: "Das Interview das... • 14 september 1989
Schijnbaar objektief, omdat ze niet in hem gelooft, hem haar norm wil opdringen

Dito-Dito lacht met overdreven ernst • 10 januari 1992
En vooral, al doen ze het voorkomen alsof ze soeverein heersen over zichzelf en hun gedachten, objektief zijn, scherpzinnig en betrouwbaar, wat eigenlijk hun gedachten beheerst zijn de vrouwen

Foto-album van Herman Sorgeloos over Rosas • 15 juni 1993
Het standpunt is dan ook heel vaak frontaal en objektief, vanuit de positie van de toeschouwer

Vietnam voorbij alle clichés : Michel Van... • 24 maart 1995
standpunt van een onwetende, vaderlandslievende Amerikaanse soldaat, maar het objektief relaas van verbijsterend politiek falen...Soms is ze een objektief historisch relaas, soms duikt ze in de persoonlijke beleving van Greenes Fowler of de toerist van 1995