10 document(en) met "Lieven de"


Het lichaam zelf, op het podium, overal:... • 1 juni 1995
Het zijn de voorstellingen waar je na tien minuten al weer zou willen weglopen, als je constateert dat voor de zoveelste keer de truuk met de indringende blik, de trage bewegingen, de zeer...een artikel over art-déco beschrijft Lieven de Cauter de werking van art-déco voorwerpen als volgt: "De uitdaging van art-déco lijkt als twee druppels water op die van ornament en illusie: ze gonzen...Ik kon in de voorstelling moeilijk iets anders zien dan een totaal uitgesleten cliché-beeld van de 'vereenzaming van de moderne mens', waarbij de kracht van de scène om zelfs het onbenulligste gegeven

Hard labeur in de dansschool: PARTS, drie... • 8 juli 1998
De danspedagogen hebben hun sporen verdiend bij de grootste choreografen van dit ogenblik: Pina Bausch, Trisha Brown, William Forsythe en uiteraard Anne Teresa De Keersmaeker...academici als Bart Verschaffel, Lieven De Cauter, Dirk Lauwaert of Rudi Laermans aangesproken...Zowel uit de objectieve facts and figures over de opleiding als uit de verhalen en herinneringen van de studenten blijkt duidelijk dat PARTS een bijzonder pedagogisch concept hanteert, dat in deze

Obsceen lucide: Foto's en teksten over het... • 17 september 1998
De foto's representeren, misschien ondanks de bedoelingen van de makers van het boek, de illusie van een heroïsch leven voor de kunst, alweer niet ongelijk aan de heroïek van rockgroepen...Een opheldering van de raadselachtige titel, een didactische verklaring van de inzet van het werk van Jan Lauwers of een bespiegeling over de betekeniswaarde van de foto's van Maarten Vanden Abeele...Dat is ook waar voor de tekst van Lieven De Cauter, een fragment uit een nog te verschijnen "Boek der openingen". In een amalgaam van theoretische bespiegelingen en persoonlijke herinneringen probeert

Kunst met gaten: Een gesprek met tentoonstellingsmaker... • 1 januari 2001
De associatieve ervaring - de koppeling die al kijkend ontstaat tussen de werken en de plek waar deze gepresenteerd worden - is de aanzet van een dramaturgie...Een voorbeeld van die laatste soort is een wat ambitieuzer project waar ik samen met Lieven De Cauter aan werk: The Art of Joking in the late 20th Century (van Bruce Nauman tot Maurizio Cattalan). Op...Het gaat om de dagboeken, de telefoonboeken, de brieven die ze krijgt, al die gefotokopieerde brochuurtjes

Kijkerscontract opgeschort • 25 april 2001
Architect Lieven De Boeck tekende een scenografie uit die van een perfecte, maar wat verraderlijke logica is. Hij keerde het parcours dat je als theaterbezoeker aflegt gewoon om: je komt binnen via de...De twee installaties van Claude Wampler bijvoorbeeld keren op brutale wijze de machtsverhoudingen tussen kijker en bekekene om...Davis Freemans performance Reflection word je getrakteerd op een persoonlijk samenzijn met de kunstenaar, die voor de gelegenheid echter een foto van je eigen gelaat voor zijn gezicht gebonden heeft

Het lichaam zonder het lichaam • 1 juni 2001
De tactiek die de kunst hier volgt is zo oud als de straat: in de dialectiek tussen kitsch en kunst kan de kunst alleen voorop blijven liggen, verschil maken en dus betekenis produceren door zich te...Dat leidde uiteindelijk tot de meest drastische bevraging van de waarheidsaanspraken van de kunst (Magritte bij ons bijvoorbeeld) en de wijze en de plaats waar kunst kan getoond worden (alweer bij ons...Bij de lege warenhuisrekken barstten de associaties met aan de gang zijnde landbouwcrises los, terwijl in je achterhoofd een zinnetje uit de inleiding bleef spelen: 'Dat lichaam is een vlam die

Dans op een eiland • 17 april 2002
Met de ontruiming van de Pentascoop, eertijds de bakermat van de Kinepolis-groep, als cinemacomplex, dient zich zelfs een haast kant en klaar cultureel centrum aan...Op die manier denk ik dat de toeschouwers zich los van de klassieke kijkrichting van het theater bewust worden van de vorm van de ruimte...Tack, Pand de Smet - De Jaegere en Limelight). Het festivalcentrum bevindt zich in de Pentascoop in de Budastraat, vlakbij de Broeltorens

Het effect van een gebouw : Teksten... • 4 juli 2002
Enkel in het kritische apparaat wordt af en toe verwezen naar deze voorgangers van de moderne architectuurtheoretici, zodat het soms lijkt alsof in de de twintigste eeuw de architectuur ex novo...De selectie vertoont ook veel aandacht voor het thema "wonen": de twintigste eeuw was de eeuw waarin het denken over het wonen in het middelpunt van de belangstelling kwam te staan...Stedelijkheid: van metropool tot netwerkstad" van Lieven de Cauter en André Loeckx zijn echo's te horen uit recente teksten van De Cauter

De raderwerkenvan de administratie • 21 mei 2003
De voorstellingen duwen de gebeurtenissen door hun uitbundige decors, strakke timing en ingenieus gebruik van rekwisieten vaak naar de rand van de chaos...Mxolisi George Khumalos nieuwe voorstelling, 'It fits', werd geïnspireerd door teksten van Lieven de Cauter over de ontwikkeling van hedendaagse steden naar een 'capsulaire' beschaving waarin het...Hoewel de Londense pers enigszins verdeeld was over de merites van Prokovsky's ingrepen in verhaal en muziek, was ze unaniem zeer lovend voor de prestaties van het ballet, en meer in het bijzonder

Interview met Gérard Violette, artistiek directeur van... • 3 april 2006
Voor de rest is hij het prototype van de kosmopolitische Fransman: goed van de tongriem gesneden, breedvoerig maar precies en methodisch en met een open blik op de wereld...De foyer is direct toegankelijk vanaf de straat en loopt door tot onder de gradins van de zaal, waarvan je vanuit de foyer een glimp kunt opvangen...Dat elan is er wat uit, maar nog steeds is het een plek die haar prestige niet aan de prijs van de kaartjes maar aan de kwaliteit van het werk en aan de voortreffelijke omkadering ontleent