Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


55 document(en) met "Gered+of+Hamlet" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Vuur in de keuken... We zijn gered...Tijl!... Ik heb u gered, want uw rot blazoen maalden ze tot brij!! Saturé Haal me... Tijl Maal z'n vrouw

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
het rijm worden dank zij een subtiele toepassing van pauzering en speelse overbeklemtoning 'gered'. Van dergelijke ironiserende toetsen maakt ook de enscenering een zeer sober gebruik : het

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Bakoenin In dit uiterste uur kan Frankrijk slechts door een wonderbaarlijke geestkracht van het volk gered worden

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Het Rattenkasteel, dat de opera in Vlaanderen nu eindelijk gered was?!) Daar tegen ingaan veronderstelt bij de makers van Het Rattenkasteel een flinke dosis zelfkritiek

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Daar waar in het vormingstheater de eenheid en de dynamiek uitging van een beleefde politieke overtuiging, moet hier de eenheid gered worden via een vage musical-vorm waartegen de ploeg van het MMT

Nr. 10, April 1985 • Redactie Etcetera • Het verdict van de Raad van Advies...
Korrekelder voelt zich voorlopig ook gered

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • David Mamet à la KVS
het tweede bedrijf toont Mamet wat de implicaties zijn van zulk een levenshouding: wanneer de bedrogen klant op het nippertje gered wordt door een 'toevallig' foute reactie van één van de verkopers

Nr. 12, Januari 1985 • Johan Thielemans • PETER BROOK
Magdalen College van de geestelijke dood gered moest worden en hij hierbij een bijzondere taak te vervullen had (1). Na zijn studies ging Brook bij het theater werken waar hij iedereen verraste door

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Tot daar is het feest voor het fotoalbum gered, maar het publiek is dringend aan meefeesten toe

Nr. 15, September 1986 • Paul Pourveur • Le diable au corps
Waarin één van de jongens sterft maar toch gered wordt

Nr. 15, September 1986 • Daan Bauwens, Wim De Mont, Marianne Van... • Lijstjes en commentaren
En wat doe ik nu met de tweehonderd andere voorstellingen die slechts door hun abominabele indruk van de vergetelheid kunnen gered worden

Nr. 16, Januari 1987 • Gesprek in Wallonië
Langs de andere kant zuilen wij gered worden

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
dat de regie van het successtuk Het machtig reservoir van Franz Marijnen was, die in de MMT-experimenteerperiode ook Fando en Lis, Gered e.a

Nr. 18, Juni 1987 • Pauline Mol • DAG MONSTER
meisje een bed goh wat een prachtig wolkenbed is dit dan was het maar een droom daarnet o ja, het was gewoon een nare droom en nu ben ik gered ja, iemand heeft mij hier zo neergezet

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Hij ontpopt zich in de loop van het stuk als iemand met uitgesproken reactionaire reflexen: niet alleen ziet hij zijn geboortestreek als een mythische plaats die van de geschiedenis moet gered worden

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
Albrecht is gered, maar na een ontroerend afscheid zinkt Giselle terug in haar graf, voorgoed

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
regisseur afwezig, hij laat met name Dirk Buyse en Luk D'Heu schaamteloos caboti-neren, en laat André Simon en Ro-lande Van Der Paal -- soms even gered door haar stem -- verdrinken in een functieloze chaos...Het geheel werd geleid door Jean-Pierre De Decker, die de hele onderneming, zo gaan de verhalen, van de ondergang gered heeft

Nr. 26, Juni 1989 • Wanda Reisel • Op de hellingen van de Vesuvius
deze wereld gered Weg met die zogenaamde gevoeligheid Ik zal je leren schedels te splijten Ik zal je harden en je tanden slijpen onbrandbaar

Nr. 27, September 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
zou moeten zijn, zelfs niet door een beetje behendigheid - ik durf niet te zeggen knapheid - gered wordt

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris, Theo Van Rompay • De kijk op opera veranderen
Uiteindelijk is er bij ministeriële beslissing een zeer beperkte, symbolische bijdrage gekomen die de produktie financieel heeft gered


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK