47 document(en) met "Stan" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Kaaiteater biedt interessante "tekst-muziek-performance" • 6 oktober 1988
De muziek die ten gehore gebracht werd, is moeilijk onder een noemer te brengen, een complexe mengeling van van puur lawaai met free-jazz, Stan Getz-achtige bossa's, rock en funk en moderne muziek

"As you like it" zoals je het... • 6 maart 1990
BRUSSEL -- Het gezelschap Stan bewerkte As you like it en maakte er Rosalinde van...Shakespeares stuk speelt op twee lokaties: het korrupte hof waar de hertog door zijn broer verdreven werd, en het woud van Arden (de Ardennen voor Stan). Daar vluchtte de hertog met al zijn getrouwen...Toneelspelersgezelschap Stan, in een regie van Discordia's Matthias de Koning, pakt het dan ook net, andersom aan

Akteurs en niets meer dan dat • 18 september 1990
Van geen belang is een bewerking van het eerste bedrijf en de eerste scène van het tweede bedrijf van Wilde's A woman of no importance van het jonge vierkoppige "Stan". Het procédé is simpel

Akteur Frank Vercruyssen creëert authentiek moment • 31 augustus 1991
Als je Frank Vercruyssen van Stan in Het is nieuwe maan en het wordt aanzienlijk frisser teksten van Büchner en Bernhard ziet uitspreken, want de opwinding verspreidt zich dan over heel zijn motoriek

Klapstuk 91: Geroezemoes na een dansfestival • 1 december 1991
STAN bracht er vorig jaar Brigitje in precies dezelfde opstelling

Beursschouwburg zoekt jeugdiger publiek: Direkteur Paul Corthouts... • 4 juni 1992
Het werk van een groepje als Marti Co of mensen uit de Kleine Akademie kan je gewoon niet plaatsen naarst werk van Dito Dito, Stan of Nederlandse gezelschappen als de Trust of Discordia

Beursschouwburg vertoont aprilse grillen in maart • 4 maart 1993
De samenwerking van Dirk Van Dyck met twee leden van het gezelschap Stan, Waas Gramser en Kris van Trier, resulteerde in de voorstelling Mazurka, naar het verhaal Mazurka voor twee doden van

"De Vere" niet te missen voor wie... • 26 maart 1993
BRUSSEL -- "De Vere" is een gelegenheidsgroep van drie gezelschappen die hun krachten bundelen: de Nederlandse Maatschappij Discordia en de Vlaamse Stan en Dito'Dito'. Samenwerkingen waren er vroeger...al, bij voorbeeld met regies van Discordia's Matthias De Koning voor Stan en Dito'Dito'. Maar wat nu gebeurt, is toch wel biezonder

Verslag van leeservaring • 30 maart 1993
LEUVEN -- Een tijdelijke samenwerking van Stan met De Vereniging van Entoesiasten, vooral dan in de persoon van Dirk Van Dyck, leverde het stuk Mazurka op

Kaaiteater programmeert vergeten stuk van Joyce • 9 november 1993
Twee ervan, De fantasten van Musil door De Tijd en 1794 naar Dantons dood van Büchner door Stan gingen reeds in Antwerpen in première

Stan speelt politieke Ibsen in een rap-stijl • 7 februari 1994
LEUVEN -- Toneelspelersgezelschap Stan herneemt "JDX-A public enemy". De titel laat een optreden als van een zwarte getto-rap-groep vermoeden, maar het gaat om een interpretatie van Henrik Ibsens stuk...Stan geeft het stuk een regelrechte Agitprop-behandeling: geen decor, nauwelijks kostumering, de rollen worden verdeeld naargelang er akteurs beschikbaar zijn, met veel dubbelrollen, behalve voor...Antwerpen 94 Als je weet dat het stuk opgezet werd in het kader van Antwerpen 93 -- het DE VERE-samenwerkingsprojekt tussen Discordia, Dito'Dito' en Stan -- krijgt de teneur van het stuk een

