8 document(en) met "apparaat"


Twee heren hebben een appeltje te schillen:... • 8 oktober 1985
apparaat dat bestaat uit acht contactmicrofoons die op de vingers bevestigd worden; de signalen van deze microfoons worden dan elektronisch versterkt en vervormd

Net zoveel tot er niets meer overblijft:... • 17 februari 1988
grote huizen" kansen heeft gekregen, zodat hij geleidelijk aan vertrouwd kon raken met een groter produktie-apparaat

Goede voorstelling is nooit "af": Anne Teresa... • 1 april 1992
Gekodeerd kijken is zeker binnen een opera-milieu een veel voorkomende houding; de benadering van het stuk grijpt vaak, mede door de logheid van het apparaat en de geweldige kosten, naar voor de hand

Twee artiesten buiten kategorie • 3 februari 1996
Een produktie-apparaat opzetten is daarin niet van wezenlijk belang: er zijn voldoende huizen, zoals onze kunstencentra, die deze funktie uitstekend waarnemen

Het effect van een gebouw : Teksten... • 4 juli 2002
Enkel in het kritische apparaat wordt af en toe verwezen naar deze voorgangers van de moderne architectuurtheoretici, zodat het soms lijkt alsof in de de twintigste eeuw de architectuur ex novo...Deze bevatten niet alleen bibliografische referenties, maar situeren de tekst ook binnen het oeuvre van de auteur, ze geven de inzet ervan aan en verwijzen naar het kritische apparaat dat aan het boek...Dat kritische apparaat is, zoals de samenstellers zelf opmerken, een boek binnen het boek

Hoe vertaal je ALIBI?: Meg Stuart's Alibi... • 1 april 2003
Plots wordt ze zelf functie van het apparaat

Op het net en in levenden lijve • 4 juni 2003
Elke deelnemer heeft één stopcontact ter beschikking en mag één elektrisch apparaat meebrengen

Als zelfs kunst ons niets kan leren • 6 februari 2007
Pas op het einde van het stuk krijgt Lehmen het apparaat echter aan de praat