34 document(en) met "geliefde" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Te veel teorie, te weinig teater: "Familiendialog"... • 17 november 1987
Hij vervreemdt van iedereen, ook van zijn zus en zijn geliefde, om ten slotte zelfmoord te plegen

Net zoveel tot er niets meer overblijft:... • 17 februari 1988
haar vlucht komt zij terecht in de stad van de koning, waar ze haar korrespondent-geliefde weer op het lijf loopt

"Cerceau" als een late Tsjechov: Intrigerende kennismaking... • 1 december 1988
Als Nadja dan verschijnt in een oud kleed dat ze op zolder gevonden heeft, herkent de oude man haar als zijn vroegere geliefde Lizanka

Dito' Dito' met leuke Ibsen, maar loodzware... • 29 juni 1989
eerste geliefde, Irene is. Maar die heeft hij ook verwaarloosd, omdat hij te veel met zijn kunst bezig was...En terwijl zijn tweede vrouw er, op zijn oude dag, met een berejager (!) vandoor gaat, beleeft hij in zijn dromen een hereniging met zijn oude geliefde Irene, en worden alle onuitgesproken konflikten

Sleutelen aan Marivaux • 22 december 1990
Er zitten een paar heel mooie keuzes bij, zoals het verhaal van de man die bijna meer verliefd is op het portret van zijn geliefde dan op zijn geliefde zelf

Sterk teater naar Natalia Ginzburg • 12 januari 1991
Eenvoud In zijn verleden is er wel een moment dat hij koestert: een affaire met een geliefde, nu ook ongelukkig getrouwd

Discordia speelt Shakespeare-komedies • 5 februari 1991
Het eerste slachtoffer daarvan is Claudio, die betrapt wordt met zijn zwangere geliefde Julietta, en ter dood veroordeeld

Kindersprookjes van Pierre Droulers • 27 september 1991
De tekstuele fantazie van een vrouw die over haar vroegere geliefde spreekt, wordt bij voorbeeld nooit uitgebeeld, maar blijft over de handelingen van de akteurs zweven als een motor van hun

Ritsema houdt krachtige taal van Muller in... • 21 januari 1992
Zo krijg je naast elkaar een scène met de rivalizerende Robespierre en Danton, een denkbeeldig gesprek van Debuisson met zijn vroegere geliefde over de waarde van zijn revolutionair elan, en een

Gallotta goochelt met teatertruuks • 22 februari 1992
Niet door een buitenstaander, maar door haar eigen geliefde is ze vermoord, omdat die het niet echt zag zitten om samen met haar oud te worden en de verveling in te groeien

"Exiles" een verhaal van wanhoop en wellust:... • 12 november 1993
het stuk zien we de schrijver Richard Rowen en zijn geliefde Bertha, net enkele maanden terug in Ierland na een negen jaar lange ballingschap in Italië...Parallel, al geeft hij dat niet toe, verraadt hij op een bepaalde manier zijn vriend en zijn geliefde met de nicht van Robert, Beatrice Justice...Josse De Pauw, als de schrijver die ook de plot van het echte leven -- de ontrouw van zijn geliefde Bertha en het verraad van zijn vriend Robert -- volledig manipuleert herken je de man en de

Mossoux speelt met dubbelgangers • 4 februari 1994
de volgende scènes duikt dan de geliefde op of gaan moedere en dochter een konfrontatie aan

Vawter speelt zijn eigen dood • 5 maart 1994
Odysseus nam Neoptolemos, zoon van Achilles en vroegere geliefde van Philoktetes mee naar Lemnos, om de boog met list en bedrog aan Philoktetes te ontfutselen

Autentieke emoties in "Witte nachten" • 26 oktober 1994
Het meisje Nastjenka staat 's nachts op de uitkijk voor haar geliefde, die zou moeten terugkomen uit Moskou, maar niet opdaagt...Het blijft wachten op de ideale geliefde...Als het er in de laatste nacht op gaat lijken dat de twee toch voor elkaar zullen kiezen, daagt de afwezige geliefde op

Intrigerende Hamlet met jonge akteurs • 24 november 1995
geliefde Ophelia

Jan Ritsema danst als een kleine jongen • 18 mei 1996
Kinderen kunnen dat heel goed: met her en der geleende of zelf geïmproviseerde bewegingen maken zij hun eigen balletje op geliefde muziek

De innerlijkheid verschalken: Het belang van de... • 1 maart 1999
Innigheid, zoals bijvoorbeeld kinderen nadoen wat geliefde mensen hen voordoen...Ze weten niet goed wat de grote gebaren, woorden en intonaties die ze nabouwen betekenen, maar ze verinnerlijken er wel de geliefde mee

LA: overleven in afwachting van betere tijden • 1 januari 2000
Wat persoonlijk is, past bij wijze van spreken in een valies: wat kleren, lp's en een opklapbaar fotoportret van een geliefde

Ramsey Nasr. Grote emoties in alle toonaarden • 11 februari 2000
Als hij achterom kijkt -- en dus zijn geliefde definitief verliest -- braakt hij een lange reeks huiveringwekkende beelden van gruwelijk mishandelde vrouwen en kinderen uit...Als hij dan terugkeert naar zijn geliefde, is de onttovering bij de ingebeelde confrontatie met haar rottende lijk aangrijpend...Toch identificeert hij zich nog een laatste keer met zijn geliefde, als hij zich inbeeldt hoe hij zelf wegrot

Brigitte Lefèvre, "Klassiek niet hetzelfde als geklasseerd" • 21 september 2000
Het boerenmeisje Giselle pleegt zelfmoord als haar geliefde, de edelman Albrecht, binnen zijn eigen stand huwt