34 document(en) met "van Product" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Technologische hoogstandjes op rug Shakespeare • 1 juni 1996
Het grote probleem van Elseneur zit vervat in deze beginvraag: technologie is altijd het product van een bepaalde maatschappij in een bepaalde tijd...Wie aandachtig kijkt, ziet echter dat het daar ook helemaal niet om gaat: de inzet van dit stuk is het publiek te overbluffen met technologische hoogstandjes, op kosten van Shakespeare en het...Lepage doet er ook alles aan om je te doen vergeten dat je in een theater zit: bij het begin van het stuk, na een korte proloog, sluiten de zijschermen en de middenwand zich tot een projectiedoek

Bij S/M/L/XL: het interieur zonder eigenschappen als... • 1 januari 1997
Ze zuigt het interieur gewoon leeg, neemt het op in haar logica van productie, van waren, van genot, van betekenis, aan de lopende band...Tenzij, tenzij... Uit de - niet makkelijk te ontkrachten - voorstelling van zaken van Koolhaas, volgt dat de hele stedelijke ervaring, het hele spel van bemiddeling en ontmoeting van zeer...Hij ziet de futiliteit van de pretenties van de architectuur, maar er is ook een belangrijk verschil: hij weigert de vernietigende impact van de moderne wereld op het klassieke beeld van de architect

Stan op dreef in geestig stuk van... • 24 april 1997
Coward zet hier vooral de vrouwen in een kwalijk daglicht, maar de allesoverheersende stemming is dat de doelloosheid van de upper class hoofdoorzaak is van deze bespottelijke situaties...De Stannen verlustigen zich zichtbaar in het in de verf zetten van de types van Coward, als een middel om de absurde, op de spits gedreven dialogen maximaal reliëf te geven...De uitzichtloze werkelijkheid van George Jackson kan je zien als het andere uiteinde, het product van de onvoorstelbare lichtzinnigheid waarmee de figuren van Coward met hun omgeving omgaan

Hoe moeilijk is het om de anarchie... • 1 oktober 1998
De broers Geboers Het geval van De broers Geboers is daarbij het meest interessante, niet alleen omwille van de tekst van Sierens of de regie van Johan Dehollander...Er is niemand helemaal goed of fout, iedereen schijnt het weerloze product van een erg ongunstige maatschappelijke positie en een ongecontroleerd driftleven te zijn...De moraal van de grootmoeder is die van een vanzelfsprekende en noodzakelijke solidariteit die zich niets gelegen laat aan de subtiliteiten van de wisselende spelregels van een meer introspectieve en

Tamme Wilde • 30 april 1999
Het is lady Bracknell die deze klasse symboliseert: een ideaal van, weliswaar stijlvol verpakte leeghoofdigheid, enkel te verstoren door het opdrogen van een bron van inkomsten...Wilde ridiculiseert de dickensiaanse tic om de larmoyante avonturen van zijn protagonisten te laten uitmonden in een "happy end" ten koste van de meest ongeloofwaardige toevalligheden...Het grootste venijn zit echter in de wijze waarop The importance de diepste sentimenten van de mens representeert als het product van omstandigheden en zelfbegoocheling

De kijker, de acteur, het stuk, de... • 1 juni 2000
Gebouwen zijn alvast in West-Europa immers het product van een maatschappelijk proces waarin, gezien theaters bouwen meestal een dure aangelegenheid is, heel wat krachten tegelijk aan het werk zijn...De brute versnijding van het mooie lichaam van Dunoyer laat echter ook een tweede, 'oude' lezing toe: de objectieve blik van de camera toont de schone schijn van het lichaam dat echter in wezen niets...Het telwerk dat van bij de eerste opening van de instelling een triomfantelijk bewijs moest leveren van het overrompelend succes van een nieuwe gedachte, zou nu, indien ze niet verwijderd was, koel de

