10 document(en) met "de waan"


Discordia speelt Shakespeare-komedies • 5 februari 1991
Een tweeling, Sebastiaan en Viola, strandt na een schipbreuk, elk van hen in de waan dat de ander dood is. Viola komt als knecht terecht bij graaf Orsino, verkleed als eunuch, en is bij voorbaat al...Met een onnavolgbare flair buitelen zij van de ene rol in de andere, van de ene patstelling in de andere...Maar naarmate de intrige zich ontvouwt, blijken de grenzen van die strevingen steeds verder te vervagen, om niet te zeggen dat de ene streving een perverse verdraaiing van de andere is. De

Waanzin in eetzaal van "grand hotel" • 21 januari 1993
LEUVEN -- Als je de zaal binnenkomt voor de voorstelling Kleine remedie tegen de hoest waan je je dadelijk in de statige eetzaal van een "grand hotel" waar net een feest is afgelopen...Maar zo hebben de anderen het allerminst begrepen: hij is de klant, zij zijn de bediende, en aan die duidelijkheid, of aan de waardigheid van de respektieve posities dient door ongepaste familiarileit...Een tweede tema dat gaandeweg in de voorstelling sluipt, is hoe de privé-fantazie, de neiging om de werkelijkheid naar de eigen hand te zetten in de verbeelding, elke kommunikatie hoe dan ook

"Quel moi est-ce que je peins" • 1 februari 1996
De verschillende posities van Wiertz en De Cordier zeggen iets over de evolutie die de mogelijke plaats van de kunstenaar in de wereld doorgemaakt heeft van het einde van het ancien régime tot nu...Kunst is Wiertz' persoonlijke ideologie, samen te vatten in enkele uiterst simpele denkbeelden, doorslagjes van denkbeelden van anderen en de waan van de dag...Wie alleen staat heeft recht van spreken", de ondertitel van de film, verwijst voor Wiertz nog naar de voorloperspositie van de kunstenaar die de samenleving het algemeen ware toont, en niet naar de

Stan-marathon opent met tirade van markies • 25 november 1999
Alsof dat nog niet genoeg is, legt hij er zelf bij voortduring de nadruk op dat de inhoud van de brief dicht bij de volstrekte onzin zit...Als je de constanten in zijn litanie enkele keren na elkaar aangehoord hebt, raak je zodanig vertrouwd met de denkwereld van de markies dat het personage een verhevigde werkelijkheidswaarde krijgt...Lang ben je in de waan dat de tekst van rond de Spaanse burgeroorlog moet dateren, om met een schok in de laatste zinnen Parador-hotels en sociale bouwblokken te horen vernoemen

Ramsey Nasr. Grote emoties in alle toonaarden • 11 februari 2000
Hij begint al met de goden uit te dagen om hem de mond te snoeren, nu ze hem zo wreed in het ongeluk gestort hebben...Een van de sterkste momenten in de voorstelling volgt dan: op de tonen van Zorba De Griek telt hij luidkeels alle snaaraanslagen in het lied, tot hij letterlijk schuimbekkend stilvalt...De kracht van de eerdere sterke beelden wordt daardoor wat aangevreten

Achter de scheur in de muur • 6 maart 2002
Daar geloof ik niet in. Ik hou het bij de meer Aristotelische idee dat een voorstelling een proces is. Al ben ik dan van nature een controlefreak, na mijn eerste voorstelling heb ik de waan opgegeven...De laatste domino plaatst de geijkte relatie kijker-uitvoerder op de helling...Je kunt in een klassieke dans de persoonlijkheid van de danser inderdaad helder laten uitkomen, en in zeer subtiele verschuivingen van een vast canon aan middelen kun je de hand van de meester zien

Een dubbele voedingsbodem voor dans: 'Ma' van... • 10 juni 2004
Een dubbele voedingsbodem voor dans 'Ma' van Akram Khan in Gentse Vooruit (tijd) - De choreograaf en danser Akram Khan beleeft met 'Ma' zijn Europese première in de Gentse Vooruit...Die dans vormt, samen met de moderne, westerse dans de dubbele voedingsbodem voor zijn werk...Als kind heb ik dat zo ervaren: ik werd afgeschermd van de buitenwereld, en verkeerde in de waan dat de wereld een mooie, veilige plek was

'Men verkiest te veel de waan van... • 18 november 2004
Men verkiest te veel de waan van de dag' Danser Alexander Baervoets drijft in '(No) Copyright)' saturatie dansmarkt op de spits (tijd) - Danser Alexander Baervoets heeft met '(No) Copyright...Ze kiezen daarom voor de waan van de dag...Maar ik vertegenwoordig er wel de 'maker', de 'kunstenaar'. Ik kan de vinger op de pols van de artistieke actualiteit leggen

Moet er nog experiment zijn? • 30 januari 2007
Het frame van die oefening was een kader dat de performers met tape uitzetten op de vloer...Na een half uur hadden veel kijkers hun buik vol van die exercities en begonnen ze ofwel keet te schoppen, of zich terug te trekken of – leuke vondst – een slow te dansen, tegen de instructies van de...Om één of andere reden steken heel wat denkbeelden over kunst uit de sixties in de performancekunst met vernieuwde kracht de kop op

Nieuwe netwerken: Vlaanderen-Istanbul • 1 juni 2008
Nog minder 'westers' is de wijk rond het oude kerkhof aan de andere kant van de Gouden Hoorn (een zijarm van de Bosporus). Ver weg van toeristische trekpleisters als de Aya Sofia of de koopgekte van...Tugçe Tuna, docente aan de dansafdeling van de Mimar Sinan Universiteit, vertelt met spijt in haar stem dat ze elk jaar de ronde doet van de scholen in Istanbul om studenten warm te maken voor dans...De geslaagde improvisaties boden ten slotte de proef op de som van wat de workshop al aangaf