5 document(en) met "Psycho"


Psychoterapie als amusement: "Hitchock's driesprong" van "Artikelen... • 19 december 1987
anderen, steeds nieuwe psycho-thrillers

Het laatste woord over begeerte is niet... • 17 juni 1994
Zonder een teoretische uiteenzetting te geven, krijg je toch een idee van de werking en de teorie van de psycho-analyse

Peter Brook en de materialiteit van Becketts... • 1 februari 1996
Zo geeft Etty Mulder in een recent essay volgende psycho-analytische verklaring, in het voetspoor van andere auteurs: 'In verband met Beckett wordt nogal eens gerefereerd aan het verloren object als...Het object in psycho-analytische zin is in eerste instantie de moeder

KFdA-dans: angst voor het lege podium • 19 mei 2001
Wat volgt, mag immers simpel zijn, een vrouwelijke figuur met een grijze pruik en onopvallende kledij - een verwijzing naar Psycho

Twee voltreffers en twee missers op één... • 5 december 2007
Elo gebruikt in dit werk muziek die Bernard Herrmann componeerde voor films van Alfred Hitchcock als Vertigo of Psycho