12 document(en) met "trojaanse"


Hamlet is stout geweest: Jan Decorte in... • 19 juni 1985
BRUSSEL -- Met "King Lear" bracht Het Trojaanse Paard (http) twee jaar geleden een ontnuchterende versie van een Shakespeare-drama overplant in een burgerlijke samenleving door een secure lezing die

Dolle pret vóór het voetbal: Jan Decorte... • 6 juni 1986
Met Op een avond in... van Het Trojaanse Paard schijnt Jan Decorte te suggereren dat het probleem ten minste even goed in de omgeving van de teaterrmakers zelf kan gezocht worden; of zelfs dat de

Ou est le théâtre d'antan?: Seizoen '85-'86:... • 12 augustus 1986
Kleine groepen Het Brussels Kamertoneel zelf (naast Het Trojaanse Paard het enige kleine gesubsidieerde gezelschap in Brabant) slaagde er ook dit jaar niet in echt te overtugien, wellicht bij...Het Trojaanse Paard liet dit jaar zelfs niets van zich horen, op "Op een avond in..." na, gelanceerd op de valreep van het seizoen

Net zoveel tot er niets meer overblijft:... • 17 februari 1988
Het stuk werd geschreven en geregisseerd door Willy Thomas, die vroeger reeds zijn sporen verdiende bij Het Trojaanse Paard en later met zijn eigen gezelschap Dito'Dito' (o.a

De myte herlezen als een wrange klucht:... • 22 juni 1988
Philoktetes troepen vechten in de dolle klucht van de Trojaanse oorlog

Autentiek klassicisme: "Troiades" van Thierry Salmon • 3 oktober 1989
BRUSSEL -- Trojaanse vrouwen van Euripides spelen is niet evident: de aktie beperkt zich tot het gejammer van de Trojaanse vrouwen over het leed van de verloren oorlog tegen de Grieken, waardoor ze...De bekende verhaalstof van de Trojaanse oorlog wordt hernomen, maar gezien door het oog van vrouwen die niets meer hebben, en bijeengedreven in een kamp, hun verdere lot afwachten

Leuvens Stuc legt nieuwe aksenten : Broedplaats... • 27 september 1994
samenwerking met de KU Leuven volgt ook een tweede uitgave van Het Trojaanse Paard, een debat- en lezingencyclus rond kunst

De tijd van het leven • 12 maart 2004
De verhaalstof van 'Kassandra' is ontleend aan de Trojaanse oorlog...De toeschouwer begrijpt pas bij de afloop, als hij alle elementen kent van deze eerste bewegingspuzzel, dat hij keek met de ogen van de Trojaanse vechtjassen, die ziende blind hun ondergang

Een trap in de kont van het... • 30 juli 2004
Die laatste heeft tegen beter weten in zijn hart verloren aan Andromache, zijn 'buit' uit de Trojaanse oorlog

(meerdere artikels) • 24 november 2006
Ik volg het verhaal van Homeros over Odysseus die na tien jaar Trojaanse oorlog nog tien jaar over de zeeën zwerft vooraleer hij terugkeert op Ithaka

Tussen leven en dood: John Jesurun regisseert... • 29 november 2006
de Trojaanse oorlog werd hij echter gebeten door een slang...die tijd woedde echter ook de eerste Golfoorlog, zodat de Trojaanse oorlog onwillekeurig ook verwees naar die actualiteit

Dramaturg gevraagd • 5 december 2006
Het ballet brengt het verhaal van de terugkeer van Odysseus in zijn peleis na tien jaar Trojaanse oorlog en nog eens tien jaar omzwervingen op zee