19 document(en) met "Le Roy op"


De biologie van het spel • 9 mei 2001
de biografie van de Franse choreograaf Xavier Le Roy vallen twee dingen dadelijk op...Een zeker resultaat was in elk geval dat Le Roy ontdekte dat de notie 'spel' veel beter omschrijft wat hij wilde bereiken dan het veelgebruikte 'improvisatie'. Xavier Le Roy: 'Spelen is nauw verwant...Het resultaat van deze afzonderlijke uitwerkingen van het basismateriaal, zoals 'Xavier Le Roy' van Jérôme Bel, kwam weer samen in een 'definitieve' versie van 'EXTENSIONS' op het einde van 2000

KFdA-dans: angst voor het lege podium • 19 mei 2001
De ironie wil dat ook de radicaliteit van Le Roy op dit ogenblik een pas op de plaats lijkt te maken...Hij bracht zijn reeds eerder in het Kaaitheater getoonde Le dernier spectacle en Xavier le Roy na elkaar...Wellicht daarom maakt Le Roy nu samen met anderen collage-voorstellingen als deze op het Kunstenfestival

Het vreemde continent • 26 mei 2001
Het vreemde continent Op het Kunstenfestival toonde choreograaf-danser Xavier Le Roy twee facetten van zijn werk...Ook hier geldt dus dat de extensies van Le Roy uiteindelijk een beperktere reikwijdte hebben dan op het eerste gezicht lijkt...Daarna ontkleedt Le Roy zich helemaal

Het lichaam zonder het lichaam • 1 juni 2001
Om met Xavier Le Roy te spreken: elke opgelegde identificatie is natuurlijk een vervreemding van de eigen, veelsoortige en moeilijk te omschrijven werkelijkheid van het lichaam...Op het gevaar af te ver door te drammen: ballet is in zijn werking tot op zekere hoogte een voorloper van de hedendaagse publiciteit...Het was wellicht de meest ambitieuze demonstratie van de vragen die dansers op dit ogenblik stellen aan de huidige voorstellingspraktijk

Het eerste najaarsfestival in Brussel • 28 augustus 2002
De eerste paar minuten vergast Le Roy ons op een verbluffende imitatie van een robot...Abrupt onderbreekt hij die actie, als om te zeggen dat deze wijze om het eigen lichaam te herdenken zinloos is. Na een contemplatieve wandeling rond het podium laat Le Roy zijn lichaam dan de...Dat hier geen hogere of diepere betekenis te zoeken valt, maakt Le Roy laconiek duidelijk door de voorstelling te besluiten met een song van Diana Ross

Vaste waarde, grote risico’s • 9 oktober 2002
Een interessant vertrekpunt is dat je het publiek uitnodigt om op een andere wijze te zitten en te kijken omdat de aandacht op een heel kleine ruimte gevestigd wordt...Sinds 1997 maakte hij kort na elkaar een viertal werken, waarmee hij zich een adept van de conceptuele dans toonde, in de lijn van Jérôme Bel en Xavier le Roy...Op die manier neemt Lehmen op lichtvoetige wijze een loopje met zwaarwichtige kwesties die in de moderne dans te pas en vooral ten onpas aan de orde gesteld worden, zoals Wanneer wordt een gewone

Le Roys vreemde lichaam • 8 januari 2003
Voor Le Roy liggen de kaarten echter anders: opgekruld om zijn eigen navel heeft hij een uniek gezichtspunt op zijn lichaam, dat hij met niemand deelt...Le Roy beschouwt het vreemde continent van zijn lichaam op een manier die de kijker onherroepelijk buitensluit...Self Unfinished' van Xavier Le Roy staat op 14 januari om 2O u in de Gentse Minarci-Schouwburg

Interval tussen twee beelden • 15 januari 2003
Naast hernemingen van Product of Circumstances, een solo/lezing van Le Roy, en Xavier Le Roy, een performance van Jérôme Bel naar een idee van Le Roy, staat ook Giszelle op het programma...Xavier Le Roy in de Minard-schouwburg: op 16 januari om 20u Giszelle en om 22u Product of Circumstances...Op 17 januari om 20u Xavier Le Roy door Jérôme Bel en om 22u Giszelle

Van mens en dier • 25 januari 2003
Dat is de vraag die Xavier Le Roy zich schijnt te stellen in 'Giszelle'. Dit stuk is een solo die de Hongaarse danseres Eszter Salamon bij Le Roy bestelde toen zij door het Festival van Avignon in het...Maar voor de toeschouwer zich kan flatteren met de gedachte dat hij dat allemaal wel weet, zet Le Roy dit duidelijke denkbeeld op zijn kop...Xavier Le Roy heeft zo'n beetje het patent op deze vorm van choreografie waarin theorievorming een grote rol speelt

Amperdans: het programma • 26 februari 2003
Carlos Pez tenslotte is een danser die eerder bij Jérôme Bel, Vera Mantero en Xavier le Roy werkte, en nu voor het eerst het publiek een blik laat werpen in zijn eigen choreografische keuken...Op vrijdag 28 februari (15 uur) geven Erwin Jans en Thierry de Duve een lezing over dit onderwerp...De Tijd-Cultuurmedewerker Pieter TJonck geeft commentaar en leidt het debat in. Op zaterdag 1 maart om 14 uur dialogeren danscritici uit heel Europa samen met artiesten op dit festival verder over dit

