9 document(en) met "subjectiviteit"


'Wereldvreemdheid' van Patricia de Martelaere : Meer... • 26 oktober 2000
Aan de hand van Schopenhauer toont De Martelaere in "De volkomen objectiviteit van de kunst" dat het kunstwerk ons overweldigt en ons (even) uit onze subjectiviteit licht

Na de zondvloed • 5 december 2001
Zijn onvermogen, zelfs angst om te bevestigen of te ontkennen toont de kortsluiting tussen zijn subjectiviteit en de mediale eis van een eenduidig beeld...Gefrustreerde almacht De monoloog van Davis Freeman, halverwege de voorstelling, toont hoe de subjectiviteit totaal kan ontaarden

Een onbeschrijflijke toestand: ALIBI (MEG STUART/DAMAGED GOODS) • 1 februari 2002
Zijn onvermogen, zelfs angst om te bevestigen of ontkennen toont de kortsluiting tussen zijn subjectiviteit en de mediale eis van een eenduidig beeld

De schrijver die kijker werd: Het Kaaitheater... • 19 juni 2002
SubjectiviteitDe ultieme consequentie van het idee van de subjectiviteit blijkt in het gesprek een harde noot om te kraken...De kunstenaar zou zo subjectief kunnen worden dat hij versmelt met de subjectiviteit van de kijker...Een voorstelling is maar voorstelling in de mate waarin ze verdwijnt zodra ze afgelopen is. Die vluchtigheid deelt ze met haar opvatting van subjectiviteit

Hoe vertaal je ALIBI?: Meg Stuart's Alibi... • 1 april 2003
Achter dat vertrouwenwekkende beeld duikt echter een totaal ontaarde subjectiviteit op...De eindscène tenslotte, van Thomas Wodianka, maakt misschien wel het meest duidelijk dat dit stuk draait rond het oplossen van de menselijke subjectiviteit in een maalstroom van beelden en evenementen

Bezeten theater: PODIUMKUNSTEN - Meg Stuart over... • 3 september 2003
De subjectiviteit van de personages lijkt daarom ergens buiten henzelf in het huis, gesitueerd te zijn

Jérôme Bel maakt paradoxaal theater: Wereldpremière van... • 14 oktober 2004
Dansers staan daar meestal naakt, zonder de bescherming van een rol, met enkel hun subjectiviteit, tegenover een publiek...Waar ook en vooral de subjectiviteit van de auteur of regisseur heerst en niet ter discussie staat

Een zwaar hoofd vol gedachten: Ivana Müller... • 23 november 2004
Maar dat betekent niet dat we noodzakelijkerwijze enkel door experimenten dichter bij een begrip van subjectiviteit komen

Theater als showbusiness: DE ONDRAAGLIJKE LICHTHEID VAN... • 1 december 2004
Terwijl overal elders elke autoriteit, en meteen ook elke vraag over het fundament van ons denken, over onze subjectiviteit, als onzin van tafel geveegd wordt, wordt van die artiest nu juist verwacht