32 document(en) met "Hogere" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Grimmige Thomas Bernhardt schittert • 29 maart 1986
Dat kwintet staat voor het hogere dat nooit bereikt zal worden, maar de inzet (of dekmantel) is voor een genadeloze disciplinering en vernedering van de artiesten...Het "komische schuilt veel meer in de onverbiddelijke taal- en handelingslogika van het stuk die van het streven naar het hogere niets anders dan een menselijke amputatie maken

Altijd weer words, words, words: "Ritter, Dene,... • 6 december 1986
de eindeloze en uitzichtloze woordenstromen wordt de intellektuele perversie van de kultuurminnende Oostenrijkse hogere bourgeoisie weer breed uitgesmeerd

Maatschappij Discordia brengt "Kean" met dubbele bodems • 14 mei 1988
Hij is een figuur uit de lagere klasse die door zijn overrompelend, ontroerend en uitbundig akteren, "larger than life", kan doordringen tot de hogere kringen, maar uiteindelijk ten onder gaat aan

Collage met mystieke voorstellingen • 15 september 1990
Een titel die verwijst naar beelden van middeleeuwse schilderijen, en dan meer bepaald het kontrast tussen de erg aardse en vaak rauwe taferelen en de verheven, naar hogere sferen aspirerende blikken

Wooster Group herwerkt Tsjechovs stuk "Drie Zusters"... • 21 november 1991
een "gewone" Tsjechov-vertolking wordt elke stilte, zelfs elke monoloog een climax van betekenis, een demonstratie van de impasse waarin de hogere Russische landadel verkeert

Sprookje vol kwaadaardige grappen • 28 november 1993
zien van een hogere maatschappelijke orde die op bloed en druk gebouwd is, enzovoort

Hommage aan de "Ballets russes" : Preljocaj... • 27 oktober 1994
De dans in de doos is dan weer vrij voorspelbaar, en zelfs wat houterig, alsof de verbeeldingswereld van het meisje vol clichés zit over wat de bals in hogere kringen betekenen

Stan kijkt twee keer in huiskamer • 16 februari 1995
Wat ook die dubbele betrachting in de weg staat, al is het maar omdat toneelspelers "het hogere" nastreven, is in zijn ogen verdacht en verwerpelijk...Elisabeth daarentegen komt ,al snel tot de ontnuchterende konklusie dat haar droom om op haar eentje tot het hogere te komen, niet tegen de eenzaamheid en een vierjarig bestaan als boekhoudster

Peter Brook en de materialiteit van Becketts... • 1 februari 1996
Omwille van de trefzekerheid van de operaties die Beckett uitvoert op de taal en de theatermiddelen om deze overrompelende indruk te bereiken, zonder ook maar ergens naar een hogere of diepere

Laat de kunst nu maar een bolhoed... • 1 augustus 1996
Het essay is een vorm van denken 'voor het plezier' of 'voor zichzelf', niet in het licht van een of ander doel, een of andere waarheid (de wetenschap of de kunst, het hogere, etc...Algemener, waar het Hogere, het Diepere, het Tijdeloze, of soortgelijke, aan het sublieme of het goddelijke verwante begrippen vermeden kunnen worden, worden ze ook vermeden

Kleine burgers aan de roddel • 6 november 1997
Hij wil alleen met kunst en hogere waarden bezig zijn

Bittere ontmoeting van mens en geschiedenis: Peter... • 6 februari 1998
het tweede deel legt Josse Verbist, als in een tribunaal, uit waarom hij een hogere in rang tijdens de oorlog degradeerde, terwijl rond hem de andere acteurs op pregnante manier tonen in welke wanhoop

Doelloos gesprek aan de eettafel • 22 september 1998
Gregory/Van den Eede aan de ene kant zoekt in alles een hogere waarheid, een groter verband, en kan onze beperkte greep op het leven niet aanvaarden

Batsheva brengt beroezende Sabotage Baby: Israëlische dansgroep... • 18 maart 1999
het tweede deel keert ze terug, maar nu vergezeld van drie mannen op nog veel hogere stelten, torenhoog verheven boven de scène

Reidans kampt met overbelasting • 26 november 1999
De lagere klassen winden daar weinig doekjes om, bij de hogere leidt het tot een vermakelijke, tegelijk schrijnende pantomime

De kijker, de acteur, het stuk, de... • 1 juni 2000
Theater is in het officiële discours nog steeds vaagweg deel van de hogere cultuur en als dusdanig verbonden met een oud 'bildungsidee', blijkt in de praktijk meer en meer te circuleren in een globaal...Het onderscheid hogere-lagere cultuur is ondertussen wel in brede kring afgezworen, maar dat heeft mijns inziens minder te maken met het feit dat er een steeds sterkere wederzijdse doordringing

Het vreemde continent • 26 mei 2001
Dat dat op zich voldoende moet zijn, dat er geen hogere of diepere betekenis te zoeken valt, dat hier geen personages of metaforen in het geding zijn, wordt op de meest laconieke manier duidelijk

Eenheid in veelheid • 13 juni 2001
Iedereen zal zich wel al eens afgevraagd hebben waar het naartoe moet met de steeds hogere omloopsnelheid van informatie en beelden in onze samenleving

Dansers op de stoel van de choreograaf • 23 juni 2001
Aan de voorstelling gaat geen enkel programma vooraf, en na afloop er is ook geen diepere of hogere bedoeling te bespeuren

PARTS studeert af • 15 mei 2002
Sinds de hervorming van het curriculum is het immers mogelijk om rechtstreeks in te schrijven voor de tweede cyclus, op voorwaarde dat men de 22 gepasseerd is en reeds een volledige hogere