11 document(en) met "goethe"


"Stella" van Rosas weergaloos • 22 maart 1990
De figuur van Stella in het gelijknamige stuk van Goethe, de figuur van Blanche in A streetcar named desire van Tenessee Williams, de figuren van Kurosawa's Rashomon

Tweemaal hevige verlangens • 23 februari 1991
Vier van de vijf danseressen/aktrices ontlenen stukken tekst en gebaren aan film en literatuur (Stella van Goethe, Rashomon van Kurosawa en A streetcar... van Williams) wat paradoksaal genoeg hun

Mystifikatie van een simpel idee • 27 juni 1991
drie volgende delen komt daar de Pastorale van Beethoven bij, elegische teksten van Kleist en de evocatie van de faustische vernietiging van de natuur met fragmenten van Goethe

Dito-Dito lacht met overdreven ernst • 10 januari 1992
Rode draad in hun tekstkollage zijn (nep-?)citaten van een andere beroemde heer, Goethe...vergelijkingen van Goethe om hun wijdse gedachten naar een welsprekend orgelpunt te brengen...Geleuter over het goed en kwaad van veel of weinig eten wordt zo door Guy Dermul besloten met de woorden: "Goethe zei mij in een gesprek dat een goede maaltijd de kostbaarste bougie is in de gouden

Komplete anarchie in "Tasso" van Maatschappij Discordia • 3 maart 1992
BRUSSEL -- Torquato Tasso van Goethe kan zich dit jaar in een uitzonderlijke belangstelling vanwege teatermakers verheugen...Goethe vertelt over de Italiaanse renaissance-dichter Tasso, die aan het hof van Alfonso di Ferrara leeft en werkt...Het is al meer dan eens opgemerkt dat Goethe met deze Tasso eigenlijk een autobiografisch werk schreef, waarin de tegenstellingen van zijn eigen leven als in een vraag- en antwoordspel alle de revue

Tasso, reis vol onverwachte wendingen • 6 maart 1992
LEUVEN -- Voor het eerst sinds lange tijd regisseerde Paul Peyskens weer een teatervoorstelling, Tasso van Goethe...Dat is bepaald niet onbelangrijk bij een tekst als Tasso van Goethe...Als je die dode momenten er niet bijrekent, is deze Tasso in een nauwelijks-regie van Paul Peyskens een boeiende, warm aan te bevelen reis door het psychologisch landschap dat Goethe schilderde

Tapijtjes tegen het bloeden • 20 mei 1992
von Goethe nooit in het Nederlands opgevoerd werd, zou aan de kwaliteit van het stuk kunnen liggen, de auteur ten spijt

Hertmans verkent grenzen van waanzin • 8 april 1995
Goethe Het gaat niet alleen om angst, maar ook om een weigering van de stemmen om zich te laten vastpinnen door de woorden...Als Goethe -- de zelfbewuste redenaar die zich precies en elegant weet uit te drukken -- ten tonele wordt gevoerd door Lenz, kan hij op niets dan spot en hoongelach van de anderen rekenen

"Quel moi est-ce que je peins" • 1 februari 1996
Zo is er al snel, met Goethe, de verschuiving van het idee van een zuiver formele schoonheid naar dat van een "karakteristieke" schoonheid

Reünie van oude Nederlandse toneelvrienden • 6 februari 1999
Een running gag in het stuk is de student die broedt op Torquato Tasso van Goethe ("Tasso, welk merk is dat

Zeg me hoe je 'ik' zegt en... • 16 oktober 2002
Mijn uitgangspunt waren twee literaire teksten over de Prometheus-mythe, enerzijds van Kafka, anderzijds van Goethe