13 document(en) met "aanspraken"


Jan Ritsema bedenkt vernuftige kunstgreep • 23 mei 1991
Op zijn manier is het stuk een case-study van de gekompliceerde taktieken die mensen toepassen om een evenwicht te vinden tussen de aanspraken die ze op elkaar maken, en het besef dat die aanspraken

Komplete anarchie in "Tasso" van Maatschappij Discordia • 3 maart 1992
Zijn antipode is de diplomaat Antonio, die het dichtertje met zijn grillen, zijn paranoïde aanvallen en zijn groteske aanspraken maar laag inschat

Myte van Prometheus tweemaal op muziek • 1 april 1995
De oorzaak daarvan is misschien wel heel banaal, dat wij dit soort totale aanspraken van teater niet zo best meer verdragen in deze post-moderne tijd

"Quel moi est-ce que je peins" • 1 februari 1996
Maar hij bleef die zijn leven lang obstinaat herhalen, en ze vormde de grondslag voor zijn groteske aanspraken op officiële erkenning en eerbetoon...universele aanspraken van de kunst waren hem niet ontgaan...est moi que je peins" kon hij (publiek) op die manier niet begrijpen, noch zag hij dat in dat particuliere, eerder dan in zijn algemene aanspraken, mogelijk het enige geldige uitgangspunt voor zijn

Het gekwelde lichaam • 25 mei 2002
Dat is een wreed schouwspel: alle aanspraken op menselijkheid die we hebben, worden hier weggestreept ten voordele van het brute spektakel van een organisme dat zichzelf in stand tracht te houden, en

Rubens in zijn geboortestad • 26 maart 2003
De elektronische score van Praga Khan, die vooral mikt op sterke theatrale effecten, ondermijnt verder de aanspraken op symbolische diepzinnigheid van het stuk.Maar ook de formele vernieuwing van het

De ontvoogding van het moderne Montréal • 10 mei 2003
Ook de avant-gardistische aanspraken van de stad op cultureel gebied zijn nauwelijks gerealiseerd

Theater in vreemde tijden • 11 mei 2004
Langzaam wordt duidelijk dat zijn aanspraken op haar zo dwingend zijn dat ze pathologisch worden

Een kwaadaardig meesterwerk: Gerecenseerd theater • 22 juni 2004
De onwaarschijnlijke aanspraken op dat geluksbeeld hebben echter een prijs: wat verdrongen wordt, keert terug als de angst voor een onvoorspelbare, catastrofale ramp

Theater als showbusiness: DE ONDRAAGLIJKE LICHTHEID VAN... • 1 december 2004
De onwaarschijnlijke aanspraken van het geluksbeeld van de media hebben dus een prijs: het verdrongene keert steeds terug als angst voor een onvoorspelbare, catastrofale ramp, die in wezen niets

Intimiteit, intimidatie • 1 januari 2005
Maar gaat het soms niet om ijdele aanspraken op intimiteit

'Elk dansstuk vloeit voort uit het vorige':... • 12 oktober 2005
Het gaat mij niet om de grote politieke en artistieke aanspraken van de surrealist Breton en zijn bende

Excessief burgerlijke religiositeit • 1 december 2007
Het merkwaardige is dat, als je het oeuvre van Fabre wat beter kent, zijn aanspraken ook volkomen steek houden