12 document(en) met "verschaffel"


Als het licht van een uitgedoofde ster:... • 1 juni 1991
Het schema dat Verschaffel uitzet is het schema dat op frappante wijze het werk van Jan Fabre kenschetst...Het is een schema dat trouwens, zoals Verschaffel opmerkt, ook doorwerkt ind e 19e eeuwse roman: "de auteur konstrueert en doorziet een wereld en zijn personages, zoals de vorst tegelijk het hof als...De vragen die Bart Verschaffel oproept, schijnbaar achteloos, zijn fundamenteler dan op het eerste gezicht zou blijken

Klapstuk 91: Geroezemoes na een dansfestival • 1 december 1991
Verschaffel: "De andere deelnemers aan het festival zitten erop te kijken als iets dat voor hen onbereikbaar is. En de festivalgangers kijken naar voorstellingen hors catégorie...Verschaffel: "Het is juist daarom dat Oei interessant was...Verschaffel: "Met Ottone Ottone is duidelijk geworden dat je de opera alleen nog maar kan redden door muziek en zang los te koppelen van de beweging

"Quel moi est-ce que je peins" • 1 februari 1996
De film "C'est moi que je peins" van Jef Cornelis en Bart Verschaffel peilt naar dat verschil, als denkmodel voor de ontwikkeling die de kunst in de moderniteit doormaakte

Laat de kunst nu maar een bolhoed... • 1 augustus 1996
Figuren/Essays bundelt een aantal op het eerste gezicht erg uiteenlopende essays van Bart Verschaffel...De wijze waarop Verschaffel argumenteert en beschrijft, getuigt van een bijna pedagogische reflex om de dingen zo helder als mogelijk onder woorden te brengen...Op dit punt stelt Verschaffel een metafoor voor het 'echte' voor, die de kwestie niet noodzakelijkerwijze beslecht — wat hoe dan ook een onmogelijke taak zou zijn - maar wel helpt te zien wat de

Rosas In The Nineties: The Gesamtwerk as... • 1 november 1997
Without wasting words on it, 'it unnoticeably mixes silent motivations and conceals them in the clearness of the thoughts (B. Verschaffel).' …and Webs In the course of the nineties

Hard labeur in de dansschool: PARTS, drie... • 8 juli 1998
academici als Bart Verschaffel, Lieven De Cauter, Dirk Lauwaert of Rudi Laermans aangesproken

Tijdeloze duurzaamheid: De gebouwde dromen van Charles... • 19 november 1998
Bovendien behandelt maar een van de drie hoofdteksten in het boek, "Teatro des Abesses" van Bart Verschaffel, het theaterontwerp zelf...De tekst van Bart Verschaffel vervolledigt Bekaerts beschouwingen op een interessante manier...zijn speurtocht naar wat te zien valt in het gebouw, botst Verschaffel af en toe op merkwaardige ontwerpkeuzes, waar een minder aandachtige beschouwer weinig acht op slaat

Genieten van verandering • 1 maart 1999
Nu zijn daar mensen als Steve Paxton, Jan Ritsema, Jonathan Burrows, Meg Stuart, Georges-Elie Octors, Fernand Schirren, Bart Verschaffel, Rudi Laermans,... aan het werk

Monografieën over Bob Van Reeth en Charles... • 1 maart 2001
Charles Vandenhove Projects/Projecten 1995-2000 met teksten van Bart Verschaffel en Jean-François Chevrier concentreert zich op de wending in Vandenhoves werk van de laatste vijf jaar...Volgens Bart Verschaffel getuigt Vandenhoves werk na 1995 van een merkwaardige omslag...Vandenhove stelt daar zijn expliciet klassieke architectuur tegenover, maar zoals Verschaffel aantoont, gaat het hier niet om citeren of herstellen van een verloren verleden

Als het centrum leeggelopen is • 1 december 2002
de moderniteit, voor de ontworteling, voor het Leven Zonder Eigenschappen...', schrijft Bart Verschaffel...De stad blijft een stenen getuige van een 'publieke' werkelijkheid die ondertussen enkel nog, zoals Bart Verschaffel in De kring en het netwerk beschrijft, een schijnleven is gaan leiden op de

Het publiek op zoek naar zijn personage:... • 30 augustus 2004
Het VTI wilde immers een tentoonstelling organiseren over hedendaagse theaterarchitectuur en bestelde daartoe een voorafgaande studie bij Bart Verschaffel en Wouter Davidts van de Gentse universiteit...Het tentoonstellingsplan van het VTI strandde, maar Verschaffel en Davidts zetten het onderzoek wel voort...de klassieke theaterzaal, merken Verschaffel en Davidts op, heerst de theatraliteit immers niet alleen aan de kant van de acteur, maar ook aan de kant van de toeschouwer

Een treurende engel • 23 oktober 2007
Zoals Bart Verschaffel opmerkt: een modernist rijdt dan wel vooruit, maar hij steeds zijn achteruitkijkspiegel in de gaten