11 document(en) met "Bart Verschaffel"


Als het licht van een uitgedoofde ster:... • 1 juni 1991
van de voorstelling echt is, en die van de zaal, het echte leven, die voor de duur van de voorstelling tussen haakjes geplaatst is. In Overtheatraliteit gaat Bart Verschaffel op zoek naar de...Het is een schema dat trouwens, zoals Verschaffel opmerkt, ook doorwerkt ind e 19e eeuwse roman: "de auteur konstrueert en doorziet een wereld en zijn personages, zoals de vorst tegelijk het hof als...De vragen die Bart Verschaffel oproept, schijnbaar achteloos, zijn fundamenteler dan op het eerste gezicht zou blijken

Klapstuk 91: Geroezemoes na een dansfestival • 1 december 1991
Peter De Jonge, Bart Verschaffel, Dieter Lesage en Pieter 'T Jonck voerden een rondetafelgesprek over Klapstuk 91...Bart Verschaffel: "De overgang van een telbaar aantal dansers naar iets wat een groepshandeling zou zijn...Verschaffel: "Het zou wel eens kunnen dat de belangrijkste waarheden omtrent het lichaam tegenwoordig niet getoond en niet gedanst worden

"Quel moi est-ce que je peins" • 1 februari 1996
De film "C'est moi que je peins" van Jef Cornelis en Bart Verschaffel peilt naar dat verschil, als denkmodel voor de ontwikkeling die de kunst in de moderniteit doormaakte...est moy que je peins", kunstdocumentaire van Jef Cornelis en Bart Verschaf/el: TV2, 20 februari om 22u.45

Laat de kunst nu maar een bolhoed... • 1 augustus 1996
Figuren/Essays bundelt een aantal op het eerste gezicht erg uiteenlopende essays van Bart Verschaffel...Pieter T'Jonck zocht naar onderliggende 'figuren'. De essay-bundel Figuren/Essays van Bart Verschaffel is een moeilijk boek, zij het niet in de gangbare betekenis van het woord...Want, zo speculeert Verschaffel, in uitspraken van bijvoorbeeld Wittgenstein, Loos of Van de Velde vinden we het spoor van een verlangen naar een vorm van bouwen die niet vals, opzichtig, gewild

Hard labeur in de dansschool: PARTS, drie... • 8 juli 1998
academici als Bart Verschaffel, Lieven De Cauter, Dirk Lauwaert of Rudi Laermans aangesproken

Tijdeloze duurzaamheid: De gebouwde dromen van Charles... • 19 november 1998
Bovendien behandelt maar een van de drie hoofdteksten in het boek, "Teatro des Abesses" van Bart Verschaffel, het theaterontwerp zelf...De tekst van Bart Verschaffel vervolledigt Bekaerts beschouwingen op een interessante manier...Langs de analyse van het object komt Verschaffel zo onverwacht heel dicht in de buurt van Bekaerts gedachte van de "continuïteit van de lange duur" in Vandenhoves oeuvre

Genieten van verandering • 1 maart 1999
Nu zijn daar mensen als Steve Paxton, Jan Ritsema, Jonathan Burrows, Meg Stuart, Georges-Elie Octors, Fernand Schirren, Bart Verschaffel, Rudi Laermans,... aan het werk

Monografieën over Bob Van Reeth en Charles... • 1 maart 2001
Charles Vandenhove Projects/Projecten 1995-2000 met teksten van Bart Verschaffel en Jean-François Chevrier concentreert zich op de wending in Vandenhoves werk van de laatste vijf jaar...Volgens Bart Verschaffel getuigt Vandenhoves werk na 1995 van een merkwaardige omslag...BART VERSCHAFFEL & JEAN-FRANÇOIS CHEVRIER, Charles Vandenhove: Projects/projecten 1995-2000 Nai Publishers, Rotterdam, 152 blz

Als het centrum leeggelopen is • 1 december 2002
de moderniteit, voor de ontworteling, voor het Leven Zonder Eigenschappen...', schrijft Bart Verschaffel...De stad blijft een stenen getuige van een 'publieke' werkelijkheid die ondertussen enkel nog, zoals Bart Verschaffel in De kring en het netwerk beschrijft, een schijnleven is gaan leiden op de

Het publiek op zoek naar zijn personage:... • 30 augustus 2004
Het VTI wilde immers een tentoonstelling organiseren over hedendaagse theaterarchitectuur en bestelde daartoe een voorafgaande studie bij Bart Verschaffel en Wouter Davidts van de Gentse universiteit...Het tentoonstellingsplan van het VTI strandde, maar Verschaffel en Davidts zetten het onderzoek wel voort...de klassieke theaterzaal, merken Verschaffel en Davidts op, heerst de theatraliteit immers niet alleen aan de kant van de acteur, maar ook aan de kant van de toeschouwer

Een treurende engel • 23 oktober 2007
Zoals Bart Verschaffel opmerkt: een modernist rijdt dan wel vooruit, maar hij steeds zijn achteruitkijkspiegel in de gaten