Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


35 document(en) met "Wachten op Godot" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Associaties: zich voorstellen, voordansen, zich aanbieden, overgeleverd zijn op de scène en in het leven, slavenmarkt, prostituees, alles op het spel zetten...Jo-Anns Endicotts 'roofdiergang' op de 'Blonde Kläre': grote stappen op de toppen van de tenen, wellustig heupwiegend ; ze streelt daarbij over haar armen en haren, ze voelt zich lekker in haar...De geslachtsleugen dat als vrouwen ergens zitten, al was het maar met een 'glaasje wijn', altijd op een man wachten, die dan de situatie uiteindelijk in de hand neemt, wordt verregaand voor schut

Nr. 4, September 1983 • Pol Arias • Jeune Théâtre gooit de luiers af
Telkens moet men op zoek naar plaatsen waar men kan spelen...Zo regisseert Marcel Delval En attendant Godot van Beckett, Michel Dezoteux La Cerisaie van Tsjechow en ik de eerste versie van Dans la jungle des villes van Brecht...Ik wil er ook op wijzen dat de acteursionen lager zijn dan in Vlaanderen

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Gilis zit dus op de scène, te wachten tot hem iets invalt...De dramatische handeling is vrij eenvoudig: de Camerons, een echtpaar op leeftijd, bereiden hun definitieve afvaart naar Indië voor, ze nemen afscheid van hun vrienden maar wachten nog op hun...Freule Julie wordt op deze manier een vroege versie van Wachten op Godot

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Dit alles gebeurde op het Theater op Zolder...die omstandigheden ben ik met de repetities van Wachten op Godot begonnen...Godot-twee liggen de vier acteurs op zeker ogenblik doodstil op de grond

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • Tsjechov in handen van Karge & Langhoff,...
Brussel, ten slotte, stond het stuk op de affiche van het Théâtre Varia...Het was slechts één van de twee stukken waarmee dit theater zijn seizoen stoffeerde : hoe verwaand Wachten op Godot ook was, of hoe klassiek De Kersentuin, toch kende dit gezelschap een groot succes...Glittenberg hangt een luchtballon op schaal op : de wijdse lucht

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • DOSSIER OPLEIDING
De toeschouwer wordt zich hiervan het scherpst bewust, als hij dezelfde acteurs op een goede keer dialect op de scène hoort praten...Slepend vocht Maria tegen de Enge- Boven: Mann ist Mann (KNS); onder: Moeder Courage (KNS) - foto's Reusens Boven: Wachten op Godot (ARCA): onder: Interieur (NTG...het publiek), of zich had moeten vragen stellen bij 'natuurlijke' intonaties (wat meestal wil zeggen virtuoos zijn op zijn Oliviers). In Maria Magdalena zag men hoe een gevecht uitgelopen was op een

Nr. 11, Juni 1985 • (afbeeldingen)
Boven: Het leven van Galilei (KNS - Luc Philips, Julienne de Bruyn); links onder: Wachten op Godot (KNS - Martin Van Zundert, Luc Philips): rechts onder: King Lear (KNS - Gaston

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
Op maandag kon je hem in Arca-Gent aan het werk zien in twee Beckettteksten Krapp's laatste band en Katastrofe; op woensdag speelde hij in de Antwerpse Arenbergschouwburg een van de laatste...Vroeger dreef mijn werk op een zeker opportunisme, ik kan het niet anders benoemen, op onbewust talent...de' Galileï (1967-68) en 'de' Puntilla (1971-72) van Brecht, King Lear (1968-69), de August (1970-71) in Pavel Kohouts gelijknamig circusstuk, Vladimir (1971-72) in Wachten op Godot, 'de' Vrek (1972

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • THEATER - EN DANSKRITIEK
Marianne Van Kerkhoven had gesprekken met twee pioniers: André Rutten (De Tijd, Trouw, Toneel/Teatraal) en Frans Verreyt (De Nieuwe). Rationele en/of emotionele reflectie op wat er op de scène...De tekst werd voortdurend minder belangrijk; het kwam meer op de acteur aan, en op wat die met zijn lichaam kon overbrengen...Maar vaak dacht ik, wanneer ik de kritiek van een collega las: 'dat heeft die toch beter gezien of pregnanter verwoord'. Ja, er schiet mij Wachten op Godot te binnen, een voorstelling door de groep

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Göteborg is een opvoering van 'Wachten op Godot' niet kunnen doorgaan omdat vier van de vijf akteurs het voorbeeld van Godot navolgden en niet kwamen opdagen...De aangekondigde opvoering had in Zweden sterk de aandacht getrokken en werd aangemoedigd door de Ierse auteur van 'Wachten op Godot' Beckett, die zelfs een deel van z'n honorarium had afgestaan...Deze documenten kunnen betrekking hebben op het gespeelde repertoire, op de geschiedenis van een gezelschap, op de appreciatie van voorstellingen, op de houding van de overheid, op de economische

