19 document(en) met "Le Roy te"


De biologie van het spel • 9 mei 2001
Een zeker resultaat was in elk geval dat Le Roy ontdekte dat de notie 'spel' veel beter omschrijft wat hij wilde bereiken dan het veelgebruikte 'improvisatie'. Xavier Le Roy: 'Spelen is nauw verwant...Le Roy deelde de resterende subsidies uit aan de deelnemers met het verzoek om hun eigen interpretatie van het gebeuren verder uit te werken...Het resultaat van deze afzonderlijke uitwerkingen van het basismateriaal, zoals 'Xavier Le Roy' van Jérôme Bel, kwam weer samen in een 'definitieve' versie van 'EXTENSIONS' op het einde van 2000

KFdA-dans: angst voor het lege podium • 19 mei 2001
De ironie wil dat ook de radicaliteit van Le Roy op dit ogenblik een pas op de plaats lijkt te maken...Sommige avonden duurden desondanks vijf uur en meer, omdat Le Roy verwante artiesten uitnodigde om werk te tonen of te spreken...Hij bracht zijn reeds eerder in het Kaaitheater getoonde Le dernier spectacle en Xavier le Roy na elkaar

Het vreemde continent • 26 mei 2001
En dat wordt des te meer onvermijdelijk naarmate de ontwikkelde gedachte moeilijk te vatten is. Le Roy zou eigenlijk de eerste moeten zijn om dat te beseffen...Ook hier geldt dus dat de extensies van Le Roy uiteindelijk een beperktere reikwijdte hebben dan op het eerste gezicht lijkt...Dat beeld houdt echter maar even stand, want Le Roy begint hortend en schokkend vanuit deze ongemakkelijke positie te bewegen

Het lichaam zonder het lichaam • 1 juni 2001
Om met Xavier Le Roy te spreken: elke opgelegde identificatie is natuurlijk een vervreemding van de eigen, veelsoortige en moeilijk te omschrijven werkelijkheid van het lichaam...Het menselijk lichaam betekent met andere woorden maar .door de enscenering ervan, en als we dat willen onderzoeken, ligt het voor de hand om de gebruikelijke wijze om dat te doen door elkaar te...Bijvoorbeeld door het concrete beeld van het lichaam te schrappen, en na te gaan hoe het lichaam ook in andere opzichten de verborgen betekenaar van een kunstwerk kan zijn

Het eerste najaarsfestival in Brussel • 28 augustus 2002
Abrupt onderbreekt hij die actie, als om te zeggen dat deze wijze om het eigen lichaam te herdenken zinloos is. Na een contemplatieve wandeling rond het podium laat Le Roy zijn lichaam dan de...Dat hier geen hogere of diepere betekenis te zoeken valt, maakt Le Roy laconiek duidelijk door de voorstelling te besluiten met een song van Diana Ross...Product of Circumstances (dinsdag 3 september, 20u30) is minder radicaal: hier verklaart en becommentarieert Le Roy zijn benadering van het fenomeen dans

Vaste waarde, grote risico’s • 9 oktober 2002
Een interessant vertrekpunt is dat je het publiek uitnodigt om op een andere wijze te zitten en te kijken omdat de aandacht op een heel kleine ruimte gevestigd wordt...Sinds 1997 maakte hij kort na elkaar een viertal werken, waarmee hij zich een adept van de conceptuele dans toonde, in de lijn van Jérôme Bel en Xavier le Roy...Op die manier neemt Lehmen op lichtvoetige wijze een loopje met zwaarwichtige kwesties die in de moderne dans te pas en vooral ten onpas aan de orde gesteld worden, zoals Wanneer wordt een gewone

Le Roys vreemde lichaam • 8 januari 2003
Le Roy begon zijn loopbaan zelfs helemaal niet als danser...Le Roy beschrijft het zelf als volgt: 'Het uitgangspunt zijn de lichaamsbeelden die ontstaan door het lichaam op een bepaalde manier in beweging te zetten...Self Unfinished' van Xavier Le Roy staat op 14 januari om 2O u in de Gentse Minarci-Schouwburg

Interval tussen twee beelden • 15 januari 2003
Naast hernemingen van Product of Circumstances, een solo/lezing van Le Roy, en Xavier Le Roy, een performance van Jérôme Bel naar een idee van Le Roy, staat ook Giszelle op het programma...Het hoeft dus geen verwondering te wekken dat Salamon Le Roy vroeg als choreograaf voor haar opdracht in Avignon...Om die bekendheid is het Le Roy te doen

Van mens en dier • 25 januari 2003
Dat is de vraag die Xavier Le Roy zich schijnt te stellen in 'Giszelle'. Dit stuk is een solo die de Hongaarse danseres Eszter Salamon bij Le Roy bestelde toen zij door het Festival van Avignon in het...Maar voor de toeschouwer zich kan flatteren met de gedachte dat hij dat allemaal wel weet, zet Le Roy dit duidelijke denkbeeld op zijn kop...Die onmogelijkheid om vanuit een onafhankelijke positie objectief de betekenis van een lichaamshandeling te doorgronden, wordt door Le Roy nadrukkelijk aangekaart

