7 document(en) met "Trojaanse oorlog"


De myte herlezen als een wrange klucht:... • 22 juni 1988
Philoktetes troepen vechten in de dolle klucht van de Trojaanse oorlog

Autentiek klassicisme: "Troiades" van Thierry Salmon • 3 oktober 1989
BRUSSEL -- Trojaanse vrouwen van Euripides spelen is niet evident: de aktie beperkt zich tot het gejammer van de Trojaanse vrouwen over het leed van de verloren oorlog tegen de Grieken, waardoor ze...De bekende verhaalstof van de Trojaanse oorlog wordt hernomen, maar gezien door het oog van vrouwen die niets meer hebben, en bijeengedreven in een kamp, hun verdere lot afwachten

De tijd van het leven • 12 maart 2004
De verhaalstof van 'Kassandra' is ontleend aan de Trojaanse oorlog...Als ze na de oorlog als slavin door Agamemnoon meegevoerd wordt naar zijn paleis voorziet zij dat Agamemnoons vrouw Klythaimnestra hem zal vermoorden en ook haar zal ombrengen...De toeschouwer begrijpt pas bij de afloop, als hij alle elementen kent van deze eerste bewegingspuzzel, dat hij keek met de ogen van de Trojaanse vechtjassen, die ziende blind hun ondergang

Een trap in de kont van het... • 30 juli 2004
Die laatste heeft tegen beter weten in zijn hart verloren aan Andromache, zijn 'buit' uit de Trojaanse oorlog

(meerdere artikels) • 24 november 2006
Ik volg het verhaal van Homeros over Odysseus die na tien jaar Trojaanse oorlog nog tien jaar over de zeeën zwerft vooraleer hij terugkeert op Ithaka

Tussen leven en dood: John Jesurun regisseert... • 29 november 2006
de Trojaanse oorlog werd hij echter gebeten door een slang...Tegen het einde van de oorlog gaat Odysseus hem samen met Neoptolemos 'bevrijden', al wil hij Philoktetes in feite alleen de boog ontfutselen om de kansen in de strijd te doen keren...die tijd woedde echter ook de eerste Golfoorlog, zodat de Trojaanse oorlog onwillekeurig ook verwees naar die actualiteit

Dramaturg gevraagd • 5 december 2006
Het ballet brengt het verhaal van de terugkeer van Odysseus in zijn peleis na tien jaar Trojaanse oorlog en nog eens tien jaar omzwervingen op zee