11 document(en) met "Team"


Herontdekking van de negentiende eeuw: Gerenoveerde theaters... • 1 februari 1995
Bart Doucet, die voor Vlos als bouwheer optrad, liet zich, behalve door het architectenteam 'Opera Gent', een monsterverbond van zes bureau's, en door de regie der gebouwen ook bijstaan door een team

Hard labeur in de dansschool: PARTS, drie... • 8 juli 1998
Geen eerste, tweede of x-de zit in deze school: het team van lesgevers evalueert op gezette tijden of er voldoende inzet en talent is en of de opleiding voor de student wel rendeert

Mark Wigley over Constant Nieuwenhuys' New Babylon... • 4 februari 1999
Hij stond daarin trouwens niet alleen: een invloedrijke architectengroep als Team Ten, waarvan Constant het werk goed kende, zou op het tiende CIAM-congres om soortgelijke redenen een openlijke aanval

Kunst met gaten: Een gesprek met tentoonstellingsmaker... • 1 januari 2001
Je moet ze niet isoleren, maar een team maken

Een onbeschrijflijke toestand: ALIBI (MEG STUART/DAMAGED GOODS) • 1 februari 2002
De uitwerking van een camera keert, in een andere vorm, ook terug als Andreas Muller, alleen op de scène, ondervraagd wordt door een team interpellanten, verschanst in een cabine die wellicht niet

De droom van de perfect gebouwde samenleving... • 8 augustus 2002
Belangrijke bewegingen als "Team Ten", met hun eigenaardige popart-mengvorm van utopische en dystopische fragmenten, krijgen evenmin de aandacht die ze verdienen

Een vernieuwing van onderuit • 19 februari 2003
Dat lukt enkel als je je niet als de regisseur-god beschouwt maar als de bezieler van een team, waarin iedereen het beste van zichzelf geeft

Bezeten theater: PODIUMKUNSTEN - Meg Stuart over... • 3 september 2003
Dat is een groot verschil met 'ALIBI'. We werkten aan dit stuk met nagenoeg hetzelfde team, maar toch is het resultaat totaal anders

Niet langer onbekend en onbemind: Vijfde editie... • 10 december 2003
Een team van curatoren selecteert de kunstenaars in de verschillende steden en vaardigt die af naar het festival

B-architecten • 1 januari 2004
Het biedt ook een eerste verklaring voor de ongewone versatiliteit van het team

Theater dat de realiteit lichtjes stoort en... • 23 augustus 2004
Lichaamsinstallaties Nog een oude getrouwe van het festival is Nicole Mossoux, die al jaren een team vormt met festivaldirecteur Patrick Bonté