17 document(en) met "Xavier le Roy door"


De biologie van het spel • 9 mei 2001
de biografie van de Franse choreograaf Xavier Le Roy vallen twee dingen dadelijk op...Een zeker resultaat was in elk geval dat Le Roy ontdekte dat de notie 'spel' veel beter omschrijft wat hij wilde bereiken dan het veelgebruikte 'improvisatie'. Xavier Le Roy: 'Spelen is nauw verwant...Het resultaat van deze afzonderlijke uitwerkingen van het basismateriaal, zoals 'Xavier Le Roy' van Jérôme Bel, kwam weer samen in een 'definitieve' versie van 'EXTENSIONS' op het einde van 2000

KFdA-dans: angst voor het lege podium • 19 mei 2001
Pieter TJonck Aan de ene kant heb je iemand als Xavier le Roy...Zo bekeken heeft Xavier le Roy door zijn artistieke keuzes bij voorbaat het gelijk aan zijn kant...Hij bracht zijn reeds eerder in het Kaaitheater getoonde Le dernier spectacle en Xavier le Roy na elkaar

Het vreemde continent • 26 mei 2001
Het vreemde continent Op het Kunstenfestival toonde choreograaf-danser Xavier Le Roy twee facetten van zijn werk...De cassette laat een man horen die onmiskenbaar Le Roy zelf is. De eerste zinnen zijn een wolk van onafgemaakte gedachten over de betekenis van scenische representatie, waar je, ook al door het...Het bracht de pers tot uitroepen over de transformation perpétuelle (Le Soir) en een imposant en consequent werkstuk (De Morgen) die bijzonder sterk geïnspireerd lijken door het discours van de

Het lichaam zonder het lichaam • 1 juni 2001
Om met Xavier Le Roy te spreken: elke opgelegde identificatie is natuurlijk een vervreemding van de eigen, veelsoortige en moeilijk te omschrijven werkelijkheid van het lichaam...Onze gedachten mogen dan al vrij zijn, ergo zoveel samenhang vertonen als een willekeurige vuilnisbelt, door het blote feit dat we een lichaam hebben, kunnen we de illusie koesteren dat ze een patroon...Het menselijk lichaam betekent met andere woorden maar .door de enscenering ervan, en als we dat willen onderzoeken, ligt het voor de hand om de gebruikelijke wijze om dat te doen door elkaar te

Het eerste najaarsfestival in Brussel • 28 augustus 2002
schril contrast met deze noordse nevelflarden staat het scherpe licht van Xavier le Roys cerebrale benadering van het medium dans...De eerste paar minuten vergast Le Roy ons op een verbluffende imitatie van een robot...Dat hier geen hogere of diepere betekenis te zoeken valt, maakt Le Roy laconiek duidelijk door de voorstelling te besluiten met een song van Diana Ross

Vaste waarde, grote risico’s • 9 oktober 2002
Vlaanderen werd hij onder meer bekend door The Stop Quartet, Things I dont know en het bijna verbijsterende improvisatieduet met Jan Ritsema Weak Dance, Strong Questions...Wellicht herinnert u zich ook nog het kleinood Hands, een choreografie voor twee handen die oorspronkelijk gedacht was als een BBC-film, op piano begeleid door Matteo Fargion...Sinds 1997 maakte hij kort na elkaar een viertal werken, waarmee hij zich een adept van de conceptuele dans toonde, in de lijn van Jérôme Bel en Xavier le Roy

Le Roys vreemde lichaam • 8 januari 2003
De performance 'Xavier Le Roy', uitgewerkt door Jéróme Bel, is daar een uitvloeisel van...Le Roy beschrijft het zelf als volgt: 'Het uitgangspunt zijn de lichaamsbeelden die ontstaan door het lichaam op een bepaalde manier in beweging te zetten...Self Unfinished' van Xavier Le Roy staat op 14 januari om 2O u in de Gentse Minarci-Schouwburg

Interval tussen twee beelden • 15 januari 2003
Naast hernemingen van Product of Circumstances, een solo/lezing van Le Roy, en Xavier Le Roy, een performance van Jérôme Bel naar een idee van Le Roy, staat ook Giszelle op het programma...Xavier Le Roy in de Minard-schouwburg: op 16 januari om 20u Giszelle en om 22u Product of Circumstances...Op 17 januari om 20u Xavier Le Roy door Jérôme Bel en om 22u Giszelle