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Met spanning zit de toeschouwer te wachten op de laatste scène van het stuk, want het is duidelijk dat de gebruikte esthetiek niet dienen kan bij een gifdood en een lugubere grafkamer...De abstracte ruimte van Wachten op Godot werd hier gewoon vervangen door een gore buurt...Daarenboven is het de eerste keer dat de schriftuur van Hugo Claus op het theater op haar spelpotentieel wordt onderzocht

Nr. 21-22, Mei 1988 • Johan Thielemans • De "Duitse methode" in de opera
Heel deze overdenking rond de inhoud van het stuk brengt dus een vertalend mechanisme op gang, dat vooral op de intelligentie van de regisseur wijst, maar die het menselijk probleem tussen twee...De film die hij op zowat alle hoeken en kanten van het decor én op dat beruchte Lulu-beeld projecteerde, was al overjaars op het eerste experimentele filmfestival die de goede Jacques Ledoux in de...Een voorbeeld: in 1955 publiceerde William Gaddis The Recognitions, een boek dat pas nu als een meesterwerk erkend wordt -- maar welke opvoering uit 1955 kon op 1988 wachten om als belangrijk ervaren

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • De jongste van de jonge garde
op de ouder-kind relatie en op de paniek die in de Griekse maatschappij uitbreekt wanneer een niet rationaliseerbaar element binnendringt...Na Wachten op Godot zei je dat je gefascineerd was door de eenvoud van Gosch...Acteursregie Wanneer je de evolutie van het theater in Vlaanderen bekijkt het laatste decennium, valt op dat de vernieuwing vooral op het acteervlak ligt

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Als je de subsidieregels van de Franstalige sector vergelijkt met die van de Vlaamse gemeenschap vallen een aantal verschilpunten op: de contractuele termijnen zijn langer, wat een planning op lange...de Toneelschuur in de zaak die aangespannen werd door Beckett: de rechter oordeelde dat Wachten op Godot gerust door vrouwen kon gespeeld worden, Beckett had zich maar via het auteursrecht beter...Daaromheen hebben de bestuursleden en zakelijk leiders het woord: zij geven vooral inkijk op het subsidieleed en de inmenging van de regionale schouwburgen op repertoire- en artistiek beleid

Nr. 29, Maart 1990 • Johan Callens • Samuel Beckett, 1906-89
Maar anderhalf jaar later, op reis in Duitsland, diende hij per brief zijn ontslag in. Hij wilde immers schrijver worden en vestigde zich daarom in Frankrijk...Dit ging van onooglijke details tot radicalere ingrepen, zoals pro-dukties van Wachten op Godot met enkel zwarte of vrouwelijke acteurs, produkties die hij enkel met de grootste tegenzin toeliet...Allicht zullen die critici zich nu met hand en tand op zijn leven en werk storten

Nr. 29, Maart 1990 • Marianne Van Kerkhoven • MARGINALIA OMTRENT POLITIEK, MONUMENTALITEIT, PSYCHOLOGIE EN HET...
Wachten op de kunstenaars die uitspraken doen over wat er in de wereld vandaag aan de hand is. Zestien Scènes van Maatschappij Discordia is op dit vlak een eerste, verheugende ervaring...Men herinnerde zich dat hij Wachten op Godot geschreven en de Nobelprijs geweigerd had En niet veel meer dan dat...Uiteindelijk was het vinden van de juiste maat, op hoe kleine schaal dan ook, nog zijn enige obsessie

Nr. 31, September 1990 • Heleen Verburg • Heleen Verburg
wachten bij de goede deur op de Mama, het was onze schuld...ze kniezend met een knuppel op een krukje zit te wachten tot ze een van ons de hersens in kan slaan...Ze wachten op ons

Nr. 32, December 1990 • (advertentie)
PARTNER VOOR CULTUUR Beckett schreef "En attendant Godot" in de winter van 1948...Beckett heeft er vijf jaar moe- ^ ten op wachten...De Kredietbank leeft al jaar en dag mee met wat er in onze contreien groeit en bloeit op het vlak van theater en cultuur

Nr. 35, September 1991 • (advertentie)
Op 5 januari 1953 ging het stuk in première...Beckett heeft er vijf jaar moeten op wachten...De Kredietbank leeft al jaar en dag mee KB met wat er in onze contreien groeit en bloeit op het vlak van theater en cultuur

Nr. 36, December 1991 • (advertentie)
Zonder steun zouden we nog heel lang kunnen wachten op Godot...Beckett heeft er vijf jaar moeten op wachten...De Kredietbank leeft al jaar en dag mee KB met wat er in onze contreien groeit en bloeit op het vlak van theater en cultuur


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK