24 document(en) met "sensatie" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Steve Paxton in camera obscura • 3 mei 1985
Toch is ook deze beschrijving bijna verraad plegen aan een werkstuk dat enkel als een verwarrende, onthutsende, maar ook heel aangename sensatie te beleven is. Paxtons criterium voor het beoordelen

Esquisse danst het zware leven: "Le Royaume... • 15 november 1986
Soms troepen ze dan weer allemaal heel dicht op elkaar samen, en zo ontstaat een sensatie van een stam die rondtrekt op een desolate vlakte, ook wel van een soort kruistocht of bedevaart die eindigt

Trisha Brown Company fascineert op Klapstuk: Vier... • 29 oktober 1987
De bewegingen z[?] zijn meer uitgesproken dan [?] de vorige stukken, je krijgt meteen indruk van expliciete artikulatie ervan, zodat de sensatie van zweven tegenover gewicht veel sterker voelbaar

Steve Paxton en Lisa Nelson besluiten Klapstuk... • 3 november 1987
Een heel biezondere sensatie is het, dat het werk en zijn betekenis ontstaat terwijl je erop zit te kijken, zonder enige inkleding

Adieu, was het maar waar: "A.Dieu" van... • 29 januari 1988
Het is niet voldoende enkele beelden op een hoop te gooien om autentieke bewegingen te krijgen, de lichamelijke expressie van emotie, of juister, het opwekken langs niet-verbale weg van een sensatie

Danstaal als taal van waanzin: "Mercurial States"... • 12 februari 1988
Voeg daarbij nog de biezondere kop die Booth heeft (zijn grote filmheld is Buster Keaton, en hij benadert zijn idool zeer dicht) en je komt tot een sensatie dat wat hier uitgedrukt wordt, zeer dicht

Gerhard Bohners rekonstruktie vol poëzie: Schlemmers "Das... • 26 februari 1988
hieraan af te lezen dat men blijkbaar perfekt heeft weten in te schatten welke technische middelen vandaag op hun plaats zijn om eenzelfde sensatie te creëren als voor de -- technisch minder verwende

Tekst van Lowry heeft geen "teater" nodig:... • 23 februari 1989
Het was de regisseurs, Paul Koeck en Johan Simons, er duidelijk om te doen die sensatie van chaotisch ineenvloeien en verhevigen van alle sensaties, zoals je die in het boek kunt terugvinden, ook op

Vernuftige charme • 9 februari 1991
Deze voorstelling was een sensatie op het festival van Avignon deze zomer, en wie niet al te vooringenomen is, zal inderdaad niet anders kunnen dan genieten van deze charmante "folie". Nog te

"Aliud" van Angelika Oei opent Klapstuk '91... • 17 oktober 1991
Dat plots wild achterwaarts wegtollen of bruusk van de grond opveren wekt voortdurend de sensatie van precair evenwicht op; slechts klapwiekend en met veel moeite kunnen de dansers zich staande houden

Ballet zonder blad voor de mond: "Limb's... • 24 april 1993
het derde deel wordt het aantal dansers dan weer verdubbeld of zelfs verdrievoudigd tegenover het tweede deel en ook dat leidt tot een heel nieuwe sensatie, alsof je vanop een grotere afstand naar een

Dwaalsporen en inventieve danspatronen: Koreograaf Dennis O'Connor... • 19 oktober 1993
Een andere keer laat hij zijn dansers dan weer gewoon ter plaatse springen, wat een sensatie van nauwelijks te bedwingen ongeduld geeft

Herinneringen aan oude vrienden • 8 december 1994
GENT -- Toen Carlotta Ikeda hier halfweg de jaren '80 voor het eerst te zien was, veroorzaakte haar Butoh-dans sensatie

Extreme complexiteit en uitgepuurde eenvoud : Amanda... • 14 oktober 1995
Het visuele en muzikale feest waarop de Pretty Ugly Dance Company je in Two pears trakteert verwekt een sensatie die eigenlijk met geen woorden te beschrijven is, al was het maar omdat je ogen tekort

Bij S/M/L/XL: het interieur zonder eigenschappen als... • 1 januari 1997
Koolhaas' ethiek van maximale sensatie laat toe dat hij kan aanvaarden dat zijn handelen het lot van anderen - ten goede of ten kwade - kan bepalen, maar even goed dat hij zelf slechts een speelbal

Als beweging haar welsprekendheid verliest • 17 mei 1997
Maar niet op een wijze die, zoals Valéry het zo mooi beschrijft, het verstrooide bewegen en het neerslachtige gemoed plots doen opveren in een krachtige sensatie van eenheid...Onthutsend en fascinerend zijn de versleten termen, die hier maar moeten worden gebruikt om iets over te brengen van een sensatie die je krijgt als een danser als een ongecontroleerd projectiel door

Twee dansboegbeelden in deSingel • 17 september 1997
Al is de dans meer dan eens chaotisch, in tegenstelling tot de muziek, en strookt ze totaal niet met de plechtigheid van de barok, je krijgt de uiterst merkwaardige sensatie dat de danser zich zozeer

Goed acteur, flauwe tekst, dito regie • 28 mei 1999
Als je leven -- als derderangsacteur -- geen sensatie was, dan kun je er minstens van je dood een maken, is zijn redenering

Café Onzekerheid: Werk van choreograaf Thomas Plischke... • 15 mei 2002
Het gaat op de duur niet meer over het beeld of de inhoud maar over de sensatie die dingen op zichzelf opwekken

Het kleinste verschil met de grootste betekenis • 25 september 2002
Het is iets wat zich niet meer op het vlak van de rationele analyse, maar op het vlak van de ervaring, de sensatie situeert