12 document(en) met "Commissie"


Kunst met gaten: Een gesprek met tentoonstellingsmaker... • 1 januari 2001
Een commissie zal dat beoordelen...Het lijkt me heel interessant om vanuit een multidisciplinaire commissie sturing te geven aan de problematiek van kunst in de openbare ruimte

Nieuwe danswerkplaatsen gevraagd • 10 november 2001
Kwanten: Zoiets kan een commissie niet bestieren

Een nieuwe zaal voor een nieuwe tijd • 9 februari 2002
Toen ik destijds met enkele wijzen zoals Umberto Eco en Rem Koolhaas in een commissie zat om te adviseren over de toekomst van Brussel als Europese Hoofdstad kwam vanuit politieke hoek dan ook

De kronkelwegen van de broodheer • 19 februari 2003
Het zou immers vreemd zijn dat om de zoveel jaar een commissie van buitenaf de artistieke leiding zou beoordelen, terwijl binnenshuis niemand volgt wat er gebeurt

Omstreden naslagwerk over architectuur • 10 januari 2004
Aan het boek werd gewerkt door een wetenschappelijk comité onder leiding van Anne Van Loo, architecte en stedenbouwkundige en in het gewone leven secretaris van de Brusselse Koninklijke Commissie voor

Dwarsdoorsnede van een beroemde dansschool: Selectie uit... • 24 februari 2004
De Europese Commissie biedt de laatste jaren enig soelaas met een bijkomende steun van 100.000 euro

Theater op 31 meter hoogte: Benjamin Verdonck... • 30 april 2004
Blijkbaar wist die commissie heel precies waar het experiment ophoudt theater te zijn

THEATER • 14 oktober 2004
De commissie vraagt hem een bloedende stier na te doen

KfdA artistiek en publiek succes: Festival in... • 30 mei 2005
De rest komt elk jaar van ticketverkoop (dit jaar een 170.000 euro) en diverse overheden, van de Brusselse Cocof en VGC tot de Europese Commissie

Brussel als wereldhoofdstad dans bedreigd: ANALYSE |... • 1 juli 2005
Opmerkelijk is de bekrompen kijk van de commissie: ze haalt haar criteria uitsluitend uit de Belgische context...Al beweert de commissie dat Brussel de wereldhoofdstad van de dans is, ze ondergraaft zelf de voedingsbodem ervoor

Icoon voor de kust van Knokke: Spectaculaire... • 26 september 2005
Een eerste voorstel voor een nieuw gebouw van de hand van het Gentse architectenbureau Robbrecht & Daem stuitte in 2003 op heftige bezwaren van de Commissie voor Monumenten en Landschappen

Vandaag opent het gerestaureerde kvs-gebouw eindelijk de... • 7 april 2006
Er ontbrandde immers ook een ongemeen heftige discussie tussen de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, het gewest, de stad en de ontwerpers...Zeker niet nadat op vraag van de Koninklijke Commissie door een proef ter plaatse was aangetoond dat de spanten van de balkons nog altijd anderhalf keer de wettelijk vereiste belasting konden opnemen...En ten slotte zag men zich, door de interventie van de Commissie voor Monumenten en Landschappen, verplicht om de oude schildering van de foyer grondiger aan te pakken