19 document(en) met "Le Roy de"


De biologie van het spel • 9 mei 2001
Onder de aanstormende choreografen die de jongste tien jaar de erfenis van de (postmoderne) experimenten uit de jaren '60 en '70 terug van onder het stof halen staat Le Roy hoog aangeschreven...Een zeker resultaat was in elk geval dat Le Roy ontdekte dat de notie 'spel' veel beter omschrijft wat hij wilde bereiken dan het veelgebruikte 'improvisatie'. Xavier Le Roy: 'Spelen is nauw verwant...Le Roy deelde de resterende subsidies uit aan de deelnemers met het verzoek om hun eigen interpretatie van het gebeuren verder uit te werken

KFdA-dans: angst voor het lege podium • 19 mei 2001
Pieter TJonck Aan de ene kant heb je iemand als Xavier le Roy...De ironie wil dat ook de radicaliteit van Le Roy op dit ogenblik een pas op de plaats lijkt te maken...Hij bracht zijn reeds eerder in het Kaaitheater getoonde Le dernier spectacle en Xavier le Roy na elkaar

Het vreemde continent • 26 mei 2001
De cassette laat een man horen die onmiskenbaar Le Roy zelf is. De eerste zinnen zijn een wolk van onafgemaakte gedachten over de betekenis van scenische representatie, waar je, ook al door het...En dat wordt des te meer onvermijdelijk naarmate de ontwikkelde gedachte moeilijk te vatten is. Le Roy zou eigenlijk de eerste moeten zijn om dat te beseffen...Le Roy kleedt zich weer aan en start de bandopnemer die tot dan werkloos in een hoekje van de scène stond

Het lichaam zonder het lichaam • 1 juni 2001
De tactiek die de kunst hier volgt is zo oud als de straat: in de dialectiek tussen kitsch en kunst kan de kunst alleen voorop blijven liggen, verschil maken en dus betekenis produceren door zich te...Om met Xavier Le Roy te spreken: elke opgelegde identificatie is natuurlijk een vervreemding van de eigen, veelsoortige en moeilijk te omschrijven werkelijkheid van het lichaam...Dat leidde uiteindelijk tot de meest drastische bevraging van de waarheidsaanspraken van de kunst (Magritte bij ons bijvoorbeeld) en de wijze en de plaats waar kunst kan getoond worden (alweer bij ons

Het eerste najaarsfestival in Brussel • 28 augustus 2002
De eerste paar minuten vergast Le Roy ons op een verbluffende imitatie van een robot...Abrupt onderbreekt hij die actie, als om te zeggen dat deze wijze om het eigen lichaam te herdenken zinloos is. Na een contemplatieve wandeling rond het podium laat Le Roy zijn lichaam dan de...Dat hier geen hogere of diepere betekenis te zoeken valt, maakt Le Roy laconiek duidelijk door de voorstelling te besluiten met een song van Diana Ross

Vaste waarde, grote risico’s • 9 oktober 2002
Maar we zijn geen minimalisten: de middelen zijn wel minimaal, maar de voorstelling is geen onderzoek, in de stijl van minimal art, naar specifieke kwaliteiten of karakteristieken van een...Sinds 1997 maakte hij kort na elkaar een viertal werken, waarmee hij zich een adept van de conceptuele dans toonde, in de lijn van Jérôme Bel en Xavier le Roy...Laat u dus niet afschrikken door het thema: de voorstelling draait immers rond de vraag naar de draad die de mens met de engel verbindt (reserveringen op 02/506.43.00). In Brugge kunt u in de

Le Roys vreemde lichaam • 8 januari 2003
De laatste jaren is Le Roy ook intensief begaan met de vraag wat het woord ‘auteur’ inhoudt...Le Roy kleedt zich weer aan en start de bandopnemer die tot dan werkloos in een hoekje van de scène stond...Self Unfinished' van Xavier Le Roy staat op 14 januari om 2O u in de Gentse Minarci-Schouwburg

Interval tussen twee beelden • 15 januari 2003
De Franse choreograaf en danser Xavier Le Roy is op uitnodiging van Vooruit een week lang te gast in de Gentse Minard-schouwburg met een overzicht van zijn werk...Voor Le Roy, een kunstenaar die nadrukkelijk begaan is met de toonvoorwaarden van voorstellingen, is de Minard-schouwburg een dankbare locatie...Naast hernemingen van Product of Circumstances, een solo/lezing van Le Roy, en Xavier Le Roy, een performance van Jérôme Bel naar een idee van Le Roy, staat ook Giszelle op het programma

Van mens en dier • 25 januari 2003
Dat is de vraag die Xavier Le Roy zich schijnt te stellen in 'Giszelle'. Dit stuk is een solo die de Hongaarse danseres Eszter Salamon bij Le Roy bestelde toen zij door het Festival van Avignon in het...Maar voor de toeschouwer zich kan flatteren met de gedachte dat hij dat allemaal wel weet, zet Le Roy dit duidelijke denkbeeld op zijn kop...Die onmogelijkheid om vanuit een onafhankelijke positie objectief de betekenis van een lichaamshandeling te doorgronden, wordt door Le Roy nadrukkelijk aangekaart

Amperdans: het programma • 26 februari 2003
De Impure Company van de Iraniër Hooman Sharifi brengt een explosieve, politiek betrokken performance over de dunne grens tussen maker en toeschouwer in As if your death was your longest sneeze ever...Carlos Pez tenslotte is een danser die eerder bij Jérôme Bel, Vera Mantero en Xavier le Roy werkte, en nu voor het eerst het publiek een blik laat werpen in zijn eigen choreografische keuken...Kritiek wordt zo een tautologie: ze is kritisch omdat ze kritiek is. De vraag naar het kritische gehalte van de kritiek wordt des te dringender nu het modernistische credo dat de kritiek zich enkel