Maten een beetje ondermaats: Stan brengt "naïeve... • 22 maart 1994
Stan brengt een bewerking onder de titel Maten...Om die portie vitriool is het Stan in hun bewerking echter niet te doen

Kunnen jonge artiesten geholpen worden?: Dossier: de... • 1 april 1994
Amateurkunsten, Anderlecht), Pol Vervaeke van cultureel centrum De Zeyp in Ganshoren, Guy Cassiers, acteur-regisseur in het Kaaitheater en bij Stan, en Karel-Maria De Boeck, docent aan de Kleine Academie te Brussel...Een aantal theatermakers die al enkele jaren bezig waren, zoals Stan, Nova Zembla, Cie De Koe of De Parade, vallen nu onder de subsidieregeling, maar alle jonge mensen die daarna kwamen, blijven met...Peter Vandenbempt: Daarvoor hebben wij bij Sarraute inderdaad Marlies Heuer gevraagd; Stan heeft destijds ook het advies ingewonnen van iemand als Matthias De Koning

Simpele verkeersregels : De eigenzinnige benadering van... • 21 april 1994
De eerste leden van Stan gaan er vaak uitvoerig op in. Je had er enerzijds, met docenten als een Peter Gorissen, de training in het opbouwen van een personage: de methode van Stanislavski waarbij je...Tijdens het Kunstenfestival probeert Stan dat met drie stukken die losweg gegroepeerd zijn rond het thema van de revolutie: Dantons dood van Büchner, JDX, a public anemy van Ibsen en Die Letzten van...Als toemaatje brengt Stan Ernst in de oorspronklijke taal, het Engels

Dito'Dito kijkt over muurtjes in Brussel • 11 mei 1994
Toch zijn Dito'Dito en STAN -- de groepen werken zo nauw samen dat het onderscheid soms vervaagt -- de enige Vlaamse gezelschappen op het Kunsten-FESTIVALdesArts...Ons werk loopt evenwijdig, want zowel bij STAN als bij ons gaat het erom vanuit een persponlijk engagement iets mee te delen aan het publiek...STAN voert dat "toneelspelersgesprek" door een weloverwogen keuze en interpretatie van de stukken, terwijl wij veeleer nieuw materiaal ontwikkelden

Helden uit bordkarton • 20 mei 1994
BRUSSEL -- Stan speelt op het KunstenFESTIVALdesArts De laatsten van Maxim Gorki (1907). Het stuk is het verhaal van de ondergang van de familie Kolomizev...Types Dat schijnt toch de lezing te zijn die Stan, met zijn kreatie van dit stuk tijdens het KunstenFESTIVALdesArts, geeft van dit stuk...Andere voorstelling van Stan in Théâtre 140, Plaskylaan 140, Brussel is "JDX, a public enemy" (21 en 22 mei). "1794" speelt op 24 en 25 mei in Théâtre Varia, "Earnest" (in het Engels) speelt van 28

Kaaiteater opent met bittere lach van Discordia • 1 december 1994
Discordia en de Vlaamse gezelschappen Tg Stan en Dito' Dito'. Die reeks voorstellingen is echter naar het voorjaar verschoven

Stan kijkt twee keer in huiskamer • 16 februari 1995
BRUSSEL -- TG Stan speelt in de komende maanden zes stukken onder de noemer Kleine bezetting

Stan maakt pijnlijke klucht van True West • 18 februari 1995
BRUSSEL -- True West van Stan, met Luk Perceval als gastakteur, is een niet te missen belevenis...Bij Stan wordt de soap echter een wrange klucht over alledaagse postmoderniteit: het leven zoals het zich afspeelt in een onbestemde verkaveling, die lijkt op alle andere verkavelingen

Maten speelt Don Carlos in sneltreinvaart • 4 april 1995
Maten, het gezelschap dat zich afsplitste van Stan, speelt het stuk in iets meer dan een uur