11 document(en) met "melodie"


Op zoek naar nieuwe verbanden: Rosas danst... • 1 januari 1992
dansers, waarbij een danser uit een groep soms opgepikt wordt door een andere groep als een nieuwe melodie opduikt

Chaos werkt bij Amanda Miller vooral verwarrend • 27 mei 1999
Elke wijziging in melodie, klankbeeld of volume van de muziek wordt bijvoorbeeld op de meest nadrukkelijke wijze vertaald in een wijziging van de scènebezetting, de belichting en de dans

Hartveroverend dansfeest: Trisha Brown brengt wereldpremière in... • 13 november 1999
Daarvoor zitten er te veel andere, ook en vooral (hedendaags-)klassieke fragmenten in. Maar de typische verschuivingen van ritme en melodie van de jazz bepalen toch sterk de kleur van het werk

De kijker, de acteur, het stuk, de... • 1 juni 2000
Ze begint met krakende en schurende klanken, waarin zich geleidelijk een melodie aftekent

Damaged Goods plooit zich naar Centre Pompidou • 4 oktober 2000
Ze begint met krakende en schurende klanken, waarin zich geleidelijk een melodie aftekent, met steeds meer klanklagen, steeds luider

Terugkeer van dansimprovisatie • 24 oktober 2000
Toen dj David Shea op een bepaald ogenblik een bijna-klassieke melodie tevoorschijn toverde, bleef het podium even leeg

'Net uit chaos ontstaan nieuwe structuren': Grondleggers... • 27 januari 2004
Jazzmuziek ontleent zijn structuur vaak aan de melodie en de organisatie van de groep

Een spiegel voor het (mannen)publiek • 16 maart 2004
Maar hoe dan ook, in de persoonlijke wijze waarop elke danseres het thema en de melodie interpreteert schemeren steeds weer alle mogelijke clichés door over hoe vrouwen zijn, hoe ze zich moeten

I know you got soul... • 17 april 2007
Het publiek is zo vertrouwd met tekst en melodie van liedjes dat de choreograaf van dienst zich middels een song de moeite kan besparen om zelf uit te leggen wat hij wil vertellen

Verbeelding • 15 mei 2007
Soms neuriën ze een melodie van Wagner, soms zwijgen ze in diepe wanhoop

Vagevuur van het ballet: Over WORKS BY... • 1 december 2008
Je luistert naar de klanken op zich, zoals Franco ze boetseert, niet naar de melodie of de compositie, simpelweg omdat die niet, of toch niet onmiddellijk, gegeven is. En vooral, je moet je tijd uit