10 document(en) met "Van Manen"


Uitgelokt "Incident": Epigonentheater in andere richting? • 14 mei 1985
Het lijkt er eerder op alsof de inhoudelijke drager van het stuk - parallel met het soms stuntelige en zeer uitputtende bewegen - de onzekerheid, de incidenten, het geweld zijn (als keerzijde van de...Plotseling zegt ze dat ze een huwelijksaanzoek weigerde omdat ze dan niet meer zou zijn wie ze is. Als dan ook de andere vrouw en twee manen de scène opkomen (Erick Clauwens en Mark Willems- en de...En hier zie je ook hoe de houding van mensen verandert en verschuift in een heel concrete, eenvoudige actie, als die maar lang genoeg duurt

Bronkhorst en Jongewaard buiten beperkingen mooi uit • 24 mei 1995
Andere koreografen worden vrijelijk geciteerd, rechtstreeks, zoals Hans Van Manen, of onrechtstreeks zoals Jan Fabre...Bij de vrouwen is er de koketterie van Adrijana Barbaric, de ondeugende sensualiteit van Paula Vasconcelos, de gespierde energie van een schitterende Pink Niessen (die de eigen dansstijl van...Bij de mannen loopt het spektrum van de Rambo-achtige gespierdheid van Jean Louis Barning tot de dromerige, wat vertederend-onhandige elegantie van Markus Schnizer

Klapstuk verkent grenzen van dans: Leuvens festival... • 7 oktober 1995
Nederland daarentegen heb je iemand als Hans van Manen, die ook bij de jongste generatie Nederlandse dansers nog steeds in hoog aanzien staat...Als je het hele dansveld bekijkt, bij voorbeeld wat Van Manen doet, klopt dat niet...Heel wat voorstellingen, onder meer van Steve Paxton en Hans Van Manen, zijn uitverkocht

Extreme complexiteit en uitgepuurde eenvoud : Amanda... • 14 oktober 1995
Twee duetten van Hans Van Manen tonen op bijna didaktische wijze hoe vanuit de zuivere abstraktie van de klassieke taal door kleine ingrepen in scenografie of bewegingen toch een "modern" verhaal...Het fascinerende van de voorstelling zit niet alleen in dit complexe samenspel van ruimtelijke, muzikale en scenische motieven, maar ook, en vooral, in de verbluffende expressiviteit van de dansers...Als de Pretty Ugly Dance Company er plezier in schept de ene betekenislaag op de andere te stapelen, dan is Hans Van Manen qua sensibiliteit de absolute tegenpool

Botsing van buitengewone teaterpersoonlijkheden : Improvizatieprojekten en... • 24 oktober 1995
Leuk is wel dat hij binnen dit festival als "ijkpunt" staat tegenover Hans Van Manen, een man die de verworvenheden van Balanchine doortrok...Een van de allermooiste momenten in de eerste van vier sets was een duet tussen Meg Stuart en Steve Paxton: de idiosynkratische manier van bewegen die ze er elk op nahouden groeide stilaan naar een...het tweede deel van de avond zet Paxton zijn improvizatieprojekt op muziek van Bach verder

Mooi, maar met te korte beentjes :... • 7 november 1996
ontstaansgeschiedenis van het Ballet van Vlaanderen, of de "getuigenis" van Jacques Franck over werk en betekenis van...de jaren tachtig (en ook niet voorkomen in het al vermelde essay over de jaren dertig). Terwijl er vrolijk voorbijgegaan wordt aan de dans bij onze directe buren, de Nederlanders, die dan toch Van Manen...Dat Katie Verstockt in een laatste tekst nogmaals, en met reden, de noodklok luidt over de situatie van dans in Vlaanderen, en ondertussen in ijltempo een overzicht biedt van het werk van Platel, Van

Revolutionair choreograaf : Eva van Schaik over... • 17 juli 1997
Hoe belangrijk Van Manen voor de danswereld was, blijkt uit een omvangrijke studie van dansrecensente en -publiciste Eva van Schaik...Het verhaal van zijn eerste kennismaking met de "grootstad" en de manier waarop Van Manen daarin al snel, met zijn aangeboren lef, zijn weg vindt, behoren tot de boeiendste hoofdstukken in Hans van...Het tweede deel van het boek is veeleer als een curieuze mengvorm van lofrede en uitputtend naslagwerk over Van Manen (met een omstandige bibliografie en een uitstekend namenregister) dan als tekst

Een opbod aan solo's • 24 september 1997
Onder zijn artistiek leiderschap kreeg Klapstuk een vernieuwd profiel, waarin een van de sleutelbegrippen net de kwestie van overerving -- van danstradities uiteraard -- is. De confrontatie van...Maar daarin ligt ook het provocerende van zijn Pour la fin du temps; het mag dan wel een dogma van de postmoderne dans zijn dat elke beweging en elke leeftijd moeten kunnen, eens van een bepaalde...Zijn werk, dat trouwens een belangrijke inspiratiebron was voor Hans van Manen, de centrale gast van het vorige festival, is hier relatief onbekend

De reünie van dans en ballet • 3 juni 1998
Klapstuk toonde in 1995 en in 1997, tot veler verwondering, het werk van de Nederlandse choreograaf Hans van Manen en de lang overleden George Balanchine...Deze "deconstructie" van de klassieke ballettaal voert tot soms verbluffende passages: het lijkt wel eens alsof je, zoals in een kubistisch schilderij, de lichamen van de dansers van alle kanten...Die moest de danser bevrijden uit een keurslijf van regeltjes om terug op het spoor te komen van de essentie van wat bewegen betekent, al dan niet in het teken van een exploratie van het "zelf". Na

Toonaangevers en beeldenstormers • 23 augustus 2007
Ze werden geleid door toonaangevende figuren als Hans van Manen, Rudi van Dantzig en later ook de Tsjech Jiry Kylian...Een choreograaf als Koert Stuyf pikte bijvoorbeeld al op het einde van de jaren zestig het gedachtegoed van de postmoderne Amerikaanse dans op...Hun werk stelde dat van zowel het Ballet van Vlaanderen als van Béjart in de schaduw