11 document(en) met "handel"


Brialmont verdwijnt na proeve van bekwaamheid: Wereldpremière... • 29 mei 1985
De oorlog geeft haar de kans, profiterend van de verwarring er een eigen handel en wandel op na te houden, die haaks staat op de rigide logica van de mannenwereld

Teater Malpertuis knap in vader-drama: "De moed... • 13 december 1985
Hij laat niet na hem op de inkonsekwenties in zijn zogezegd respektabele handel en wandel te wijzen, bv

De leegte tussen koper en verkoper • 23 februari 1987
Zijn melancholie draait rond de povere waardigheid van een rechtvaardigheid die enkel mogelijk is binnen het paradigma van de handel; "II est obscène de donner et d'accepter que l'on vous donne...De klant is de per definitie afwijzende, onbevredigbare, de man die geen verlangens meer wil hebben, die zelfs de handel afwijst...Soyons de simples, solitaires et orgueilleux zéros" (kursivering van ons). De klant stelt vast, eens te meer, dat er zelfs geen handel te drijven is, dat er hooguit nog het kleine genot is de verkoper

Het verval van de rede • 26 december 1990
bijzonder de (markt)-evolutie in het Oostblok, geen gehoor meer vindt voor de principes van licht, orde, evenwicht en machteloos moet toezien hoe zijn "handel" (letterlijk en figuurlijk) overgenomen wordt door...Hermes, de god van handel en communicatie

Wonderlijk ballet van sierlijke woordfiguren: Kaaiteater brengt... • 19 januari 1996
De handel waar het in dit stuk over gaat, is immers een zeer biezondere, een handel in "verlangen". De dealer beweert dat hij zeker heeft wat de klant ook maar kan begeren...De figuur van een verdwenen vorm van handel drijven, die uitgaat van een -- arbitrair aangenomen -- wederzijdse erkenning van koper en verkoper als "gelijkwaardige partners in een spel, bepaalt het

Festival toont theaters van gaststad Brussel • 27 augustus 1996
Iedereen weet ondertussen welk soort "amusements-industrie" hier de handel heeft overgenomen

Zeg het al dansend • 6 juni 2001
Meestal wijst ze, zoals gebruikelijk, naar onderen toe, maar ik handel ook wel eens alsof ze in een andere richting wijst

Verhaaltje met nasmaak • 10 oktober 2001
Haar afkeer van de buitensporige handel en wandel van de Sade blijkt echter vooral een dekmantel: zelf gaat ze zich immers te buiten aan even perverse spelletjes met haar dochters

Een stadsverhaal van extreme verlangens • 13 oktober 2001
De ene keer voel je de behoefte na te denken, een andere keer handel je rücksichtslos en soms wil je gewoon van alles weglopen

Als het centrum leeggelopen is • 1 december 2002
desondanks een fundamentele vraag stelt: hoe komt het dat een zo optimistische tour de force om op voordien ongeziene wijze kunst, handel, wonen en werken in een megagebouw op elkaar te betrekken, nu zo goed als

Intimiteit, intimidatie • 1 januari 2005
Straten en pleinen waren in het westen immers nooit, zoals theaters, een plaats van maatschappelijk debat, wel de plek van handel en wonen, met al wat dat inderdaad aan confrontatie en gespreksstof