Van mens en dier • 25 januari 2003
Dat is de vraag die Xavier Le Roy zich schijnt te stellen in 'Giszelle'. Dit stuk is een solo die de Hongaarse danseres Eszter Salamon bij Le Roy bestelde toen zij door het Festival van Avignon in het...Die onmogelijkheid om vanuit een onafhankelijke positie objectief de betekenis van een lichaamshandeling te doorgronden, wordt door Le Roy nadrukkelijk aangekaart...Xavier Le Roy heeft zo'n beetje het patent op deze vorm van choreografie waarin theorievorming een grote rol speelt

Amperdans: het programma • 26 februari 2003
Carlos Pez tenslotte is een danser die eerder bij Jérôme Bel, Vera Mantero en Xavier le Roy werkte, en nu voor het eerst het publiek een blik laat werpen in zijn eigen choreografische keuken...Voorlopig is dat mogelijk door steun van Vlaamse dansprogrammatoren en een subsidie van 5.000 euro van de VGC...binnen een artistieke logica ontwikkelt aan sleet onderhevig is.De twee Sarma-middagen gaan niet door in de Monty, maar in het Bernardus-centrum, Lombardenvest 23 in Antwerpen

Nog meer De Kuyper • 14 mei 2003
De reden ligt nochtans voor de hand: oorspronkelijk werd de voorstelling in de vorige editie van het festival geprogrammeerd, maar door een ongeval van een van de dansers kon ze toen niet doorgaan...Haar recente samenwerking met Xavier le Roy is daar wellicht niet vreemd aan...Haar eigen werk kenmerkt zich door een complexe en poëtische assemblage van objecten die ze niet alleen op het podium maar ook in galeries en musea toont

Dansen is een spel, net zoals voetbal:... • 21 november 2003
Dansen is een spel, net zoals voetbal Choreograaf Xavier Le Roy betrekt publiek in 'Project/Projet' (tijd) - De Franse choreograaf Xavier Le Roy werkt al enkele jaren aan een onderzoek naar de...Xavier Le Roys onderzoek in 'Extensions' werd geïnspireerd door een eenvoudige observatie van het functioneren van dansvoorstellingen...Xavier Le Roy: 'We merkten dat we ver verwijderd waren van wat mensen in het theater zoeken

Improviseren als denkproces: XAVIER LE ROY EN... • 1 januari 2004
De invalshoeken van Collect-if by Collect-if en Project/Projet van Xavier Le Roy verschillen hemelsbreed, maar beide benaderen deze blinde vlek van het theater wel vanuit een moderne, eerder dan post...Op het eerste gezicht trapt Collect-if by Collect-if met open ogen in de val die Le Roy zo polemisch te kijk stelde in zijn Extensions...De lege stoel is de ontbrekende tennisbal die ook bij Le Roy zo'n centrale rol speelde

Kunst, spektakel en navelstaren • 27 juli 2004
Klassieke identificatie- of vervreemdingsmechanismen ontbreken door de afwezigheid van enige consistentie in de personages...naar Bels 'Xavier le Roy', een reflectie over identiteit en personage in het theater genoemd naar de gelijknamige choreograaf...Erase-E(X)' herschrijft een klassieke bewegingszin van het Rosas-repertoire in het licht van het personage van Brigitte Bardot in Jean-Luc Godards film 'Le mépris'. Dit werk is een briljante

Cherchez la femme: GERECENSEERDDANS • 7 oktober 2004
Ze danste met Sidonie Rochon, Mathilde Monnier, François Verret en met Xavier Le Roy...Door haar uitgekiende bewegingen kan je nauwelijks achterhalen wat haar voor- en achterkant is. Soms zakt ze zelfs ineen als een ledenpop zonder ogen...Door een vreemde haartooi lijkt ze ook nu geen voor- of achterkant, noch een gezicht te hebben

Dans en paranoia: Aantekeningen bij Klapstuk #11... • 1 februari 2005
Die betekenis, die het verglijdende spel van gebeurtenissen fixeert, wordt echter evenzeer door de eigen geestesgesteldheid van de kijker als door het werk zelf gekleurd...Toen ik tegenover Xavier Le Roy kloeg over Cuqui's oefening in semiotiek, repliceerde hij dat Cuqui zonder enige twijfel nooit iets had gelezen dat ook maar van ver op een theoretische tekst zou...Daar kwam het inderdaad op neer, bevestigde Le Roy

Dans in Istanbul, een kwestie van overleven:... • 1 april 2008
door Pieter T'Jonck ISTANBUL l Bezielers Mesut Arslan en Wim Viaene: 'Wij komen hier niet zomaar shoppen...Zij overleven door hun contacten daar...Het programma was een selectie van Turkse en buitenlandse artiesten zoals Xavier Le Roy, Ivana Müller of Vera Mantero