13 document(en) met "KULtUUR"


Soefistische mystiek als spektakel: "De konferentie van... • 16 december 1985
Die dans leunt zwaar op primitieve dansen, hoewel Louafi niet dadelijk een bepaalde kultuur uit zijn spektakel heeft willen uitsluiten

Italiaanse avant-garde blijft vrij duister • 17 mei 1986
Het lijkt wel bijna alsof de Italiaanse (teater-)kultuur niets, maar dan ook niets met de onze te maken heeft, op een paar toevallige uiterlijkheden na

Universiteit als kultureel projekt: Beleidslijnen van 't... • 14 oktober 1986
LEUVEN -- De vage onrust over het kulturele klimaat in deze tijd, over de noodzaak om weer meer aandacht te besteden aan kultuur als noodzakelijke menselijke vorming, dateert niet bepaald van vandaag...feite, zo konstateert Uytterhoeven, ia er bovendien een nijpend gebrek aan "gemeenschap", vluchten de mensen voor de absurditeiten en de complexiteit van het bestaan in privé-kultuur-konsumptie voor

De leegte tussen koper en verkoper • 23 februari 1987
Ook beide akteurs zitten biezonder goed "in hun rol". Het belang en de verdienste van het werk van de Munt, in samenwerking met het Théâtre National en de Stichting Theater en Kultuur, om

Stuc, 10, kijkt naar toekomst • 20 oktober 1987
kultuur aan de universiteit en de positie van 't Stuc daarin, maar liet daarbij duidelijk verstaan dat de budgetten voorlopig zeer krap zijn

Het KULtUUR in Leuven • 6 januari 1989
Ook in Leuven kan je nu tijdens de lunchpauze even uit de sleur van het dagelijkse bestaan stappen om te genieten van een uurtje kultuur

Koreograaf Galotta wil uit getto breken • 27 april 1990
Maar al wat je rondom jou ziet, is altijd al door de kultuur getekend, wordt er door bepaald

Mystifikatie van een simpel idee • 27 juni 1991
Ongelijksoortige elementen als natuur, landleven, Pruisische kultuur worden voetstoots en "en bloc" eeuwige geldigheidswaarde toegewezen

Preselektie voor Rencontres Choréographiques de Bagnolet • 27 januari 1992
België gebeurt die door een ad hoc kommissie van het ministerie van Kultuur

De Parade ontleedt begeert: "Journalistiek Werk": repertoire-opbouw... • 19 augustus 1993
kultuur in Brussel is aan het uitsterven, en daar lijkt niemand zich om te bekreunen

Er beweegt wat bij De Beweeging: Zesde... • 19 mei 1994
Koreografen, organizatoren van voorstellingen, leden van de Raad voor de Dans, perslui en een afvaardiging van het Ministerie van Kultuur hebben het dan over Tien jaar dansbeleid in Vlaanderen

Klankbord voor danskritiek • 27 mei 1994
Die stelt vragen over de plaats en het belang van het lichaam en de dans in een kultuur die steeds meer door beeldschermen en virtuele realiteit bepaald wordt

Twee artiesten buiten kategorie • 3 februari 1996
voert, dwars tegen de politieke regels en kultuur in. Omdat deze mogelijkheid wettelijk nog niet bestaat, is voorlopig geopteerd voor een dubbelorganizatie met verankering in Brussel en Amsterdam, met een