15 document(en) met "Stedelijkheid"


Bij S/M/L/XL: het interieur zonder eigenschappen als... • 1 januari 1997
Vele grote projecten van Koolhaas blijken een rechtstreeks uitvloeisel te zijn van dit streven naar een nieuwe stedelijkheid die als het ware per toeval, plots, samenklontert, alsof het geen...een nieuwe stedelijkheid die ontstaat door een zeer doortimmerde constructie, die er vervolgens alles aan doet om haar eigen sporen uit te wissen, om anoniem, van iedereen en niemand te worden...ade' volstrekt onbelangrijk wordt tegenover de explosie van gebeurtenissen, van 'nieuwe stedelijkheid' binnen, exact beantwoordt aan ditzelfde mechanisme van surplus aan binnen tegenover buiten

Open Stad discussieert over cultuur en ruimte • 10 oktober 1997
Hoe beide zich op elkaar articuleren, elkaar kunnen tegenspreken en beïnvloeden om op het einde van de twintigste eeuw stedelijkheid te (her)ontwikkelen

En als we nu eens niet meer... • 1 januari 1998
Zo is er, op de keper beschouwd, toch nog steeds een merkwaardige parallel tussen de stad Brussel en de rest van het land: laat-moderne vervreemding en pre-moderne stedelijkheid staan hier op talloze...Ideologisch heeft dat veel te maken met het besef dat een bepaalde vorm van stedelijkheid of stedelijk leven essentieel is voor het voortbestaan van theater als kunstvorm, zeker wanneer die kunst

Frédéric Flamand mislukt in beeldessay • 11 maart 2000
Hier ontstaat een eerste probleem: wellicht kunnen Flamands beelden de totale leek nog verrassen, maar iedereen die ook maar van ver op de hoogte is van de discussie over hedendaagse stedelijkheid

De kijker, de acteur, het stuk, de... • 1 juni 2000
Dat is helaas voor de meeste theaters wel het geval, zoals ik vroeger al uiteenzette in Het wanhopig verlangen naar stedelijkheid(2) (Een bedenking: onlangs is de Vooruit definitief gerestaureerd...het dezelfde overheid die door haar regelgeving het café van de Vooruit de nek heeft omgedraaid en zo het levendige, informele trefcentrum, waar stedelijkheid een concrete vorm kreeg, terugbracht tot...Pieter T'Jonck, Als het centrum leeggelopen is (een wanhopig verlangen naar stedelijkheid), in: Etcetera 56-57, augustus 1996

'Ma' is zouteloze abstractie • 17 oktober 2000
Op geen enkel moment ontstaat hier iets van de verwarring en de gelaagdheid die echte stedelijkheid kenmerkt

Het effect van een gebouw : Teksten... • 4 juli 2002
Stedelijkheid, moderniteit en wonen vormen de thematische zwaartepunten...Stedelijkheid en moderniteit vormen daarbij bijzondere aandachtspunten...Stedelijkheid: van metropool tot netwerkstad" van Lieven de Cauter en André Loeckx zijn echo's te horen uit recente teksten van De Cauter

Zwartgallige gedachten op de bouwwerf: Waarom investeren... • 1 oktober 2002
Bij de millenniumwende kan niemand nog de ogen sluiten voor het feit dat de stedelijkheid zoals ze ooit bestaan heeft, enkel nog voortleeft in haar materiële substraat, maar nauwelijks nog een sociale...Wat overblijft van de oude stedelijkheid is in veel gevallen het minder fraaie deel ervan: de kansarme, lagere sociale klassen, die niet tijdig hun biezen hebben kunnen pakken naar beter oorden...Maar een andere reactie bestaat erin om die stedelijkheid vooralsnog toch kunstmatig in leven te houden, door nieuwe sociale systemen en houdingen te persen in het keurslijf van een oude vorm

Als het centrum leeggelopen is • 1 december 2002
Pieter T'Jonck zoekt naar mogelijke wortels voor het wanhopige verlangen naar stedelijkheid als vaste bodem voor een theaterpraktijk...Het simuleert wel stedelijkheid, maar het is een simulatie...En trouwens, zelfs het stadscentrum zelf simuleert in hoge mate stedelijkheid

Meer kunsten, meer vreugd • 30 april 2003
aspecten van hedendaagse stedelijkheid...Een sterke sensibiliteit voor hedendaagse condities van stedelijkheid is een ander stokpaardje van het centrum...Hier ligt ook een band met het denken over stedelijkheid

Nieuwe wegen in deSingel: EVENEMENT • 1 oktober 2003
heel wat over de manier waarop hedendaagse stedelijkheid gethematiseerd wordt in fotografie en film

Rechtstreeks uit Venetië • 22 oktober 2003
zijn nieuwe voorstelling 'Silent Collisions', gemaakt op uitnodiging van de Biënnale van Venetië, heeft hij het andermaal over de kruisverbanden tussen hedendaagse stedelijkheid en het lichaam

Omstreden naslagwerk over architectuur • 10 januari 2004
Ondertussen is het gedachtegoed ervan echter verwaterd tot een haast obsessieve, retrograde aandacht voor mooie plaatjes die met echte stedelijkheid niets te maken hebben

Op komst Podiumkunsten • 17 juni 2004
plakken met affiches met hun bedenkingen over stedelijkheid op

Intimiteit, intimidatie • 1 januari 2005
Deze stedelijkheid wordt een intiem theater van onze 'behoeften'. Naar analogie met de manier waarop we via televisie en internet zonder probleem een comfortzone bij elkaar zappen, zappen we ook à la