Nog meer De Kuyper • 14 mei 2003
De reden ligt nochtans voor de hand: oorspronkelijk werd de voorstelling in de vorige editie van het festival geprogrammeerd, maar door een ongeval van een van de dansers kon ze toen niet doorgaan...Haar recente samenwerking met Xavier le Roy is daar wellicht niet vreemd aan...die performance probeert Triozzi ook het publiek uit zijn gewone rol te lokken: het kan zich hier niet verschuilen in het duister van de zaal.Pieter T'JONCK'Chantier Musil' staat in de Hallen van

Dansen is een spel, net zoals voetbal:... • 21 november 2003
Dansen is een spel, net zoals voetbal Choreograaf Xavier Le Roy betrekt publiek in 'Project/Projet' (tijd) - De Franse choreograaf Xavier Le Roy werkt al enkele jaren aan een onderzoek naar de...Hier neemt Le Roy zijn toevlucht tot de notie van spel...Le Roy: 'Als de dialoog met het publiek goed zit, helpt dat de uitvoering een heel eind op weg

Improviseren als denkproces: XAVIER LE ROY EN... • 1 januari 2004
De gelijkenis met het eindbeeld van Antonioni's film Blow-Up is onmiskenbaar, al zag Le Roy zelf de overeenkomst slechts post-factum...De voorstelling, of het 'product' Project/Projet -Le Roy keert hier inderdaad terug naar de idee van een afgeronde voorstelling, een product- vertrekt vanuit deze frustratie over een gemiste...Om het in de woorden van Le Roy te zeggen: de inzet van deze voorstelling is het tonen van een 'sens dans la présence'. Project/Projet toont op welk moment andere publieke evenementen als

Nadenken over de performance: Alice Chauchat en... • 19 april 2004
De Française Alice Chauchat en de Duitse Vera Knolle vroegen zich af wat de band is tussen de 'gewone' en de 'artistieke' betekenis van het begrip 'performance'. De voorstelling 'A number of classics...De Franse choreograaf Xavier le Roy bedacht het experiment 'EXTENSIONS' als een spel waarvan de regels slechts al spelend ontstaan...Al hebben we wel de pretentie dat de ongerijmde manier om beelden te associëren kijkers misschien wel aan het denken zet over het fictionele karakter van de beelden die we zo hartstochtelijk najagen

Kunst, spektakel en navelstaren • 27 juli 2004
Dat multiculturele is een opmaat om in vernuftig aaneen geregen scènes hete hangijzers aan te kaarten: de 'underdog'-positie van immigranten, de negatieve berichtgeving erover in de media, de...naar Bels 'Xavier le Roy', een reflectie over identiteit en personage in het theater genoemd naar de gelijknamige choreograaf...De contaminatie van namen in de titel houdt ook inhoudelijk steek, omdat ze de wisselwerking tussen de liefde van een choreograaf en zijn danser en het artistieke proces openhartig onder de loep neemt

Cherchez la femme: GERECENSEERDDANS • 7 oktober 2004
Ze danste met Sidonie Rochon, Mathilde Monnier, François Verret en met Xavier Le Roy...Net zo dwingt de voorstelling je om de manier waarop je kijkt aan een nader onderzoek te onderwerpen...Door de parallel met de donsdeken kan je het beeld meteen ook lezen als: vrouwen krijgen enkel vorm in de blik die je op hen werpt

Dans en paranoia: Aantekeningen bij Klapstuk #11... • 1 februari 2005
Nochtans - en dat is wat ik hier onder de aandacht wil brengen - gaat het altijd weer om een paranoïde constructie, zowel van de kant van de maker als van de toeschouwer...Dit werk reflecteerde over de geschiedenis en de middelen van het medium, niet om tot een dieper aanvoelen te komen van de werkelijkheid van het podium, maar om af te rekenen met de notie van een...En ook hier gaat het in geen geval om een nieuw inzicht: zelfs in de jaren '80 opperden velen de gedachte dat de actieve rol van de toeschouwer cruciaal is bij het ontstaan van de 'betekenis' van wat

Wederwoord op de reactie van Bojana Cvejic • 1 april 2005
de inleidende paragraaf probeer ik enkel een beeld te schetsen van wat er - meestal inderdaad in de vorm van toogpraat - allemaal beweerd wordt over 'conceptuele dans'. Zelf bestempel ik de term als...Wat je zegt is niet onjuist, maar zoals je je dan wellicht ook herinnert is conceptuele kunst ook begaan geweest met het onderzoeken van de plaats van de toeschouwer tegenover het kunstwerk, of met...Bij al mijn waardering voor wat Bel, Le Roy, Charmatz, en in het verleden Paxton, Rainer en noem maar op gedaan hebben, heb ik af en toe een zure oprisping bij voorstellingen die al te licht

Dans in Istanbul, een kwestie van overleven:... • 1 april 2008
De stad is het toneel van een - tot nu vreedzame - clash tussen de traditionele cultuur van mensen die van het platteland naar de stad trokken en de op westerse leest geschoeide stedelijke cultuur...Het programma was een selectie van Turkse en buitenlandse artiesten zoals Xavier Le Roy, Ivana Müller of Vera Mantero...De geslaagde improvisaties boden de proef op de som