15 document(en) met "Le Roy zelf"


De biologie van het spel • 9 mei 2001
Onder de aanstormende choreografen die de jongste tien jaar de erfenis van de (postmoderne) experimenten uit de jaren '60 en '70 terug van onder het stof halen staat Le Roy hoog aangeschreven...Een zeker resultaat was in elk geval dat Le Roy ontdekte dat de notie 'spel' veel beter omschrijft wat hij wilde bereiken dan het veelgebruikte 'improvisatie'. Xavier Le Roy: 'Spelen is nauw verwant...Plots zegt Le Roy openhartig: 'Het werkt en het werkt niet

KFdA-dans: angst voor het lege podium • 19 mei 2001
De ironie wil dat ook de radicaliteit van Le Roy op dit ogenblik een pas op de plaats lijkt te maken...Hij bracht zijn reeds eerder in het Kaaitheater getoonde Le dernier spectacle en Xavier le Roy na elkaar...Wellicht daarom maakt Le Roy nu samen met anderen collage-voorstellingen als deze op het Kunstenfestival

Het vreemde continent • 26 mei 2001
De cassette laat een man horen die onmiskenbaar Le Roy zelf is. De eerste zinnen zijn een wolk van onafgemaakte gedachten over de betekenis van scenische representatie, waar je, ook al door het...Daarna ontkleedt Le Roy zich helemaal...Le Roy zelf komt niet terug voor een groet, en ook dat is doelbewust

Het lichaam zonder het lichaam • 1 juni 2001
Zij is met andere woorden geen bijzondere -niet wetenschappelijke- wijze om kennis of inzichten te formuleren en over te brengen door de vorm zelf van het kunstwerk...Om met Xavier Le Roy te spreken: elke opgelegde identificatie is natuurlijk een vervreemding van de eigen, veelsoortige en moeilijk te omschrijven werkelijkheid van het lichaam...Dat we inderdaad samenvallen met ons lichaam, maar op een andere manier dan we zelf denken

Het eerste najaarsfestival in Brussel • 28 augustus 2002
De eerste paar minuten vergast Le Roy ons op een verbluffende imitatie van een robot...Abrupt onderbreekt hij die actie, als om te zeggen dat deze wijze om het eigen lichaam te herdenken zinloos is. Na een contemplatieve wandeling rond het podium laat Le Roy zijn lichaam dan de...Product of Circumstances (dinsdag 3 september, 20u30) is minder radicaal: hier verklaart en becommentarieert Le Roy zijn benadering van het fenomeen dans

Vaste waarde, grote risico’s • 9 oktober 2002
Sinds 1997 maakte hij kort na elkaar een viertal werken, waarmee hij zich een adept van de conceptuele dans toonde, in de lijn van Jérôme Bel en Xavier le Roy...Hier spelen dansers hun favoriete filmscènes na in een wassalon terwijl ze zelf ook gefilmd worden

Le Roys vreemde lichaam • 8 januari 2003
Le Roy beschrijft het zelf als volgt: 'Het uitgangspunt zijn de lichaamsbeelden die ontstaan door het lichaam op een bepaalde manier in beweging te zetten...Le Roy kleedt zich weer aan en start de bandopnemer die tot dan werkloos in een hoekje van de scène stond...Le Roy zelf komt niet terug voor een groet, en ook dat is doelbewust

Van mens en dier • 25 januari 2003
Dat is de vraag die Xavier Le Roy zich schijnt te stellen in 'Giszelle'. Dit stuk is een solo die de Hongaarse danseres Eszter Salamon bij Le Roy bestelde toen zij door het Festival van Avignon in het...Maar voor de toeschouwer zich kan flatteren met de gedachte dat hij dat allemaal wel weet, zet Le Roy dit duidelijke denkbeeld op zijn kop...Minder intellectueel doortimmerd dan de solo van Salamon en Le Roy is het toch een zeer intrigerend werkstuk

Amperdans: het programma • 26 februari 2003
Carlos Pez tenslotte is een danser die eerder bij Jérôme Bel, Vera Mantero en Xavier le Roy werkte, en nu voor het eerst het publiek een blik laat werpen in zijn eigen choreografische keuken...Tijdens Amperdans treedt Sarma voor het eerst ook fysiek naar buiten met een debat en een discussienamiddag over kwesties die de bestaanreden zelf van de organisatie raken

Nog meer De Kuyper • 14 mei 2003
Zoals hij zelf zegt: '(...) het lichamelijke kan men alleen maar behandelen, bespreken, zichtbaar maken, formuleren, via choreografie (probeer het maar eens in een boek...Haar recente samenwerking met Xavier le Roy is daar wellicht niet vreemd aan

Dansen is een spel, net zoals voetbal:... • 21 november 2003
Dansen is een spel, net zoals voetbal Choreograaf Xavier Le Roy betrekt publiek in 'Project/Projet' (tijd) - De Franse choreograaf Xavier Le Roy werkt al enkele jaren aan een onderzoek naar de...Hier neemt Le Roy zijn toevlucht tot de notie van spel...Zelfs als die betekenis er niet is.' Gevoel Met enkele treffende voorbeelden verduidelijkt Le Roy wat hij bedoelt

Improviseren als denkproces: XAVIER LE ROY EN... • 1 januari 2004
De gelijkenis met het eindbeeld van Antonioni's film Blow-Up is onmiskenbaar, al zag Le Roy zelf de overeenkomst slechts post-factum...Maar Le Roy besefte onmiddellijk dat het onmogelijk zou zijn een danser op podium volledig samen te laten vallen met zijn acties en dat ook nog met een publiek te kunnen delen...De lege stoel is de ontbrekende tennisbal die ook bij Le Roy zo'n centrale rol speelde

Nadenken over de performance: Alice Chauchat en... • 19 april 2004
En ook: hoe perform je zelf, hoe geslaagd ben je...De Franse choreograaf Xavier le Roy bedacht het experiment 'EXTENSIONS' als een spel waarvan de regels slechts al spelend ontstaan

Kunst, spektakel en navelstaren • 27 juli 2004
naar Bels 'Xavier le Roy', een reflectie over identiteit en personage in het theater genoemd naar de gelijknamige choreograaf...Erase-E(X)' herschrijft een klassieke bewegingszin van het Rosas-repertoire in het licht van het personage van Brigitte Bardot in Jean-Luc Godards film 'Le mépris'. Dit werk is een briljante...pirouette waarin getoond wordt hoe elk choreografisch beeld steeds volloopt met beelden die strikt gesproken niets te maken hebben met de context van het werk zelf

Dans en paranoia: Aantekeningen bij Klapstuk #11... • 1 februari 2005
het werk van uiteenlopende performers als Tom Plischke, Boris Charmatz of Vincent Dunoyer, om Jérôme Bel zelf niet te vergeten - die echter wel op de affiche van Klapstuk #10 figureerde - manifesteert...Toen ik tegenover Xavier Le Roy kloeg over Cuqui's oefening in semiotiek, repliceerde hij dat Cuqui zonder enige twijfel nooit iets had gelezen dat ook maar van ver op een theoretische tekst zou...Daar kwam het inderdaad op neer, bevestigde Le Roy