Nog meer De Kuyper • 14 mei 2003
mannequinfiguren_ - die onze visie op het universum van Musil kunnen vertalen'.Claudia Triozzi is een Milanese danseres en choreografe die op haar 23ste naar Parijs trok, in de hoogdagen van het Franse danstheater...Haar recente samenwerking met Xavier le Roy is daar wellicht niet vreemd aan...Schaarbeek op 22 en 24 mei om 20u en op 23 mei om 22u

Dansen is een spel, net zoals voetbal:... • 21 november 2003
Dansen is een spel, net zoals voetbal Choreograaf Xavier Le Roy betrekt publiek in 'Project/Projet' (tijd) - De Franse choreograaf Xavier Le Roy werkt al enkele jaren aan een onderzoek naar de...Zelfs als die betekenis er niet is.' Gevoel Met enkele treffende voorbeelden verduidelijkt Le Roy wat hij bedoelt...Le Roy: 'Als de dialoog met het publiek goed zit, helpt dat de uitvoering een heel eind op weg

Improviseren als denkproces: XAVIER LE ROY EN... • 1 januari 2004
Maar Le Roy besefte onmiddellijk dat het onmogelijk zou zijn een danser op podium volledig samen te laten vallen met zijn acties en dat ook nog met een publiek te kunnen delen...Om het in de woorden van Le Roy te zeggen: de inzet van deze voorstelling is het tonen van een 'sens dans la présence'. Project/Projet toont op welk moment andere publieke evenementen als...Op het eerste gezicht trapt Collect-if by Collect-if met open ogen in de val die Le Roy zo polemisch te kijk stelde in zijn Extensions

Nadenken over de performance: Alice Chauchat en... • 19 april 2004
De Franse choreograaf Xavier le Roy bedacht het experiment 'EXTENSIONS' als een spel waarvan de regels slechts al spelend ontstaan...Het woord dat te pas en te onpas, viel was 'performativiteit'. Vera Knolle merkte bij een van die discussies op dat het woord hier in een oneigenlijke zin gebruikt werd...elke scène botsen zo verschillende betekenissen van het woord performance tegen elkaar op

Kunst, spektakel en navelstaren • 27 juli 2004
Kunst, spektakel en navelstaren Dansproducties op het festival van Avignon Nog tot 27 juli (tijd) - Dans is niet de kernactiviteit van het festival van Avignon, maar toch is er elk jaar...naar Bels 'Xavier le Roy', een reflectie over identiteit en personage in het theater genoemd naar de gelijknamige choreograaf...Zoals veel hedendaagse dansers halen zij hun mosterd bij de beeldende kunst, in dit geval de 'Arte Povera'. Alleen is plastic zakjes laten opwaaien van of speeksel laten druipen op een blad papier een

Cherchez la femme: GERECENSEERDDANS • 7 oktober 2004
Ze danste met Sidonie Rochon, Mathilde Monnier, François Verret en met Xavier Le Roy...De titel 'What a body you have, honey' is een vondst op zich...Door de parallel met de donsdeken kan je het beeld meteen ook lezen als: vrouwen krijgen enkel vorm in de blik die je op hen werpt

Dans en paranoia: Aantekeningen bij Klapstuk #11... • 1 februari 2005
Dit soort werk leek zich eerder te concentreren op het maak- of ontstaansproces van een boodschap of kunstwerk dan op de boodschap of het kunstwerk als een ding op zich...Toen ik tegenover Xavier Le Roy kloeg over Cuqui's oefening in semiotiek, repliceerde hij dat Cuqui zonder enige twijfel nooit iets had gelezen dat ook maar van ver op een theoretische tekst zou...Daar kwam het inderdaad op neer, bevestigde Le Roy

Wederwoord op de reactie van Bojana Cvejic • 1 april 2005
Beste Bojana, Zoals ik je onlangs zei, keek ik vreemd op van je reactie op mijn aantekeningen bij Klapstuk #10 en 11 ('Dans en paranoia', Etcetera 95, nvdr). Niet omdat ik het oneens zou zijn...Ik geef met die omschrijving alleen een bepaalde kijk op dans weer die wel mogelijk is, maar die ik zelf op dit ogenblik, in de huidige context allerminst relevant acht, laat staan aanhang...Bij al mijn waardering voor wat Bel, Le Roy, Charmatz, en in het verleden Paxton, Rainer en noem maar op gedaan hebben, heb ik af en toe een zure oprisping bij voorstellingen die al te licht

Dans in Istanbul, een kwestie van overleven:... • 1 april 2008
Het programma was een selectie van Turkse en buitenlandse artiesten zoals Xavier Le Roy, Ivana Müller of Vera Mantero...Bij het zien van dit modernistische gedrocht gaat je meteen een lichtje op: als Garajistanbul lijkt op onze vroege kunstencentra, dan is dit de Turkse versie van de Antwerpse Stadsschouwburg anno 1980...Ten slotte presenteerde Stuart op twee avonden een selectie uit vroeger werk en een improvisatie met danseres Vania Rovisco, de muzikanten Hahn Rowe en Niko Hafkenscheid en beeldend kunstenaar Vaast