12 document(en) met "Rob de "


Onthutsende patetiek in "Rinus" • 18 november 1988
LEUVEN - Verleden jaar was "Rinus" van de Nederlandse teatergroep "Nieuw West" (de naam is afkomstig van de nieuwe wijken die na de oorlog buiten Amsterdam gebouwd werden) al eens te gast in Leuven...De tekst van Rob de Graaf is een lange monoloog, die opgebouwd is als een soort collage van verschillende fragmenten met elk hun eigen stijl...Dat wordt alweer heel sterk aangezet, en veroorzaakt tegelijk een soort (melodramatische) sympatie voor de figuur en een helder inzicht in de futiliteit -- de tragiek van de duts -- van zijn politiek

Nieuw West speelt perverse Pygmalion • 11 mei 1990
BRUSSEL -- Pygmalion van Rob De Graaf, gespeeld door het Amsterdamse gezelschap "Nieuw West" zal je zeker niet verwarren met het gelijknamige stuk van Shaw...De uitbeelding van de fantazie wordt gekenmerkt door een grote terughoudendheid, Wat meer is, als toeschouwer blijf je voortdurend de stunteligheid van de personages, de triestheid van het spelletje...Nieuw West" speelt vanavond en morgenavond een ander stuk van Rob De Graaf, "Lever", in de Beursschouwburg in Brussel, om 20 u. 30

Vietnam voorbij alle clichés : Michel Van... • 24 maart 1995
Van Dousselaere vertelt een heel ander en biezonder intelligent gekonstrueerd verhaal van Rob de Kuiper, waarin de vraag naar politiek engagement en persoonlijk verraad een grote rol spelen...De tekst van Rob de Kuiper schuift tussen het relaas van zijn bezoeker (gebaseerd op zijn eigen reiservaringen) fragmenten van Greenes boek...Niet alleen doet de hedendaagse toerist sarkastisch verslag van de vele Fransen die hun koloniale verleden terug komen opzoeken in het "Parijs van Azië" of de Amerikanen die er hun verleden komen

Fascinerende lichaamsbeelden in solo van Wim Vandekeybus... • 11 februari 1997
BRUSSEL -- Lichaampje, lichaampje aan de wand... is het tweede deel van Jan Fabres vierluik van solo's onder de noemer De vier temperamenten...De vreemdste anatomische constellaties worden gegroepeerd volgens de lichaamsstelsels (zenuwen, skelet, spieren...). Het resultaat van dit proces is dat de verteller zich door dat fotograferen...de tekst duiken vele verwijzingen op naar Vandekeybus zelf, naar Fabre, naar de kunstenares Orlan en de verongelukte invalide schilder Rob Scholte

Kleurloze levens, kleurloos theater • 11 april 1997
De portretten verworden daarom tot kleurloze robotfoto's. Er ontstaat in de lijfelijke aanwezigheid van de acteurs geen beklijvend beeld van de fysieke of mentale misère van deze mensen...Omdat de spanningsboog van het verhaal nogal met horten en stoten verloopt, wordt de zit naar het einde toe vooral een lijdzaam wachten op de voorspelbare ontknoping van de plot...Noordeloos" van Peer Wittenbols door "De Federatie", regie Rob Ligthert, acteurs Juul Vrijdag (Lux), Han Romer (Mon) en Joke Tjalsma (Ama), Ten Weyngaert, Vorst, 8 april

Monografieën over Bob Van Reeth en Charles... • 1 maart 2001
Zo zitten de mens en zijn wereld en de architectuur niet in elkaar". De conclusie voor Van Reeths werk is dan: "Zelfs de afzonderlijke werken zijn bij Van Reeth niet als afgelijnde, zelfstandige...salle des pas perdus". De zalen vallen op door hun warme materialen, de buitengewone detaillering en lichtinval en bovenal, door de geluiddempende wandtapijten met werk van vooraanstaande kunstenaars als...Verschaffel vraagt zich af hoe deze wending te verklaren is. Hij stelt vast dat de speelruimte van de architect om de stad te bepalen heel smal geworden is. De architect heeft bij grote wooncomplexen

