117 document(en) met "Bekende" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Nieuw plezier van dansen in Plan K:... • 25 mei 1985
BRUSSEL -- Deze week bracht Plan K een reeks performances, muziek- en dansuitvoeringen van bekende en minder bekende kunstenaars, om de inzet van de podiumkunsten van vandaag aan het licht te brengen

Eenzaam dansen wordt spreken: Booth en Dewit... • 12 oktober 1985
heel bekende bewegingen verwerkt en in een nieuw verband geplaatst zijn doet deze dans "spreken". In essentie is het begeleidend verhaal niet nodig om de logica van deze voorstelling te vatten, maar het

Karol Armitage danst toekomst van traditie: "Doublé... • 15 oktober 1985
Double Duo": een dans die tegelijk abrupt nieuw is én vertrouwd; een synthese van het bekende, maar dan niet als loutere expositie, wel als een magisch en op zijn minst bevreemdend proces

Booth en Paxton dansen improvizatie • 2 november 1985
Phil Jeck tekent voor de muzikale omlijsting: met een resem plaatjes, een kleine ritmebox, een orgeltje en een paar platendraaiers maakt hij totaal nieuwe muziek, hoewel flarden van bekende popsongs

Patricia Kuypers danst voetbal: "Elle s'en foot" • 18 december 1985
BRUSSEL -- Patricia Kuypers in het "Nouveau Théatre de Belgique" heeft met Nicole Mossoux bij Plan K (krant van gisteren) dit gemeen dat ze beiden dans maken van alledaagse en bekende beelden

Als het ware kluchtige fabel van Dario... • 23 september 1986
vrolijk erop los akteren, waarbij geen enkel grof effekt geschuwd werd, is het "inzicht" grotendeels herleid tot de al te bekende waarheden als koeien, waar niemand zich een lor van aantrekt

Groot, groter, grootst: Jan Decleir speelt Pjeero... • 30 oktober 1986
Wolfsklem is een zeer vrije transpositie van het dierenepos Ysengrimus (dat put uit dezelfde verhaalstof als het méér bekende Van den vos Reynaerde) naar het heden

Theaters in historische gebouwen op 't Zuid:... • 1 januari 1987
Panopticum Ongeveer zoals alle toen bekende handelswaren netjes geordend in kastjes tot interieur gedomesticeerd werden, en in niets nog herinnerden aan de geweldige handelsexplosie

Onbehaaglijker dan het lijkt: Kamagurka, Jan Decorte... • 16 januari 1987
zijn biezonder hilarische imitatie van een Westvlaams dichter (Kamiel Kafka, de zoon van de bekende... Georges Kafka) wordt keihard geschopt tegen een bepaalde vorm van kultuurlippendienst die op zijn

Episch verhaal over driehoeksverhoudingen: Gallotta opent Klapstuk... • 16 oktober 1987
Net zoals hij met bekende verhaalstof op een enorm vrijpostige wijze omgaat, laat hij zijn dansers nu eens gewoon akteren (al zit er altijd wel een sterke ritmering achter, en heeft het vaak meer weg

Gemiste kansen van Johan Boonen: "De reis... • 10 maart 1988
Af en toe voel je iets te sterk het maakwerk in de tekst, de zorgvuldig gekonstrueerde parallellen, de net iets te eenduidige verwijzingen naar bekende psychologische motieven

Maatschappij Discordia brengt "Kean" met dubbele bodems • 14 mei 1988
Discordia hanteert in deze enscenering haar bekende arsenaal van middelen: een vlakke zegging, een totaal verwaarlozen van opkomen en afgaan, voortdurend uit de rol vallen enz

Blauwe Maandag Compagnie doet Tsjechov eer aan:... • 4 november 1988
Maar naast deze drie bekende acteurs spelen ook heel wat minder bekende acteurs mee en het stuk is zo evenwichtig opgebouwd dat de drie hogervermelde zwaargewichten Peter Van Den Begin (Treplev), Els

Hoogst vermakelijk alkohol-delirium: "De eeuwige fietser" van... • 25 januari 1989
Wat te voorschijn getoverd wordt, zijn niet alleen effekten maar ook voorwerpen die door de samenstelling uit bekende onderdelen vertrouwd aandoen, maar aangewend worden voor de konstruktie van

Discordia met kritische lezing van "Oom Wanja":... • 5 juli 1989
Psychologie Alsof ze duidelijk willen maken dat die alom bekende psychologische speelstijl inderdaad een goede basis is om Tsjechov te spelen, zolang je maar blijft beseffen dat de psychologie een effekt van de

Autentiek klassicisme: "Troiades" van Thierry Salmon • 3 oktober 1989
De bekende verhaalstof van de Trojaanse oorlog wordt hernomen, maar gezien door het oog van vrouwen die niets meer hebben, en bijeengedreven in een kamp, hun verdere lot afwachten

Oud verhaal, gloednieuw: "Mal Pelo" met Quarere"... • 13 oktober 1989
Waarmee nog eens blijkt dat het er niet op aankomt nieuwe verhalen en beelden te bedenken -- "origineel zijn" -- maar de bekende verhalen opnieuw uit te vinden met het materiaal dat zich aanbiedt

"Stella" van Rosas weergaloos • 22 maart 1990
Al is dat op zich al eerder uitzonderlijk, de voorstelling is bovendien belangrijk omdat ze een stand van zaken weergeeft in een oeuvre, en er tegelijk een voorlopig hoogtepunt van is. Bekende

Blauwe Maandag Compagnie rekonstrueert Amerika 1928 • 19 april 1990
Als Katelijne Damen uit de bol gaat, voel je dat er iets niet klopt: dit is geen akteren, maar leentje-buur spelen, de rekonstruktie van sterke emoties aan de hand van bekende modellen, de suggestie

Collage met mystieke voorstellingen • 15 september 1990
Ze zijn dan ook afgeleid van diverse bekende bronnen, zoals middeleeuwse heiligenbeelden, maar ook "mystieke" handelingen zoals oosterse meditatie-oefeningen