11 document(en) met "Oudheid"


"De bacchanten" blijft bij te veel geode... • 10 maart 1987
klassieke oudheid (een vrije interpretatie van maskers voor Tiresias en Kadmos, min of meer analoog aan het gebruik ervan in Oidipous van de Duitse regisseur Gosh bv

Als het licht van een uitgedoofde ster:... • 1 juni 1991
Van in de Oudheid is de stad een smeltkroes geweest van culturen en niet de drager van een waarheid zoals de Griekse polis

Vawter speelt zijn eigen dood • 5 maart 1994
En waarom wordt de hele omweg genomen langs een myte uit de oudheid, waarbij kosten noch moeite gespaard zijn om de drie versies van Jesurun, Müller en Gide een eigen decor, kostuums en benadering te

De erotiek van een pas die danspas... • 1 oktober 1994
Het ligt voor de hand dat zo'n beladen suggestie over de werking van dans ook een sterke bezetting ervan met verboden en taboes, en dat is-al van in de oudheid het geval

De Tijd vertelt Ovidius met charme • 18 september 1995
Tot het einde van het stuk blijft hij voorovergebogen, met de kin op zijn hand, op een stoel zitten, als een marmeren beeld uit de oudheid of de renaissance

Woordenstroom wordt sterk theater • 23 mei 1997
Peter Verhelst vond inspiratie in de verhalen over het labyrint en de mythe van Prometheus uit de oudheid, en in het verhaal van een vrouwelijke matador, Maria Salomé, die achteraf een man bleek te

Vassiliev brengt Molière als ritueel : Russische... • 1 augustus 1997
Het stuk speelt zich niet in het burgerlijk of adellijk milieu van die tijd, maar in de klassieke Oudheid

De droom van de perfect gebouwde samenleving... • 8 augustus 2002
Daarna vat ze meteen de koe bij de horens met een overzicht van de bronnen van het utopisch denken in de Oudheid en de Middeleeuwen...Ze levert een totaaloverzicht van het utopische gedachtegoed van de Oudheid tot de twintigste eeuw

Historische theaterschetsen • 1 januari 2007
Slechts een hooggeleerd gezelschap kwam hier samen om de theaterkunst van de oudheid te bestuderen en te doen herleven...Het gekke is dat het Dionysostheater een buitenbeentje is onder de theaters van het klassieke Griekenland van de Oudheid

Hedendaags theater is vaak even conservatief als... • 20 februari 2007
Van historische kostuums of decors was toen geen sprake: elk stuk werd gespeeld in de kledij die dan mode was, ook al speelde het stuk in de oudheid of de middeleeuwen

De gekooide kunstenaar: Performer Jan Fabre speelt... • 24 april 2008
Galerie Daru van het Louvre is een lange zaal langs de Cour Napoléon vol topstukken uit de antieke oudheid