De laatste week in Balsamine • 19 juni 2002
Vaak vormen de dansers een paar dat, zoals zo vaak gebeurt, de neiging heeft om de fout bij de ander te leggen...Voor hem is die manier om de werkelijkheid te zien een tweesnijdend zwaard: aan de ene kant is het een nuttig instrument voor de choreograaf om zijn materiaal te ordenen, aan de andere kant versluiert...het duet wil hij de tweedelingen die de wereld schijnen te beheersen counteren door een dialoog binnen het koppel.Pieter T'JONCKHet 'Théâtre de la Balsamine' ligt aan de Felix Marchallaan 1 in 1030

THEATER • 19 februari 2004
THEATER THEATER Geslacht MontyAntwerpen Voor zijn jongste werkstuk deed het Amsterdamse theatercollectief Dood Paard een beroep op de auteur-theatermaker Rob De Graaf...De verhouding tussen de vier is een beetje zoals te voorspellen viel: twee mannen, één vrouw en dan een vreemdeling die komt aanwaaien om de boel op stelten te zetten...03/202.83.60). White Star MinnemeersGent Inspiratiebron voor 'White Star', de nieuwe regie van Lies Pauwels voor Victoria en Het Publiekstheater uit Gent, vormt de levensloop van de

'Het gaat erom de afstand tussen acteur... • 11 december 2004
Arnhem stond onder Rob De Vries en Elise Holmans echter een gezelschap op van acteurs die in de oorlog niet gespeeld hadden...Lamers: 'Je had in Amsterdam eerst de PROVO-beweging rond de Rietveld-academie, toen kwam mei 68 in Parijs, met de bezetting van de Sorbonne, en dat werd in 69 overgedaan in Amsterdam met de...De actie Tomaat kwam niet van de mensen die al in het theater zaten, maar van de studenten van de toen pas gestarte regisseursopleiding

Een toonaangevende architect in de schaduw: ANALYSE... • 9 juli 2005
Een toonaangevende architect in de schaduw ANALYSE | Overzichtstentoonstelling van Rob Mallet-Stevens (tijd) - De geschiedschrijving van de moderne architectuur van het interbellum werd en...Wellicht om die verwantschap te onderstrepen nam de jonge architect de naam Rob Mallet-Stevens aan...Uit wat bekend is over zijn jeugdjaren voor de Eerste Wereldoorlog blijkt inderdaad dat hij niet alleen de Parijse kunstwereld goed kende, maar ook vertrouwd was met de 'fine fleur' van de Belgische

Experiment voor jonge choreografen bij Koninklijk Ballet... • 20 april 2006
Ondanks het risico pikten de Belgisch-Colombiaanse Annabelle Lopez Ochoa en de Spanjaard Cayetano Soto dankbaar de 'werkloze' dansers in voor hun stukken voor zestien en twaalf dansers...Lacrimosa is een vuurwerk van dramatische contrasten, dat begint met een expressieve solo van Rob Fordeyn voor de in een halve cirkel opgestelde dansers...Hij vertrekt vanuit de gelijknamige staccatopartituur van de Russische componist Leonid Desyatnikov, maar van de verwijzing naar Proust behield hij enkel de idee dat kunst heden en verleden kan

Vagevuur van het ballet: Over WORKS BY... • 1 december 2008
Er zijn vele variaties op de basisreeks, die onder andere toegepast worden naargelang de omstandigheden - versta: de obstakels -, die zich voordoen in de vorm van anderen die plots het pad van een...Ze kunnen ook niet terugvallen op een dragend verhaal dat de volgorde van de acties een onmiddellijke zin geeft en ervoor zorgt dat de ene beweging als het ware de andere oproept...Je luistert naar de klanken op zich, zoals Franco ze boetseert, niet naar de melodie of de compositie, simpelweg omdat die niet, of toch niet onmiddellijk, gegeven is. En vooral, je moet je tijd uit