Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


59 document(en) met "Economische Zaken" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Voor Piet Balfoort liggen de zaken iets moeilijker: na dit kan hij nog nauwelijks terug naar het talentverspillend theater zoals hij dat tot hiertoe bij Theater Antigone bedreef...De dwang om in het buitenland te verkopen en kleinere creaties op te zetten," zegt Delcampe, "is een gevolg van economische gegevens, en van de te magere subsidiëring door de Belgische staat...Wat de autonome produktie van L'éveil du printemps betreft, ook die moet gezien worden tegen een economische achtergrond

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias • Het Kaaitheater als exponent van het Europese...
Daar zijn toen in gesprekken zaken geformuleerd Van Vaakstraat, een oude brouwerij omgevormd tot theater-infrastructuur en kantoren voor Schaamte, Kaaitheater en Etcetera...Dat is misschien niet de beste methode maar wel de meest efficiënte omdat je zelf de zaken in de hand kunt houden en limieten kunt stellen...een ministerie van economische zaken of van arbeid en tewerkstelling

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Luk... • MUNTDOSSIER
Heel veel zaken zijn literair al verdwenen, maar leven nog voort in de opera...Dat heeft verschillende redenen, vooral economische: deze Westerse, Europese maatschappij stevent onvermijdelijk op een grote crisis af...dat hij in een zeer gemechaniseerde wereld weer aandacht besteedt aan niet met de vijf zintuigen verifieerbare zaken en weer verbanden legt in de hele mechaniek van de wereld

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Op dit ogenblik wordt er druk gewerkt aan de uitgave van een brochure waarin de werkingsterreinen en de krachtlijnen van het beleid uitvoerig zullen beschreven staan en waarin ook een "stand van zaken...Deze documenten kunnen betrekking hebben op het gespeelde repertoire, op de geschiedenis van een gezelschap, op de appreciatie van voorstellingen, op de houding van de overheid, op de economische

Nr. 17, Maart 1987 • Monique Spithoven • De Spaanse burgeroorlog in het theater
Maar zijn de zaken er in die vijftig jaar veel helderder op geworden...Hij liet niet na de vele sociale wantoestanden aan te klagen en stelde dat een daadwerkelijk levend theater economische en sociaal-politieke veranderingen, én een mentaliteitsverandering, zou vereisen

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Wel biedt het festival nu een ideale gelegenheid om binnen een beperkte periode een soort "stand van zaken" op te maken van het theater zoals dat vandaag in Frankrijk evolueert...Wanneer men het jaarboek vergelijkt met de Franse, Duitse, Nederlandse jaarboeken, houdt het Vlaamse zich wel strikt aan de gegevens; ook het Frans-Belgische doet dat, maar voegt er een economische

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
toneel door deze gang van zaken al lang verloren...het theater is in tijden van economische crisis niet rendabel en moet door de staat gesubsidieerd worden; 2. "le théâtre se meurt de ne plus correspondre à un public...het MMT zeker van hun economische functie, maar in het ongewisse wat betreft hun sociale en artistieke rol

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Men kan dan minder vrienden een plezier doen, maar zoals de zaken nu gaan, lijkt het er sterk op dat men zijn vrienden een vergiftigd geschenk in de handen stopt...Jaumains sociaal-economische doorlichting van de sector ('Activité, audience, flux économiques') waar je reikhalzend naar uitkeek, ontbreekt: de inleider meldt laconiek dat "les Ateliers des Arts ont...de vorige edities, blijft natuurlijk als resultaat mooi en belangrijk, maar doet ook verlangen: naar theater dat men gemist heeft, naar uitgeefformules die zowel het economische als artistieke leven

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
Stel nu, illustreert hij, dat iemand op een dag een taart tussen zijn benen krijgt, heeft hij dat dan zo gewild ? Niet de mens zelf, dixit Van Dijck, maar God staat in voor de gang van zaken in de...daardoor het economische draagvlak worden ondergraven

Nr. 37, April 1992 • Luk Van den Dries, Erwin Jans • Luk Perceval
uitroeiïngsziekte, de verwarring, de economische onzekerheid,... In zekere zin zijn dat inderdaad clichés, maar ik voed mijn kinderen op dezelfde manier op als mijn vader mij opvoedde, ook al had ik gezworen het nooit...Ik wil nog een aantal zaken... Hip hip hoera Etcetera: Begin je daarom met Johan Dehollander te werken, omdat hij andere vragen stelt

Nr. 40, Februari 1993 • Marianne Van Kerkhoven • 'Hoe klein zijn deze bloemen'
Die complexiteit bestaat; het heeft geen zin ze te ontkennen en toch is het dat wat precies dagelijks gebeurt: politici sloven zich uit om 'de zaken eenvoudig voor te stellen'; het Vlaams Blok...allemaal economische en territoriale eisen, maar bovenal willen ze iets wat van een geestelijke orde is. De Ieren, de Basken, de Corsicanen, de Koerden, de Albanezen in Kosovo, de Azeri, de Portoricanen, de

