35 document(en) met "evident" • Resultaten 21 tot 35 worden getoond


Forsythe brengt Muntpubliek in trance: Ballet Frankfurt... • 10 juli 1998
En net zo is de choreografie niet evident volgens een bepaalde richting of opbouw gestructureerd...Maar hoewel de totale beeldcompositie zelden evident of voorspelbaar is, merk je wel dat er steeds een uitgekiend evenwicht is van verschillende compositorische schema's. Bijvoorbeeld tussen bijna

Obsceen lucide: Foto's en teksten over het... • 17 september 1998
De parallel met het weerbarstige in het werk van Lauwers mag hier al evident zijn, het blijft merkwaardig dat een wetenschapper-essayist , zo apert zijn kaarten op tafel legt

Hoe moeilijk is het om de anarchie... • 1 oktober 1998
Dat een verfijnde en sterk gesublimeerde verlangensstructuur niet evident is als je nooit gezien hebt hoe vrouwen ook iets anders kunnen zijn dan degenen die als vanzelfsprekend de boel zo goed

Wildernis Brecht netjes bijgesnoeid: 't Barre Land... • 4 februari 1999
Dat is op zich al niet evident, maar het blijkt toch onvoldoende om de tekst in reliëf te zetten...Naarmate de bespiegeling daarin de overhand neemt, wordt daardoor de inhoudelijke pointe, maar zelfs de noodzaak van het verhaal, steeds minder evident

De innerlijkheid verschalken: Het belang van de... • 1 maart 1999
de verschillende podiumkunsten - kan worden getoond en uitgedrukt zonder te vervallen in lichamelijke of emotionele obsceniteit'. Het is inderdaad niet evident hoe je iets onvatbaars als een

Klapstuk '99 laat ongemakkelijk gevoel na • 4 november 1999
Het blijkt echter heel wat minder evident, om te gaan met ijle bewegingsgedichten, die geformuleerd zijn in een al te herkenbare taal -- het klassiek ballet -- als elke gemakkelijke zingeving en...het geval van Montalvo & Hervieu was dat evident: de multiculturele samenleving als een vrolijke optelsom van etnische tics voorstellen is, wat mij betreft, intellectueel onzindelijk, ondanks het

Klapstuk '99: over intuïtie en concept: Pieter... • 1 december 1999
Als je op die werkelijkheid een ingreep wil plegen, bijvoorbeeld een artistieke of een essayistische, dan is het niet zo evident waar en hoe je daarmee zou beginnen

Na de zondvloed • 5 december 2001
weinig evident om die montagestructuur naar een klassieke scène over te brengen

Anne Teresa De Keersmaeker • 1 januari 2002
Auf formaler Ebene ist sie sicher nicht evident

Polyfonie in beeld: DANS - Thierry de... • 12 maart 2003
Aan het procédé kleeft echter ook een evident nadeel: de montage van zo'n film is haast gekkenwerk...De Mey: 'De confrontatie met Stravinski was niet altijd evident

Theater als showbusiness: DE ONDRAAGLIJKE LICHTHEID VAN... • 1 december 2004
De gedachte die hier speelt is, evident genoeg, dat bewustzijn geen statisch gegeven is, iets wat zoals de dingen een zekere, kenbare omvang zou hebben, maar een proces dat zich in de tijd afspeelt

Ultima Vez vindt tweede jeugd: ANALYSE |... • 13 januari 2005
Minimalistisch De verwantschap met de aanpak van Vandekeybus is evident

Dans en paranoia: Aantekeningen bij Klapstuk #11... • 1 februari 2005
Het lijkt evident dat binnenglippen in het bewustzijn van kijkers en op die manier ook de grens doen vervagen tussen wat werkelijk is en wat slechts een imaginaire blik op de wereld vormt

Dansen of acteren? • 23 januari 2007
Bij hedendaagse dans is het antwoord minder evident

Waar is kunst? • 1 februari 2008
De logica achter deze volgens een strikt algoritme verlopende acties is niet meteen evident