14 document(en) met "paranoia"


Gerardjan Rijnders: "Ik heb vanuit mezelf weinig... • 1 juli 1984
Schreber is een klassiek geval van het verband tussen paranoia en maatschappelijke dwang

Comedia tempio, circus van ultieme waarheden • 17 december 1991
Veel kwam daar niet van terecht want wegens zijn paranoia zette hij bijna niets daarvan op papier

Komplete anarchie in "Tasso" van Maatschappij Discordia • 3 maart 1992
de programmabrochure noteert Discordia droogweg: het is een komedie, want er vallen geen doden, maar het is alsof het verderf achter elk woord zit, elke aanraking dodelijk is, smetvrees, paranoia

Tasso, reis vol onverwachte wendingen • 6 maart 1992
Natuurlijk is Tasso een verwend ettertje, natuurlijk is hij egocentrisch en mateloos in zijn eisen, natuurlijk ontwikkelt hij een ontzettende paranoia

Het verhaal van Freuds ontdekkingen : De... • 1 maart 1994
Dit spelletje akteerneurose en -paranoia gaat maar door, tot het einde van de voorstelling

Camacho raakt verloren in de wereld van... • 14 december 1994
Le Corbusiers werk en biografie zijn zeker sporen te vinden die wijzen op paranoia en grootheidswaan

Frank Vercruyssen op zoek naar houvast in... • 20 mei 1995
Dat deze povere aanzet van een persoonlijke geschiedenis ogenblikkelijk verbonden wordt met de allergroptste geschiedenis, koning inbegrepen, laat in het spreken van deze man een zekere paranoia...Zijn nette pak wijst in alle geval op een respektabiliteit die haaks staat op zijn paranoia

"Quel moi est-ce que je peins" • 1 februari 1996
paranoia sloeg wel eens om in diepe depressie en gevoelens van minderwaardigheid

Forsythes potpourri werkt desoriënterend • 2 juli 1999
Ze insisteert op begrippen als paranoia, nationalisme of aliënatie, maar de essentie wijkt telkens terug voor nieuwe associaties en beelden...associatieketens, beelden van een neurotische afscherming van het huis tegen de rest van de wereld, de paranoia over de buitenwereld en de droom van een intense harmonie samen

Wooster Group knap in onzin : Portret... • 27 juni 2000
De sfeer van de Koude Oorlog, met alle bijbehorende paranoia, is nooit ver weg

Ghosts in the machine • 30 april 2003
Dat opdringerige programma voedt haar paranoia over een man die zich als illegaal op zolder zou verschansen.Op listige wijze laat Kaldor de kijker voelen hoe weinig grond die achterdocht heeft

Dans en paranoia: Aantekeningen bij Klapstuk #11... • 1 februari 2005
Dit is uiteraard een huizenhoge paradox: om de paranoia te ondermijnen die cruciaal is om tot de waarneming van betekenis in dans te komen, moet je een positie innemen die dermate argwanend...tegenover de motieven achter al wat gezegd en gedaan wordt, dat de resulterende handelwijze verdacht goed begint te lijken op wat gewoonlijk onder het begrip paranoia verstaan wordt

Wederwoord op de reactie van Bojana Cvejic • 1 april 2005
Beste Bojana, Zoals ik je onlangs zei, keek ik vreemd op van je reactie op mijn aantekeningen bij Klapstuk #10 en 11 ('Dans en paranoia', Etcetera 95, nvdr). Niet omdat ik het oneens zou zijn

Blessed van Meg Stuart: De zondvloed voorbij • 10 maart 2007
no feeling", "you are a beast". Ook dat is weer een cliché: westerse paranoia