Nr. 41, April 1993 • Tom Blokdijk • Hoezo repertoire?
Tenzij de Minister van Economische Zaken het nuttig vind de bedrijfstak te steunen, zoals hij dat met Daf doet, of met Fokker

Nr. 41, April 1993 • Paul Goossens • Eric Antonis
Er zijn prachtige teksten geschreven in de armoedige datsja's rond Moskou, maar een echte stroming komt maar tot bloei als er economische groei en welvaart is. Antwerpen is geen arme stad, ook al zit...moeten heel duidelijk tonen dat er in Europa een paar zaken grondig fout lopen

Nr. 42, Juni 1993 • Ludo Abicht • 'Zeg me, waar is mijn vaderland?'
een volgende en tweede fase wordt het echter duidelijk dat dit onschuldige cultuurnationalisme of cultuurbewustzijn de wegbereider wordt voor andere bewegingen van sociaal-economische, politieke en...Vlamingen zijn daarin heel normaal, ook al heeft het om specifieke redenen lang geduurd voor het verband tussen culturele en economische ontvoogding gelegd werd, tenminste in bredere kringen...Zelfs met een stevige sociaal-economische en juridische basis kan er nog geen sprake zijn van volledige autonomie zonder een voldoende mate van culturele, subjectieve en objectieve zelfzekerheid

Nr. 43, November 1993 • Marc Reynebeau • Met twee woorden spreken
het ministerie van cultuur (44 miljoen frank in 1992). Er werd dus een nieuw potje gemaakt, niet in het cultuurbudget, maar in de eveneens door de voorzitter beheerde begroting van economische zaken...Stroomlijnen Omwille van de aanwijsbare continuïteit tussen het economische prestige-denken van Flanders' Technology en het Ambassadeursinitiatief, hoeft het niet te verbazen dat dit laatste de warme steun kreeg...Gaston Geens' Flanders' Technology, altijd een uitgesproken economische dimensie gehad; alleen managers en yuppies schenen toen achtenswaardige, creatieve Vlamingen te zijn

Nr. 50, Juni 1995 • Tom Michielsen • Opdienen als snoepgoed a.u.b.
En ten slotte maakt nu ook De Financieel Economische Tijd plannen voor de uitbouw van een cultuurkatern met zowel aankondigingen als recensies...Het is een mengeling tussen de 'belangrijke' en de 'boeiende berichtgeving'. Vroeger hebben we inderdaad zaken links laten liggen omdat wij dat te populair en wat te gemakkelijk vonden...Een krant moet nieuws en feiten brengen, en niet terugkomen op bepaalde zaken maar dingen aankondigen' is een vaak gehoorde en wat vreemde motivering

Nr. 52, Januari 1995 • Jürgen Pieters • Voor een kritiek van onbegrip en ironie
Ook Laermans signaleert de factoren die hebben bijgedragen tot de teloorgang van de theaterkritiek - de politiek die wordt gevoerd door de cultuurredacties van de Vlaamse kranten, de socio-economische...Dat hij in dat proces nog een aantal andere zaken meeneemt - hoe de voorstelling zich tot de wereld buiten het theater verhoudt, of tot andere voorstellingen of andere kunsten - is mooi meegenomen

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Patrick Allegaert • Ontevredenheid is wat ons bindt
Tegelijkertijd formuleerde hij, samen met andere deelnemers, de onmacht van de planologen om de zaken daadwerkelijk ten goede te veranderen...De waarschuwing is duidelijk: al te vlug kan deze nieuwe vorm van stedelijkheid, deze visie op stad en festival leiden tot een gemakkelijk alibi, tot een sluwe economische praktijk

Nr. 58, December 1996 • Jef Aerts • Het toneel, de woede en het sociale...
van zaken bij het intermenselijke gebeuren...Wanneer zowat alle gezelschappen plots economische, antropologische, cultuur-filosofische of socio-politieke uitspraken doen, betekent dit onvermijdelijk dat iedere uitspraak op zich een kleinere plek...De geloofwaardigheid van de algemene rush naar politieke uitlatingen, kan alleen geschraagd worden op de pure noodzaak om te bijten in zaken die de wereld aangaan en dit op een manier waarbij elk

Nr. 58, December 1996 • Marianne Van Kerkhoven • Waar zijn we mee bezig?
De economische terminologie neemt al te zeer bezit van het taalgebruik m.b.t...Alleen de bup, de overkoepelende federatie van kunstgalerijen, drukte in een schrijven aan de brtn-leiding haar ongerustheid uit omtrent de gang van zaken...niet een eerste politieke daad, - wat maatschappelijk gezien ook je opdracht is - : je werk goed doen, je eigen zaken zuiver houden


Toon volgende resultaten