Terugkeer van dansimprovisatie • 24 oktober 2000
Hernandez wil af van de klassieke voorstellingsformule, met een repetitietijd die uitmondt in een kant en klaar product of een verkoopbare voorstelling...Ongelijk van kwaliteit, dat wel, maar toch een gelegenheid om een hele schare kunstenaars aan het werk te zien die de kans aangrijpen om met de klassieke formule van een voorstelling te spelen...Enkele dagen tevoren was de 65-jarige Simone Forti, grande dame van de improvisatie uit de jaren '60 en '70 in de VS, op uitnodiging van Contredanse te gast bij PARTS

Nieuwe dansrichtingen verkiezen concept boven verhaal of... • 28 november 2000
Experimenten van de aankomende generatie bouwen klaarblijkelijk voort op verworvenheden van de postmoderne dans van de jaren zestig...Het al vernoemde "Events for television (again)" is bijvoorbeeld leesbaar als een dissectie van alle themata van "Le sacre du printemps" van Igor Stravinsky en Nijinsky...Elk werk van Baervoets, die een doorwrochte kennis van de hele ballet- en danstraditie bezit, is telkens een kritiek van de gemiste kansen van Cunninghams streven naar een principiële onbeslistheid

Kunst met gaten: Een gesprek met tentoonstellingsmaker... • 1 januari 2001
Met Joëlle Tuerlinckx werk ik bijvoorbeeld heel graag, omwille van de openheid, het fluïde en introverte van haar werk...Na een tijd besefte ik dat je een tastbaar bewijs, een product, een object koopt om vertrouwd te raken met de mentaliteit van de kunstenaar...Ik vond Metro>Polis een geslaagd project omwille van de hoge mate van infiltratie van de meeste kunstwerken in de metrocontext

De biologie van het spel • 9 mei 2001
Onder de aanstormende choreografen die de jongste tien jaar de erfenis van de (postmoderne) experimenten uit de jaren '60 en '70 terug van onder het stof halen staat Le Roy hoog aangeschreven...En dat is een van de centrale vragen in het werk van Le Roy...Het resultaat van deze afzonderlijke uitwerkingen van het basismateriaal, zoals 'Xavier Le Roy' van Jérôme Bel, kwam weer samen in een 'definitieve' versie van 'EXTENSIONS' op het einde van 2000

KFdA-dans: angst voor het lege podium • 19 mei 2001
Blijft er wel iets overeind van de mythe van de kunstenaar die, zoals Bartleby, tegen de eisen van productiviteit en efficiëntie in zijn eigen verlangens en gedachten volgt...Kortom: de voorstelling wil het probleem van het theater in onze wereld tonen met middelen van gisteren...Een van die twee werken, Product of Circumstances, had bovendien meer weg van een lezing dan een dansvoorstelling

Het vreemde continent • 26 mei 2001
Product of circumstances, waarin hij spreekt over zijn ontwikkeling van wetenschapper tot choreograaf is daarvan een staaltje...Vanuit het standpunt van de danser is de zaak echter anders: hij heeft een uniek gezichtspunt, als het ware van binnenuit, op zijn lichaam...Dat heeft echter ook een leuke kant: bevrijd van de nood iets te begrijpen kan je bij deze voorstelling volop genieten van de kwaliteit van de performers en de vondsten

Het gekwelde lichaam • 25 mei 2002
daarbij niets meer dan het product wordt van de situatie die het ondergaat.Deze kille demonstratie heeft een uitgesproken politieke ondertoon...toedracht onder ogen ziet, verhangt zich vervolgens ook.Het is een verhaal van diepe ellende, dat een pijnlijk portret schetst van de maar al te bekende problematiek van kleine boeren in dit land...Zwarte vogels in de bomen' van Eric de Volder en Dick van der Harst staat van 29 mei tot 1 juni en van 5 juni tot 8 juni, telkens om 20u30 in het Gentse Nieuwpoorttheater (09/223.00.00). Daarna is de