Amperdans: het programma • 26 februari 2003
Carlos Pez tenslotte is een danser die eerder bij Jérôme Bel, Vera Mantero en Xavier le Roy werkte, en nu voor het eerst het publiek een blik laat werpen in zijn eigen choreografische keuken...Amperdans en SarmaAmperdans ruimt ook plaats in voor reflectie over de dans en hoe daarover te praten en te denken...Kritiek wordt zo een tautologie: ze is kritisch omdat ze kritiek is. De vraag naar het kritische gehalte van de kritiek wordt des te dringender nu het modernistische credo dat de kritiek zich enkel

Nog meer De Kuyper • 14 mei 2003
Bij een kleine presentatie blijkt het evenwel meer dan de moeite waard te zijn.De Kuypers danskritieken bekleden een bijzondere plaats in zijn oeuvre...Haar recente samenwerking met Xavier le Roy is daar wellicht niet vreemd aan...die performance probeert Triozzi ook het publiek uit zijn gewone rol te lokken: het kan zich hier niet verschuilen in het duister van de zaal.Pieter T'JONCK'Chantier Musil' staat in de Hallen van

Dansen is een spel, net zoals voetbal:... • 21 november 2003
Dansen is een spel, net zoals voetbal Choreograaf Xavier Le Roy betrekt publiek in 'Project/Projet' (tijd) - De Franse choreograaf Xavier Le Roy werkt al enkele jaren aan een onderzoek naar de...Hier neemt Le Roy zijn toevlucht tot de notie van spel...Le Roy: 'Als de dialoog met het publiek goed zit, helpt dat de uitvoering een heel eind op weg

Improviseren als denkproces: XAVIER LE ROY EN... • 1 januari 2004
Maar Le Roy besefte onmiddellijk dat het onmogelijk zou zijn een danser op podium volledig samen te laten vallen met zijn acties en dat ook nog met een publiek te kunnen delen...Om het in de woorden van Le Roy te zeggen: de inzet van deze voorstelling is het tonen van een 'sens dans la présence'. Project/Projet toont op welk moment andere publieke evenementen als...Op het eerste gezicht trapt Collect-if by Collect-if met open ogen in de val die Le Roy zo polemisch te kijk stelde in zijn Extensions

Nadenken over de performance: Alice Chauchat en... • 19 april 2004
De Franse choreograaf Xavier le Roy bedacht het experiment 'EXTENSIONS' als een spel waarvan de regels slechts al spelend ontstaan...Het woord dat te pas en te onpas, viel was 'performativiteit'. Vera Knolle merkte bij een van die discussies op dat het woord hier in een oneigenlijke zin gebruikt werd...PTJ 'A number of classics in the age of performance' is te zien in de Beursschouwburg, A. Ortsstraat 20-28, 1000 Brussel op di

Kunst, spektakel en navelstaren • 27 juli 2004
Dat multiculturele is een opmaat om in vernuftig aaneen geregen scènes hete hangijzers aan te kaarten: de 'underdog'-positie van immigranten, de negatieve berichtgeving erover in de media, de...naar Bels 'Xavier le Roy', een reflectie over identiteit en personage in het theater genoemd naar de gelijknamige choreograaf...pirouette waarin getoond wordt hoe elk choreografisch beeld steeds volloopt met beelden die strikt gesproken niets te maken hebben met de context van het werk zelf

Cherchez la femme: GERECENSEERDDANS • 7 oktober 2004
Ze danste met Sidonie Rochon, Mathilde Monnier, François Verret en met Xavier Le Roy...Bij het begin van het stuk is enkel een achteloos neergegooide witte donsdeken te zien, die nauwelijks afsteekt tegen de vloer...Maar de scène duurt te lang om een symbolische lezing (stijl: 'danseres ontpopt zich') toe te laten

Dans en paranoia: Aantekeningen bij Klapstuk #11... • 1 februari 2005
essentie is alles 'beeld', maar gewoonlijk vergeten we dit, om onszelf in staat te stellen te handelen en te leven...Toen ik tegenover Xavier Le Roy kloeg over Cuqui's oefening in semiotiek, repliceerde hij dat Cuqui zonder enige twijfel nooit iets had gelezen dat ook maar van ver op een theoretische tekst zou...Daar kwam het inderdaad op neer, bevestigde Le Roy

Wederwoord op de reactie van Bojana Cvejic • 1 april 2005
Verder in mijn artikel stel ik daarom voor om elke poging om tot zo'n definitie te komen voorlopig te vermijden, en heel algemeen over 'nieuwe dans' te spreken...Bij al mijn waardering voor wat Bel, Le Roy, Charmatz, en in het verleden Paxton, Rainer en noem maar op gedaan hebben, heb ik af en toe een zure oprisping bij voorstellingen die al te licht...koketteren met de mogelijkheden die deze artiesten ontsloten hebben, bijvoorbeeld door op een te gemakkelijke manier een schema in te vullen

Dans in Istanbul, een kwestie van overleven:... • 1 april 2008
Om hedendaagse dans en theater in Istanbul ademruimte te geven is er echter nog een lange weg te gaan...Het programma was een selectie van Turkse en buitenlandse artiesten zoals Xavier Le Roy, Ivana Müller of Vera Mantero...Als het Mesut Arslans droom is "dat artiesten uit België leren hoe men naar de dingen kijkt hier en omgekeerd" om zo "andere lichamen te ontdekken", dan is die droom hier even uitgekomen