20 document(en) met "Onvoorspelbare"


Stuiptrekkingen van marionetten: "Mort de rire" van... • 23 oktober 1987
Het rechtop komen geeft de dansers hun waardigheid niet terug: ze zien eruit en handelen als een soort polichinellen die gehoorzamen aan de onvoorspelbare grillen van een verveelde poppenspeler

Steve Paxton en Lisa Nelson besluiten Klapstuk... • 3 november 1987
De koncentratie van een publiek op het -- onvoorspelbare -- gebeuren heeft een onmiskenbare invloed op de dans op de scène

"Aliud" van Angelika Oei opent Klapstuk '91... • 17 oktober 1991
En dat restje beweging is de aanzet voor weer een nieuwe onvoorspelbare bewegingsevolutie...Maar dat neemt niet weg dat minstens de eerste helft van deze voorstelling briljant en opwindend is. De onvoorspelbare en toch systematische opbouw levert je ais kijker een onversneden, bijna

Koreografe Trisha Brown te gast : Overzicht... • 9 november 1993
Door een decor te gebruiken dat op een onvoorspelbare manier gaat bewegen, en door hen toe te laten op niet vooraf bepaalde ogenblikken de bewegingszin te onderbreken en later weer voort te zetten

Gallotta roept wondere wereld op • 12 maart 1994
Het kunstige en het alledaagse, klassiek en breakdance gaan hier onvoorspelbare en steeds wisselende kombinaties aan

Goddelijke oneindigheid : Wereldpremière van Merce Cunninghams... • 19 mei 1994
Het gaat om het uitzoeken van nieuwe en intrigerende posities en de onvoorspelbare manieren waarop ze elkaar aflossen

Wonderlijk danskwartet van Jonathan Burrows • 9 mei 1996
Op onvoorspelbare momenten zetten zij de dans stil of beginnen zij vanuit verschillende posities plots perfect unisono te dansen

Speelvlak als focus van energie: Steve Paxton... • 5 februari 1998
Maar je wordt soms, op onvoorspelbare momenten, beloond met wonderlijke resultaten

Platel raapt theater van de straat: Bach... • 14 mei 1998
Hoe de volwassenen ook tempeesten, af en toe, en op onvoorspelbare momenten, moet voor het kind gezorgd worden, al was het maar om het voor ongevallen te behoeden...Dit soort chaotische, onvoorspelbare momenten wordt door Platel ook op een zeer directe manier in de hand gewerkt

Charmante verbeelding techno-tijdperk • 26 september 1998
het eerste deel van de voorstelling overweegt deze 'stochastische' esthetiek, waarbij op vrij onvoorspelbare wijze nu eens de ene, dan weer de andere danser opduikt, in een niet te voorspellen baan...Daar wordt erg eclectisch dansmateriaal voor ingezet, dat de retoriek van de vloeiende onvoorspelbare beweging zo sterk mogelijk recht wil doen

Stan geeft treffend beeld van Tsjechovs chaos • 10 oktober 1998
Precies die onvoorspelbare, ongemanierde tegendraadsheid maakt hem tot het ideale doelwit van de projecties van alle vrouwen rondom hem

Het lichaam zonder het lichaam • 1 juni 2001
weerwil van de roep om een levend theater is de hele constellatie erop gericht om het toevallige, het onvoorspelbare uit te sluiten

Café Onzekerheid: Werk van choreograaf Thomas Plischke... • 15 mei 2002
Fleur' lijkt het alsof het lichaam van de danser op onvoorspelbare momenten de controle verliest en bezet wordt door een ander, ouder lichaam dat niets van de sierlijkheid en zelfbeheersing van de

Onvoorspelbare dansvoorstellingen: Duarte en Granot exploreren mogelijkheden... • 27 februari 2004
Onvoorspelbare dansvoorstellingen Duarte en Granot exploreren mogelijkheden van een choreografie (tijd) - De Braziliaan Christian Duarte en de Israëlische Shani Granot brengen zowel samen als

Een kwaadaardig meesterwerk: Gerecenseerd theater • 22 juni 2004
De onwaarschijnlijke aanspraken op dat geluksbeeld hebben echter een prijs: wat verdrongen wordt, keert terug als de angst voor een onvoorspelbare, catastrofale ramp

Theater als showbusiness: DE ONDRAAGLIJKE LICHTHEID VAN... • 1 december 2004
De onwaarschijnlijke aanspraken van het geluksbeeld van de media hebben dus een prijs: het verdrongene keert steeds terug als angst voor een onvoorspelbare, catastrofale ramp, die in wezen niets

Op komst podium • 2 december 2004
Het is een trio voor twee dansers en een koelkast in een onvoorspelbare confrontatie tussen twee lichamen en een log volume

Affected en La magnificenza: Claire Croizé &... • 1 december 2006
opgehangen zijn rondom het speelvlak, één na één of in groepjes op, volgens een onvoorspelbare volgorde

Mooi maar autistisch: Dans > 'Still Live'... • 13 januari 2007
Op geregelde maar onvoorspelbare momenten vallen lange stiltes: de beweging bevriest of krimpt tot een kleine trilling

Vagevuur van het ballet: Over WORKS BY... • 1 december 2008
Dat levert een specifieke, werktuiglijke beeldtaal op: bewegingslijnen die op enigszins onvoorspelbare manier overhoeks afbuigen om weer onverstoorbaar hun weg te gaan, een beetje zoals balletjes