Het eerste najaarsfestival in Brussel • 28 augustus 2002
Patrick Bonté en Monique Duren, die de artistieke leiding van het festival waarnemen, gaven het festival deze keer het motto Wat je van jezelf biedt, is wat de wereld van je ziet...Vanuit het standpunt van de danser is de zaak echter anders: volledig opgekruld heeft hij een uniek gezichtspunt, als het ware van binnen uit, op zijn lichaam...Product of Circumstances (dinsdag 3 september, 20u30) is minder radicaal: hier verklaart en becommentarieert Le Roy zijn benadering van het fenomeen dans

Een andere kijk op cultureel Brussel: KunstenFESTIVALdesArts... • 1 oktober 2002
Niet zozeer omwille van de omvang van het programma - al is het zeker zo dat het haast onmogelijk is om alle voorstellingen van het festival bij te wonen — maar vooral omdat de namen die erop prijken...dat wrede schouwspel gaat het niet meer om mensen, maar om het brute spektakel van een organisme dat zichzelf in stand tracht te houden en daarbij niets meer dan het product wordt van de situatie die...Ook Starfucker & Down Time van Tim Etchells en Private Room & I'm all yours van Meg Stuart concentreren zich op de taal van het lichaam

Als het centrum leeggelopen is • 1 december 2002
bijvoorbeeld Parijs of Londen). Die grootstad verschijnt al snel als een monsterlijk product van de industriële maatschappij...Terwijl tegen het einde van de achttiende eeuw het theater een favoriete verblijfplaats van de burgerij werd en zo in zekere zin deel ging uitmaken van het stadslandschap dat in zijn geheel een soort...En die uniciteit is het product van zeer vele mensen, over zeer lange tijd, met nauwelijks een bevoogdende of deskundige blik die ooit het geheel helemaal in zijn greep heeft kunnen krijgen

Interval tussen twee beelden • 15 januari 2003
Naast hernemingen van Product of Circumstances, een solo/lezing van Le Roy, en Xavier Le Roy, een performance van Jérôme Bel naar een idee van Le Roy, staat ook Giszelle op het programma...gaan uit van de stelling dat je bewegingen nooit uitvindt, maar dat ze, net zoals de houdingen in het klassiek ballet, een mengvorm zijn van bestaande, gegeven bewegingsregisters...Het gevolg zou dan kunnen zijn dat ook de idee van identiteit in lichamelijke zin verscholen zit tussen de plooien van herkenbare bewegingen

Dansen is een spel, net zoals voetbal:... • 21 november 2003
Xavier Le Roys onderzoek in 'Extensions' werd geïnspireerd door een eenvoudige observatie van het functioneren van dansvoorstellingen...Een aanzienlijk deel van de arbeid van de choreograaf bestaat daarna uit het selecteren, 'indikken' en vooral herhaalbaar maken van wat zich tijdens de repetities spontaan aandient...Dat heen en weer geloop tussen 'podium' en 'zaal' verduidelijkt het belang van de communicatie

Improviseren als denkproces: XAVIER LE ROY EN... • 1 januari 2004
De voorstelling, of het 'product' Project/Projet -Le Roy keert hier inderdaad terug naar de idee van een afgeronde voorstelling, een product- vertrekt vanuit deze frustratie over een gemiste...Meestal wordt aangenomen dat de meerwaarde van het product theater tegenover een wedstrijd ligt in de betekenis die eraan ten grondslag ligt...Een van de 'geweigerde' scènes is een voorstel van Emil Hrvatin om voor deze voorstelling te vertrekken van de 'erfenis' die elk groepslid meedraagt van zijn vroegere werkomgeving

Leven na Brecht • 26 maart 2004
Het briljante van de twee stukken is dat beide performers hier Brecht tegen Brecht inzetten...van de muziek is. Als de hypnose opgeheven wordt komt Wheeler, uitgedost met een tuttig kleedje, een lange pruik en hoge hakken, het podium op...Maar meer nog toont het beeld hoe echte diva's het product en daardoor ook de gegijzelde zijn van de collectieve fantasie van het publiek